IMG 1639 1Miło nam poinformować, iż Gmina Nasielsk podczas naboru wniosków do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na 2020 rok po raz drugi z powodzeniem złożyła wniosek i tym samym została objęta dopłatą zadań w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. 

Wniosek o objęcie dopłatą w 2020 roku przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej został przygotowany przez Wydział Administracji i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Nasielsku i złożony do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 29 listopada 2019 r.

Burmistrz Nasielska ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem profilaktyki uzależnień, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych. Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Burmistrza wraz z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert.

Burmistrz Nasielska ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2020 roku w zakresie wspierania i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki uzależnień. Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Burmistrza wraz z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert.

Burmistrz Nasielska ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Burmistrza wraz z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert.

97a7e54d56ac4e0fd806e8d8613722f4 0Z przyjemnością informujemy, że do grona Partnerów Nasielskiej Karty Seniora dołączył Autoryzowany dealer STIHL BEJAR-2 Beata Bieżuńska. 🎉🎉🎈🎈🎉
📍 Sklep znajduje się w Nasielsku 05-190, Pniewo 18c.

IMG 8832

W dniu dzisiejszym odbyły się bezpłatne konsultacje z przedstawicielami Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu przy Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych. Podczas spotkania była możliwość uzyskania informacji na temat wsparcia z funduszy europejskich jakie można otrzymać w ramach obecnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Poza wiedzą merytoryczną, na uczestników spotkania czekał słodki poczęstunek oraz gorąca kawa i herbata.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506 ze zm.) zwołuję na dzień 9 stycznia 2020 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku XV sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:

logo FE 1

Przypominamy o jutrzejszych bezpłatnych konsultacjach, które odbędą się w godz. 10.00-13.00 w Urzędzie Miejskim, z przedstawicielami Sieci Punków Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu przy Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych. Podczas spotkania będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z funduszy europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne.