ogłoszenie promocyjneNa prośbę Dyrektor Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym publikujemy informację o naborze uczniów do szkoły.

Szczegóły na plakacie.

straż miejska

W ciągu pierwszych dwóch tygodni 2020 roku Komendant Straży Miejskiej w Nasielsku Cezary Tudek interweniował już dwukrotnie.

ZGKiM zgłosiło wyrzucanie odpadów bytowych przez mieszkańca do kosza miejskiego. Po otrzymaniu zgłoszenia ustalono, kto pozbył się odpadów z gospodarstwa domowego w sposób niezgodny z przepisami. Komendant Tudek odwiedził mieszkańca i w trakcie wizyty pouczył go, że zachowanie takie jest naganne i nie może się powtarzać.

Przeprosiny ŁazarskiNa prośbę Pana Artura Łazarskiego zamieszczamy treść przeprosin.

Burmistrz Nasielska informuje, że Rada Miejska w Nasielsku przystępuje do wyboru 4 ławników do Sądu Rejonowego w Pułtusku do orzekania w Sądzie Rejonowym w Pułtusku w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich.

informacja1W związku z upływem II kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk, zgodnie § 1 ust. 3 Załącznika do Uchwały Nr IX/44/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk, serdecznie zapraszamy na spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych, które odbędzie się 6 lutego 2020r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

IMG 1639 1Miło nam poinformować, iż Gmina Nasielsk podczas naboru wniosków do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na 2020 rok po raz drugi z powodzeniem złożyła wniosek i tym samym została objęta dopłatą zadań w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. 

Wniosek o objęcie dopłatą w 2020 roku przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej został przygotowany przez Wydział Administracji i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Nasielsku i złożony do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 29 listopada 2019 r.

Burmistrz Nasielska ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem profilaktyki uzależnień, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych. Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Burmistrza wraz z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert.

Burmistrz Nasielska ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2020 roku w zakresie wspierania i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki uzależnień. Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Burmistrza wraz z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert.