oferta SP CieksynNa prośbę Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Cieksynie publikujemy plakat dotyczący oferty edukacyjnej placówki.

spoldzielniaZapraszamy do zapoznania się z  materiałem o Spółdzielni Socjalnej NASIELSZCZANIE. Film jest promocją podmiotu ekonomii społecznej działającego na terenie Gminy Nasielsk. Spółdzielnia Socjalna NASIELSZCZANIE poprzez swoją działalność przywraca na rynek pracy m.in. osoby zagrożone wykluczeniem społecznym czy też długotrwale bezrobotne. Ponadto jej celem jest również prowadzenie działalności gospodarczej, społecznej i oświatowo- kulturalnej na rzecz swoich członków oraz środowiska lokalnego.

osobowoscroku19Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że do powiatowego etapu plebiscytu Osobowość Roku 2019 w kategorii DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I CHARYTATYWNA zgłoszonych zostało aż czworo mieszkańców Nasielska:
– Pani Agnieszka Wyrwich-Kosela (243),
– Pan Dawid Domała (245),
– Pan Marek Prusinowski (605),
– Pan Marian Wasierzyński (250).
Plebiscyt Osobowość Roku 2019 to możliwość wyróżnienia osób w sposób szczególnie przyczyniających się do rozwoju lokalnych społeczności w danych dziedzinach.

Niniejszym informujemy, że posiedzenie Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego odbędzie się 22 stycznia 2020 roku (tj. środa) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

informacja1Burmistrz Nasielska ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2020 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem profilaktyki uzależnień w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, z zakresu wspierania i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki uzależnień oraz z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży pt. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nasielsk z programem profilaktyki uzależnień”. Szczegóły poniżej:

plakat platyczny 1

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci, który w 2020 roku przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i  zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat

Zadaniem konkursowym dziecka jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A3 w dowolnej technice, na temat zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników, związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym zwierząt gospodarskich. Liczy się pomysł i wykonanie pracy plastycznej oddającej hasło konkursowe „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”. Praca powinna być wykonana indywidualnie przez uczestnika konkursu z materiałów trwałych, gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie transportu i przechowywania. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną.

Zachęcamy mieszkańców Gminy Nasielsk do przesyłania informacji na temat możliwości przekazywania 1% podatku na osoby i instytucje potrzebujące wsparcia. W tym celu uruchomiliśmy specjalną zakładkę na naszej stronie internetowej – „Przekaż 1%”. Pomóżmy naszym mieszkańcom i naszym organizacjom.Prosimy o przesyłanie informacji na adres e-mail:

W załączeniu publikujemy komunikat Ministrerstwa Finansów w sprawie przesyłanie drogą elektroniczną PIT-11.