informacja1Burmistrz Nasielska informuje, że w 2020 roku zamierza wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o dotację na demontaż z dachów i odbiór złożonych luzem na posesjach wyrobów zawierających azbest (głównie płyt eternitowych).
Wnioski o udzielenie dotacji należy składać na formularzu wniosku (wraz z załącznikami) w terminie do 20.02.2020 r. – termin może ulec skróceniu lub wydłużeniu w zależności od kalendarium naboru WFOŚiGW.

iSzanowni Państwo,
Informujemy, że prace związane z dostarczaniem energii elektrycznej zostały zakończone. Połączenia telefoniczne również działają poprawnie.
Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

IMG 989230 stycznia br., Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski przekazał na ręce Komendanta Komisariatu Policji w Nasielsku podinsp. Dariusza Leszczyńskiego kamizelki odblaskowe w ramach kontynuacji akcji „Warto powracać bezpiecznie”.

uwaga awaria sygnalizacji na skrzyzowaniu 102269Z uwagi na prace podjęte przez Energa-Operator informujemy, że w Urzędzie Miejskim nastąpiła przerwa w dostawie energii elektrycznej. Połączenia telefoniczne do i z Urzędu Miejskiego są niemożliwe.

Z chwilą wznowienia dostawy energii elektrycznej poinformujemy Państwa o tym oddzielnym komunikatem.

informacja1Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (np. szkoły, przedszkola, sklepy, zakłady pracy- wszystkie, nawet bardzo małe) powinni złożyć deklarację jak najszybciej żeby ustalić objętość przekazywanych odpadów oraz częstotliwość odbioru.

Nie złożenie deklaracji obowiązującej od stycznia br. może skutkować czterokrotnym naliczeniem stawki podstawowej.

big 723f860a f30b 4dbf 90dc c269e261edddNa prośbę Pani Agaty Kosewskiej publikujemy link do zbiórki na operację Jej nogi i dłoni w Paley European Institute:
https://www.siepomaga.pl/agata?fbclid=IwAR3CizPgoXtWlmTIgDwtgslE263AJCpXorktu8Fc8_bHgvKYD7IafPlrfb8

74273437 1919264408220203 4271504632691294208 nW dniu 25 stycznia 2020 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasielsku. Celem zebrania było sprawozdanie z działalności jednostki w roku ubiegłym, przyjęcie planu działalności na rok 2020 oraz wybór nowego zarządu i komisji rewizyjnej na lata 2020 – 2023.

83005274 1250863611780530 5785124500202848256 oZ przykrością informujemy, że w dniu dzisiejszym wstrzymujemy możliwość korzystania z lodowiska. Z chwilą wznowienia możliwości korzystania z lodowiska poinformujemy Państwa o tym w oddzielnym komunikacie.