informacja1Szanowni Mieszkańcy Gminy Nasielsk i Drodzy Goście!

W związku z wydanymi przez Burmistrza Nasielska Zarządzeniami: Nr 154/19 z dnia 29 października 2019 roku oraz Nr 174/19 z dnia 29 listopada 2019 roku, niniejszym przypominamy o zmienionych dniach i godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Nasielsku w grudniu 2019 roku.

 

 

I tak:

  • w dniu 14 grudnia (sobota) Urząd jest czynny w godz. 8.00-15.00 (jako odpracowanie za wolny od pracy dzień 27 grudnia), jednak mogą wystąpić utrudnienia w obsłudze interesantów w godz. 13.00-15.00 w związku z zaplanowanym na ten dzień przeprowadzeniem ćwiczenia z ewakuacji osób z budynku Urzędu,
  • w dniu 24 grudnia (wtorek), tj. w Wigilię, Urząd pracuje w godz. 8.00-14.00,
  • w dniu 27 grudnia (piątek) Urząd jest nieczynny,
  • w dniu 31 grudnia (wtorek), tj. w Sylwestra, Urząd pracuje w godz. 8.00-14.00.

Terminarz posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Nasielsku:

zmiloscidoseniorowZapraszamy do obejrzenia filmu dotyczącego wolontariatu i karty seniora w Gminie Nasielsk. Film powstał przy udziale pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku i został zaprezentowany podczas Gali Wolontariatu, która odbyła się w dniu 3 grudnia br. w Nasielskim Ośrodku Kultury. W filmie przedstawiono wolontariuszy, osoby które korzystają z pomocy wolontariuszy oraz firmy i beneficjentów Nasielskiej Karty Seniora. 

 

 

Informacja , w związku z Ustawą z dnia 16 października 2019r. poz 2248. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw informuję, że "Rodzice, prawni opiekunowie dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem, którzy zawarli umowę, o której mowa w art. 32 ust. 6 lub art. 39 ust. 4 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1 w brzemieniu dotyychczasowym, mogą ją wypowiedzieć w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy."

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku ul. Warszawska 39A (budynek Samorządowego Przedszkola w Nasielsku, I piętro, pokój 24A)

Burmistrz
/~/ mgr Bogdan Ruszkowski

 

 

Osoba odpowiedzialna za treść: Hanna Pietrzak - Dyrektor CUW w Nasielsku

informacja1Serdecznie zapraszamy na otwarte szkolenie z zakresu przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizowane dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy Nasielsk.

Szkolenie odbędzie się dn. 19.12.2019r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

IMG 67942 grudnia br. Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski wraz z młodszym aspirantem Radosławem Wasilewskim odwiedzili Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach w ramach kontynuacji akcji „Warto powracać bezpiecznie”.

Podczas wizyty rozmawiali oni z dziećmi o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. W podziękowaniu za aktywność dzieci otrzymały breloki odblaskowe oraz kamizelki mające poprawić widoczność najmłodszych na drodze.

i

Urząd Stanu Cywilnego w Nasielsku zaprasza wszystkie pary małżeńskie, będące stałymi mieszkańcami gminy Nasielsk zainteresowane otrzymaniem medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie o wyrażenie swojej woli poprzez dokonanie zgłoszenia. Powyższe dotyczy par małżeńskich, które będą obchodziły w roku 2020 Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz par małżeńskich, które mają dłuższy staż małżeński i nie zostały odznaczone medalami. Z uwagi na dość długi czas oczekiwania na przyznanie odznaczeń proszę o wcześniejsze dokonywanie zgłoszeń i jednocześnie przypominam, że wręczanie medali następuje w ciągu 6-ciu miesięcy od chwili przyznania ich przez Prezydenta RP.

Informacje o kandydatach należy zgłaszać osobiście do końca grudnia 2019 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego  w Nasielsku, pok. Nr 213.

( Informacja pod numerem tel.: 23-6933112 )

                                                                      Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

                                                                  /-/ Ewa Mikulska

kalendarz 2020Z przyjemnością informujemy o wydaniu przez Urząd Miejski w Nasielsku kalendarza gminnego na rok 2020. Kalendarz formatu A2 składa się z 6 podwójnych stron oraz okładki. Wykorzystano w nim fotografie przedstawiające krajobraz Gminy Nasielsk. Autorami zdjęć są Michał Brodowski, Krzysztof Miller oraz Jarosław Dylewski. W kalendariach zamieściliśmy m.in. wydarzenia rocznicowe, kulturalne.

Kalendarz można otrzymać bezpłatnie w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, w pokoju 107.

Serdecznie zapraszamy!