DSC 0906W dniu 18 maja 2018r na boisku "Orlik" przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nasielsku odbyła się impreza sportowa trzech Uniwersytetów Trzeciego Wieku: Nasielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Serockiej Akademii Seniora.

informacjaNa podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875), art. 4 ust. 1 pkt 15 oraz art. 15 ust 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450), Uchwały Nr XLII/337/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” oraz Uchwały Nr XLII/338/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok Burmistrz Nasielska ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży pt. "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nasielsk z programem profilaktyki uzależnień". Szczegóły w załączniku.

Zarządzenie Nr 82/18 Burmistrza Nasielska z dnia 25.05.2018r.

 

samorzadowiecZ okazji zbliżającego się Dnia Samorządowca pragniemy złożyć serdeczne życzenia wszystkim Pracownikom Samorządowym. Dziękujemy Państwu za codzienny trud i ciężką pracę dla dobra lokalnych społeczności. To dzięki Wam i Waszemu zaangażowaniu rozkwitają nasze „małe ojczyzny”. Służba publiczna nie zawsze bywa łatwa. Potrzeba wiele cierpliwości i zrozumienia, aby dobrze służyć ludziom. Warto podejmować starania ponieważ przynosi to ogromną satysfakcję. Dziękując za współpracę życzymy niesłabnącego zapału, wytrwałości, powodzenia w realizacji nowych, ambitnych zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nasielsku
Jerzy Lubieniecki
 Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski

 

 

brydPublikujemy wyniki turnieju brydżowego "dziesiątego" z dnia 11.05.2018 r. oraz Czołówkę Klasyfikacji "GRAND PRIX" Nasielska 2018.

DSC 7477„Przechodniu powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie”„Przechodniu powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie”

11 maja 2018 roku, grupa 51 uczniów wraz z opiekunami Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nasielsku, im. Konstytucji 3 Maja w trakcie warsztatów językowych we Włoszech odwiedziła ważne dla każdego Polaka miejsce pamięci – wzgórze na Monte Cassino. Na wysokości 519 m n.p.m. znajduje  się opactwo benedyktyńskie (zbombardowane w 1944, odbudowane po II wojnie światowej). W czasie II wojny światowej miała tu miejsce najbardziej zacięta bitwa II wojny światowej pomiędzy wojskami alianckimi a niemieckimi. W skład wojsk alianckich wchodził II Korpus Wojska Polskiego pod dowództwem gen. Władysława Andersa, którego żołnierze jako pierwsi zawiesili biało-czerwoną flagę po zajęciu wzgórza opuszczonego przez wojsko niemieckie. 18 maja 1944 r. oddziały 2 Korpusu Polskiego zdobyły ruiny klasztoru benedyktynów na Monte Cassino. W czasie walk zginęło 923 polskich żołnierzy, 2931 zostało rannych, a 345 uznano za zaginionych. Poległych pochowano na Polskim Cmentarzu Wojennym, na zboczach wzgórza.

mapa bieg utrudnieniaUrząd Miejski w Nasielsku informuje, iż w związku z organizowanym w dniu 17 czerwca 2018 roku (niedziela) w Popowie Borowym biegiem pn. „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, wystąpią w tym dniu utrudnienia w ruchu w godz. 13.30-15.00. 

Utrudnienia wystąpią w sołectwach, w których wytyczona została trasa biegu, tj.:  • Popow Borowe • Jaskółowo
Start i meta Biegów będzie znajdowała się przy bramie Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym.

Prosimy o stosowanie się do oznakowania oraz poleceń osób kierujących ruchem. Za utrudnienia przepraszamy.

25151922 749234441943452 8954074241895552626 nMając na uwadze zapewnienie bezpiecznego i sprawnego przebiegu uroczystości w Popowie Borowym w dniu 17 czerwca 2018 r. (niedziela), po ustaleniu z Komisariatem Policji w Nasielsku, zwracam się z prośbą, aby wszystkie pojazdy przed mszą św. parkowały wyłącznie z jednej strony drogi wojewódzkiej nr 622, tj. na poboczu przy pasie ruchu w kierunku Szadek. Natomiast po zakończeniu uroczystości przy krzyżu w Popowie Borowym proszę, aby pojazdy kierowały się na dalszą część uroczystości (przy Szkole Podstawowej w Popowie Borowym) jadąc dalej drogą wojewódzką nr 622 i skręcając w prawo na skrzyżowaniu z miejscowością Jaskółowo.

Burmistrz Nasielska

Bogdan Ruszkowski

test 398315022618441. Komisja Rolnictwa - 28 maja 2018 r. tj. (poniedziałek) o godz. 12.30
2. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej - 28 maja 2018 r. tj. (poniedziałek) o godz. 13.00
3. Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego - 28 maja 2018 r. tj. (poniedziałek) o godz. 14.00
4. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - 29 maja 2018 r. tj. (wtorek) o godz. 11.30
5. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - 29 maja 2018 r. tj. (wtorek) o godz. 13.30
6. Komisja Budżetu i Finansów - 29 maja 2018 r. tj. (wtorek) o godz. 14.00
7. Komisja Rewizyjna - 30 maja 2018 r. tj. (środa) o godz. 11.00