Logo zusNa prośbę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informujemy, że w związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2018 r., nowych zasad opłacania składek dla płatników, zamieszczamy link do strony wyjaśniającej nowe zasady opłacania składek: http://www.zus.pl/eskladka

Informujemy, iż decyzją członków Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 20.10.2017r. jako przewodniczącą RDPP wybrano Panią Aleksandrę Wołocznik. Stanowisko wiceprzewodniczącej RDPP objęła natomiast Pani Aneta Borowiec.

informacja1. Komisja Budżetu i Finansów - 24 października 2017 r. tj. (wtorek) o godz. 13.30
2. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - 24 października 2017 r. tj. (wtorek) o godz. 14.00
3. Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego - 24 października 2017 r. tj. (wtorek) o godz. 14.30

SPZOZ
PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ
W NASIELSKU

ul. Warszawska 52
czynna od poniedziałku do piątku 8:00 – 20:00
tel. 23 693 02 50
rejestracja osobiście lub telefonicznie
8:00 – 16:00

Poniżej publikujemy ofertę realizacji zadania publicznego pt. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Nasielsk poprzez organizację zajęć i zawodów w zakresie piłki nożnej" złożoną przez MLKS ŻBIK Nasielsk. Do zapoznania się zamieszczamy również ogłoszenie Burmistrza Nasielska dotyczące w/w oferty.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie

W nocy 17 października 2017r. między godz. 1:33 a 2:18 doszło do aktu wandalizmu polegającego na zniszczeniu dwóch wiat przystankowych oraz tablic z rozkładami jazdy. Zdarzenie miało miejsce przy ulicy Młynarskiej w Nasielsku. Świadków zdarzenia lub osoby rozpoznające sprawcę prosimy o pilny kontakt z Komisariatem Policji w Nasielsku.

 

Początek wandalizmu o godzinie 01:34:10 (zegar w lewym górnym narożniku nagrania)

 

KP Nasielsk - podgląd monitoringuBurmistrz Nasielska informuje, że od grudnia 2015r. w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców teren miasta Nasielska został objęty monitoringiem, który stale zwiększa swój zasięg. Mając na względzie powyższe w dniu 17 października 2017r. podgląd monitoringu został zainstalowany w  Komisariacie Policji w Nasielsku.

Projekt budowy systemu monitoringu miejskiego jest odpowiedzią na częste sygnały mieszkańców dotyczące incydentów związanych z zakłócaniem porządku publicznego i chęcią podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców. Burmistrz Nasielska planuje dalszą  rozbudowę sytemu kamer na terenie całej Gminy.

niezlomniUrząd Miejski w Nasielsku kończy realizować program „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju” ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury pod nazwą „Upamiętnienie Żołnierzy Niezłomnych w Gminie Nasielsk”. Na ten cel pozyskano dotację w wysokości 29 060,00zł.