informacjaW związku z sesją Rady Miejskiej w Nasielsku, która odbyła się w dniu 26 kwietnia br. i wywiadem opublikowanym w „Życiu Nasielska” oraz pytaniami mieszkańców Gminy Nasielsk związanymi ze zbyt fachową nomenklaturą i szczegółowymi informacjami przekazanymi przeze mnie w odpowiedziach w tymże wywiadzie, chciałbym poinformować w wielkim skrócie o działaniach podejmowanych w związku z prywatną inwestycją – Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Jaskółowie:

informacjaOgłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaskółowo, gm. Nasielsk.

brydPublikujemy wyniki turnieju brydżowego "ósmego" z dnia 13.04.2018 r. wyniki turnieju brydżowego "dziewiątego" z dnia 20.04.2018 r. oraz Czołówkę Klasyfikacji "GRAND PRIX" Nasielska 2018.

 

 

 

 

 

 

doc - Pobierz wyniki turnieju -

informacja26 kwietnia br. (czwartek) odbędzie się bezpośrednia transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej w Nasielsku. Początek transmisji planowany jest na godzinę 10.00. Słuchać sesji będzie można za pośrednictwem strony Urzędu - www.nasielsk.pl . Do odtwarzania radia preferowany jest odtwarzacz audio - Winamp. Zapraszamy serdecznie.

test 33391502261843Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz § 22 ust.4 Statutu Gminy Nasielsk zwołuję na dzień 26 kwietnia 2018 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku XXXVII sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:

informacjaNa prośbę Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim, informujemy o możliwości złożenia zeznania rocznego w dniu 28.04.br. (sobota) w siedzibie Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim w godzinach 9.00-13.00.

20180411 123606Przy Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku od wielu lat działa Szkolne Koło Caritas, zajmujące się wolontariatem na rzecz społeczności nasielskiej. Każdego roku, w ramach podziękowania dla zaangażowanych w tę pracę uczniów, organizowane są wycieczki. 11 kwietnia 2018 roku młodzież naszej szkoły miała możliwość wyjazdu na całodniową wycieczkę do Sandomierza. Jest to niezwykłe miasto, położone na kilku niewysokich wzgórzach, spadających ostrą krawędzią ku dolinie Wisły, niejednokrotnie określane mianem „Mały Rzym”. Warunki glebowe, łagodny klimat oraz bliski dostęp do złóż kamienia pasiastego były dla ludzi doskonałymi warunkami do osiedlenia się. Pierwsze ślady osadnictwa sięgają czasów neolitu. Świadczą o tym liczne odkrycia archeologiczne dokonane w obrębie miasta. Pierwotne sandomierskie osiedla znajdowały się na wzgórzach wokół Starego Miasta.

informacjaW związku z tym, że inwestor w ciągu obowiązujących 3 lat od zawieszenia postępowania nie złożył raportu, sprawa tej inwestycji została zamknięta.