informacjaNa prośbę SKR Nasielsk publikujemy rozkład jazdy "SKR" obowiązujący od 21 października 2018r. do 8 grudnia 2018r.

informacjaBurmistrz Nasielska serdecznie zaprasza na otwarte szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy Nasielsk w temacie przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nowe druki ofert, umów i sprawozdań w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom.

001jpg0001

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz zgodnie z § 22 pkt 4 Statutu Gminy Nasielsk z dnia 29 czerwca 2017 r. zwołuję na dzień 23 października 2018 roku (wtorek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku LIII sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:

CMENTARZ 2018W dniu 1 listopada 2018r. w Nasielsku w godz. 7:00-15:00 wyłączone zostaną z ruchu pojazdów następujące ulice: Cmentarna, Folwark oraz Żwirki i Wigury. Natomiast w okresie od 30 października do 2 listopada będzie obowiązywał zakaz parkowania na ulicy Cmentarnej. W załączeniu schemat zamknięcia ulic i lokalizacji parkingów. Za utrudnienia przepraszamy.

informacjaPoniżej publikujemy ostateczne wyniki konsultacji społecznych projektu "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok".

Ostateczny wynik konsultacji GPPiRPAoPN na 2019 rok

1 1Zamieszczamy odpowiedź Urządu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w sprawie wniosku złożonego przez Gminę Nasielsk na zakup kamery termowizyjnej dla OSP Nasielsk w ramach zadania "OSP-2018".