Sesja Rady MiejskiejNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz zgodnie z § 22 pkt 4 Statutu Gminy Nasielsk z dnia 29 czerwca 2017 r. zwołuję na dzień 10 października 2018 roku (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku LII sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:

PLAKAT RAJD ROWEROWYNa prośbę organizatorów zapraszamy do udziału w wycieczce rowerowej, która odbędzie się 7 października (niedziela). Więcej szczegółów na plakacie.

informacjaInformujemy, że w dniu  2 października br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się podpisanie umów w ramach zadania „OSP-2018”. Przyznana pomoc finansowa w kwocie 14.400 zł jest przeznaczona na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego, w ramach zadania „OSP-2018” dla jednostek OSP: Nuna, Jackowo, Cieksyn, Jaskółowo, Psucin, Krzyczki .
W imieniu Gminy Nasielsk umowę podpisali Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski oraz Skarbnik Nasielska – Rafał Adamski.

rodzina 720x340Wszyscy pamiętamy tragedię, jaka w lipcu br. spotkała mieszkańców budynku komunalnego w Nowych Pieścirogach. Gwałtowny pożar w jednej chwili strawił dorobek życia sześciu rodzin, pozbawiając je dachu nad głową. Z pomocą ruszono natychmiast. Pogorzelcom przyznano mieszkania komunalne. Otrzymali również wsparcie finansowe na miarę możliwości gminy. Do pomocy włączyła się lokalna społeczność. Dzięki akcji zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku błyskawicznie udało się zebrać meble, sprzęt RTV i AGD, chemię gospodarczą, odzież oraz żywność. Słowem, wszystko czego potrzeba by normalnie żyć. Za pośrednictwem MOPS anonimowy mieszkaniec gminy ufundował kolonie jednemu z dzieci, a Nasielska Fundacja Wspierania i Rozwoju Edukacji przekazała dzieciakom tablety.


Potrzeby wciąż były ogromne – mówi Monika Nojbert dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wystosowałam pisemną prośbę do Wojewody Mazowieckiego w sprawie uruchomienia dodatkowych środków finansowych z wojewódzkiego budżetu. Chociaż zwykle takie środki przeznacza się na łagodzenie skutków klęsk żywiołowych, to w drodze wyjątku Wojewoda Mazowiecki wyasygnował kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych ofiarom pożaru. Jest to niewątpliwie duży sukces, jednak najbardziej cieszy mnie zaufanie jakim nasz zespół darzą mieszkańcy. Bardzo pomogli strażacy z nasielskiej OSP i pracownicy ZGKiM, bez których segregowanie oraz dostarczanie darów do poszczególnych rodzin nie byłoby możliwe. Na współpracę z nami zdecydowali się także lokalni społecznicy. Pan Dawid Domała utworzył wydarzenie na Facebooku, dzięki czemu udało się dotrzeć do wielu ludzi. Bardzo zaangażowały się również panie Elżbieta Latkowska i Monika Wrzosek. Każdy dyrektor MOPS marzy o aktywnej i pełnej empatii społeczności. My taką mamy.


Na terenie naszej gminy jest wciąż wiele rodzin potrzebujących wsparcia. Dyrektor MOPS Monika Nojbert zwraca się z gorącą prośbą do wszystkich osób o wielkich sercach o przekazywanie żywności długoterminowej, środków higienicznych, chemii gospodarczej, kosmetyków, nowych zabawek, ręczników, pościeli itp. do budynku Klubu Senior+ przy ulicy Warszawskiej 52. Pracownicy socjalni rozdysponują zgromadzone rzeczy wśród potrzebujących.

komisje1.Komisja Rewizyjna - 11 października 2018 r. tj. (czwartek) o godz. 14.00

informacjaW załaczeniu publikujemy postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych (z zaznaczeniem, że Gminy Nasielsk dotyczą załączniki nr 71-86).

informacjaNiniejszym informujemy, iż pierwsze posiedzenia oraz szkolenia Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych w związku z wyborami do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku, odbędą się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku przy ul. Tadeusza Kościuszki 21, z tym że:

informacjaW załączeniu publikujemy obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku z dnia 2 października 2018 roku o skreśleniu kandydataz zarejestrowanej listy kandydatów oraz unieważnieniu rejestracji listy kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Nasielsku w okręgu wyborczym nr 3.