Okładka mamy pociąg do pomaganiaDziękujemy Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej za wyznaczenie nas, jako kolejnej stacji. My również Mamy Pociąg Do Pomagania, dlatego przyłączyliśmy się do podróży! 🚂

Akcja polega na utworzeniu pociągu z ludzkich serc. Warunkiem przystąpienia jest wpłacenie minimum 5 zł za wirtualny bilet na pociąg.

Mamy nadzieję, że trasa pociągu będzie biegła przez całą Polskę. Pociąg równocześnie zatrzymuje się na minimum trzech stacjach. Przystanki, na których zatrzymuje się pociąg, wyznacza kierownik poprzedniego pociągu. Z kolejnej stacji pociąg powinien wyruszyć w ciągu 24 h.

Pociąg zakończy swój kurs na ostatnim przystanku Kędzierzawice w dniu 31.08.2020 r.

informacja1Publikujemy komunikat dotyczący przystąpienia do opracowania projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Komunikat dotyczący przystąpienia do opracowania projektu Programu współpracy

Propozycje do Programu współpracy na 2021 rok można składać na formularzu konsultacyjnym. Elektroniczna wersja formularza dostępna jest na stronie: http://dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy

 

iPoniżej publikujemy wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3.

 

Wytyczne GIS

IMG 1252 rozm3 1Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż Gmina Nasielsk wydała publikację historyczną pt. „Pułkownik pilot Józef Krzyczkowski 1892-1947. W służbie państwu i narodowi” autorstwa Pana Zdzisława Suwińskiego. Wydana pozycja trafi do szkół z terenu Gminy Nasielsk. Ponadto dostępna będzie dla mieszkańców w Miejsko- Gminnej Bibliotece Publicznej w Nasielsku. Zapraszamy do lektury!

info urząd nowaJest nam bardzo miło poinformować, że w gronie 25 laureatów konkursu 4/2020 w ramach Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla Województwa Mazowieckiego na 2020 rok, znalazła się Gmina Nasielsk. Odpowiedzialnym za przygotowanie wniosku był Referat Promocji Gminy.

30 czerwca br. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął listę ocenionych operacji Partnerów KSOW. Gmina Nasielsk będzie realizować operację pt. #NasielskaWieś- historie wybrane. Celem operacji jest stworzenie publikacji w postaci albumu opisującego historię oraz teraźniejszość wybranych wsi z terenu Gminy Nasielsk. Kwota rekomendowanego finansowania to 20 240,66 zł.

O szczegółach poinformujemy już wkrótce!  

http://mazowieckie.ksow.pl/news/entry/15602-nabor-operacji-partnerskich-ksow-zakonczony.html

 

102870441 1360792750787615 7482095722715022571 o

Podczas sesji Rady Miejskiej w Nasielsku w dniu 9 lipca br. jednym z punktów obrad będzie debata nad „Raportem o stanie Gminy Nasielsk za 2019 rok”. Stosownie do art. 28aa ust. 6-8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w debacie nad raportem może wziąć udział 15 mieszkańców Gminy Nasielsk. Mieszkaniec Gminy Nasielsk, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem jest zobowiązany złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców Gminy Nasielsk – według wzoru zamieszczonego poniżej. Zgłoszenia przyjmowane są w punkcie podawczym Urzędu Miejskiego w Nasielsku (parter) w dniach i godzinach pracy Urzędu. O zakwalifikowaniu do debaty decyduje kolejność zgłoszeń oraz ich poprawność (spełnienie wymogów formalnych). Zgłoszenia można składać najpóźniej w dniu 8 lipca, tj. w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja Rady Miejskiej w Nasielsku, podczas której ma być procedowany raport.

 

- Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie -

sesja rady wwwNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713 ze zm.) zwołuję na dzień 9 lipca 2020 roku XIX sesję Rady Miejskiej w Nasielsku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia

ikona

Podajemy do publicznej wiadomości Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 2 lipca 2020r. dotyczące przyjmowania wniosków o oszacowanie strat spowodowanych wystąpieniem w nocy z 01.07.2020r. na 02.07.2020r. niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - grad. Poniżej zamieszczamy Obwieszczenie Burmistrza Nasielska oraz wniosek o oszacowanie strat, który poszkodowani rolnicy mogą składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku do dnia 10 lipca 2020r. Więcej informacji pod numerem tel.(23) 69-33-077, lub pod adresem e-mail: .

 

 

 

  1. Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 2 lipca 2020r.
  2. Wzór wniosku o oszacowanie strat.