Sołtys wyboryInformujemy, że w czwartek, 14 lipca 2022 r. w miejscowości Kędzierzawice odbyły się wybory sołeckie mające na celu wybór nowego sołtysa.
Wybory zarządzone przez Burmistrza Nasielska odbyły się w związku z rezygnacją dotychczasowego sołtysa - Pana Edwarda Grzegorza Topczewskiego z pełnionej funkcji.


Pan Edward Grzegorz Topczewski pełnił swoją funkcję przez wiele kadencji. Składamy serdeczne podziękowania za wieloletnią służbę sołtysa sołectwa Kędzierzawice oraz pełną zaangażowania pracę na rzecz lokalnej społeczności i troskę o mieszkańców. Sprawowanie zaszczytnej roli sołtysa przez tak długi czas potwierdza, że Pan Edward Grzegorz Topczewski zdobył to, co najcenniejsze, a jednocześnie najtrudniejsze do pozyskania – zaufanie mieszkańców.


Życzymy dalszych sukcesów, nieustającego zdrowia, zadowolenia i pomyślności w życiu osobistym.


Nowowybranym sołtysem miejscowości Kędzierzawice został Pan Arkadiusz Banach, któremu życzymy wytrwałości i powodzenia w realizacji planów i zamierzeń.

Food Trucki w Nasielsku! Hallo Nasielsk!

Czy już zdecydowaliście się na odwiedzenie zlotu Food Trucków w weekend 22-24 lipca br.? Jeśli nie to gorąco zachęcamy, bo oprócz apetycznego jedzenia na targowicy przy ul. Lipowej na najmłodszych czekać będzie strefa juniora!

znak jakości 22

W dniu 10 czerwca br. w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej odbyło się uroczyste podsumowanie oraz ogłoszenie wyników V edycji konkursu „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022”. Miło nam poinformować, iż w gronie 164 podmiotów ekonomii społecznej z całego kraju wyróżnionych certyfikatem „Znaku Jakości” znalazła się również nasza Spółdzielnia Socjalna „Nasielszczanie”. Spółdzielnia została certyfikowana w kategorii III „Sukces rynkowy”. Jako podmiot wyróżniony w konkursie Spółdzielnia Socjalna „Nasielszczanie” otrzyma pakiet doradczo-szkoleniowy oraz nagrody rzeczowe. Gratulujemy Zarządowi oraz zatrudnionym w Spółdzielni osobom życząc dalszych sukcesów. To Wasze zaangażowanie i codzienna praca zostały docenione przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej jako organizatora konkursu.

skrzydla

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że 12 lipca br. Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski oraz Skarbnik Nasielska Rafał Adamski podpisali umowę na realizację projektu pt. „wspieraMY NASIELSKIE MAMY” realizowanego w ramach III edycji programu „Skrzydła dla Mamy”.

Informacja z UrzęduBurmistrz Nasielska ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2022 roku w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z zakresu piłki nożnej oraz z zakresu piłki nożnej z elementami profilaktyki uzależnień. Szczegóły poniżej:

fundusze europejskie logo

19 lipca (wtorek) br. na terenie Gminy Nasielsk odbędą się bezpłatne konsultacje z przedstawicielami Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu przy Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych. Podczas spotkania będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z funduszy europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne.

4_000_000_zł_1.jpgReferat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych pozyskał 3.600.000 zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na rewitalizację skweru Jana Pawła II. Przebudowa nasielskiego parku znalazła się wśród 115 projektów, którym przydzielono dofinansowanie w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”.

Nowy Pakiet Badań PlakatNowy pakiet badań w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nasielsku.

Szczegóły na plakacie.