Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz zgodnie z § 22 pkt 4 Statutu Gminy Nasielsk z dnia 29 czerwca 2017 r. zwołuję na dzień 23 października 2018 roku (wtorek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku LIII sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:

CMENTARZ 2018W dniu 1 listopada 2018r. w Nasielsku w godz. 7:00-15:00 wyłączone zostaną z ruchu pojazdów następujące ulice: Cmentarna, Folwark oraz Żwirki i Wigury. Natomiast w okresie od 30 października do 2 listopada będzie obowiązywał zakaz parkowania na ulicy Cmentarnej. W załączeniu schemat zamknięcia ulic i lokalizacji parkingów. Za utrudnienia przepraszamy.

informacjaPoniżej publikujemy ostateczne wyniki konsultacji społecznych projektu "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok".

Ostateczny wynik konsultacji GPPiRPAoPN na 2019 rok

1 1Zamieszczamy odpowiedź Urządu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w sprawie wniosku złożonego przez Gminę Nasielsk na zakup kamery termowizyjnej dla OSP Nasielsk w ramach zadania "OSP-2018".

Dzien Nauczyciela 2018 kiedy jest i jak obchodzimy to swieto articleDyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy Niepedagogiczni,
Nauczyciele i Pracownicy emeryci i renciści
Placówek Oświatowych na terenie Gminy Nasielsk
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę podziękować wszystkim Państwu za trud, włożony w wychowanie naszych najmłodszych mieszkańców. Dzięki Wam szkoła jest coraz ciekawsza, przyjazna i otwarta.
Życzę Państwu satysfakcji z pracy pedagogicznej, poczucia ważności wykonywanego zawodu, a pamięć wychowanków sprzed lat niech stanowi dowód na to, jak ogromną rolę spełniliście w ich życiu.
Życzę Wam, aby niełatwa misja nauczyciela, pedagoga, wychowawcy oraz pracowników administracji i obsługi przyniosła jeszcze lepsze efekty, radość oraz świadomość,
że budują Państwo fundamenty pomyślnej i lepszej przyszłości.
Proszę przyjąć także najlepsze życzenia zdrowia, zadowolenia, optymizmu i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski
Nasielsk, dn. 15.10.2018 r.

informacjaInformacja Burmistrza Nasielska o dofinansowaniu i podziale środków dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Nasielsk.

 

 

 

                 

43735723 934306380102923 1420974996280311808 oNa prośbę organizatorów zapraszamy na konferencję „Odkrywamy Fort III w Pomiechówku”, która odbędzie się 27 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Pomiechówku.