PDF IconPoniżej publikujemy „Raport o stanie Gminy Nasielsk za 2019 rok”. Zgodnie z art. 28aa ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym raport ten będzie przedmiotem debaty podczas sesji Rady Miejskiej w Nasielsku. Stosownie do art. 28aa ust. 6-8 przywołanej ustawy w debacie nad raportem może wziąć udział 15 mieszkańców Gminy Nasielsk. Mieszkaniec Gminy Nasielsk, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem jest zobowiązany złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców Gminy Nasielsk – według wzoru zamieszczonego poniżej. Zgłoszenia przyjmowane są w punkcie podawczym Urzędu Miejskiego w Nasielsku (parter) w dniach i godzinach pracy Urzędu. O zakwalifikowaniu do debaty decyduje kolejność zgłoszeń oraz ich poprawność (spełnienie wymogów formalnych). Zgłoszenia składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana zostanie sesja Rady Miejskiej w Nasielsku, podczas której ma być procedowany raport.

informacjaNa stronie Centralnego Portu Komunikacyjnego https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/kolej… pojawił się plan inwestycji kolejowych na lata 2020-2034.
✅ Więcej informacji odnośnie inwestycji kolejowych na terenie województwa Mazowieckiego, w tym Gminy Nasielsk możemy znaleźć -> https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/kolej/regionalne-konsultacje-strategiczne-wojewodztwo-mazowieckie?fbclid=IwAR0golY1iSYt5G3j-_pOosChod8tpr8pqWk-3-x-pzNNeDN2I6TERMTJS0s

plakatKinga

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „Pocztówka z Cieksyna" organizowanym przez Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne Skafander z Cieksyna.

komisje radyNiniejszym informujemy, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 9 czerwca 2020 roku (tj. wtorek) o godz. 10.00.

iInformujemy, iż zgodnie z zapisem art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) zachowuje ważność i nie musi być ponawiane zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonane przez komitet wyborczy w związku z wyborami, które nie odbyły się w dniu 10 maja 2020 r.

000177Publikujemy informację o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do OKW.

 

 

 

 

 

 

 

 

PDF Icon - Zgłoszenie kandydata na członka OKW -

PDF Icon - Zgłoszenie kandydata na członka OKW -

informacjaSzanowni Państwo!
Niniejszym informujemy o nowych zasadach obsługi interesantów przez Filię Starostwa Powiatowego w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku, które obowiązują od poniedziałku 8 czerwca br.

• W Wydziale Komunikacji zostają uruchomione 2 okienka do obsługi interesantów, ponumerowane numerami 1 i 2.
• W okienku nr 1 będą załatwiane sprawy rejestracji pojazdów i praw jazdy.
• W okienku nr 2 będą wydawane dokumenty: dowody rejestracyjne, prawa jazdy oraz Profile Kandydata na Kierowcę (PKK).
• Przy każdym z dwóch okienek może znajdować się równocześnie 1 interesant.

urzadPrzypominamy, iż w piątek 12 czerwca br. Urząd Miejski w Nasielsku, a także Filia Starostwa Powiatowego oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku są nieczynne.

Piątek 12 czerwca stanowi dzień wolny od pracy za dzień 15 sierpnia 2020 roku (sobota), tj. w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę zgodnie z Zarządzeniem Nr 55/20 Burmistrza Nasielska z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Przepraszamy za utrudnienia.