iBurmistrz Nasielska przypomina o zbliżającym się terminie płatności III raty: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz II raty podatku od środków transportowych.

Termin zapłaty zobowiązań podatkowych upływa 16 września 2019 r.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Stare Pieścirogi oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 357/6

Informujemy, że nieodpłatna pomoc prawna od września będzie udzielana zgodnie z poniższym harmonogramem:

Plakat

Plakat jestem mama

Chcesz coś zmienić w życiu? Szukasz pomysłu na siebie? Potrzebujesz inspiracji?

Jeśli tak, to zapraszamy 14 września br. na szkolenie pt. „Jestem mamą! Mogę wszystko! – możliwości jakie dają fundusze europejskie kobietom powracającym na rynek pracy”.

Zostało tylko 5 wolnych miejsc!

Szczegóły na plakacie.

DSC 0364W niedzielę 1 września br. na odnowionym boisku przy Szkole Podstawowej w Cieksynie odbył się uroczysty mecz rozpoczynający rozgrywki w ciechanowskiej B-klasie.

Przed meczem ks. proboszcz parafii Św. Rocha w Cieksynie - Ryszard Kolczyński - poświęcił boisko, które powstało dzięki zaangażowaniu i ciężkiej pracy mieszkańców i będzie służyło do treningów dla reaktywowanej drużyny Wkra Cieksyn. Następnie drużyny, kibice i wszyscy zebrani uczcili minutą ciszy 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

W uroczystości brali udział: Wicestarosta Nowodworski Paweł Calak, Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski, Radny Powiatu Nowodworskiego Radosław Kasiak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku Jerzy Lubieniecki wraz z radnymi – Januszem Gersem i Michałem Brdowskim.

Udział drużyny w rozgrywkach dofinansowany jest z budżetu Gminy Nasielsk.

informacja1Na prośbę Federacja Mazowia informujemy o spotkaniu przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Jego celem jest integracja i wzmacnianie środowiska trzeciego sektora na Mazowszu. W programie wydarzenia zaplanowano m. in. rozmowy o wyzwaniach związanych z działalnością organizacji pozarządowych w mniejszych miejscowościach, wypaleniu aktywistów i aktywistek, dostępie do informacji publicznej, łączeniu potencjałów NGO i MOPS oraz aktywizowaniu młodzieży. Dzięki formie warsztatowej całość zakłada dużą dozę integracji i wymiany doświadczeń pomiędzy osobami uczestniczącymi.

konsultacje

W związku z Państwa apelem odnośnie do dodatkowych terminów konsultacji społecznych w sprawie projektu skweru przy ul. Rynek, Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski wraz z Kierownikiem Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych Radosław Kasiak spotkali się dziś z projektantem z biura projektowego OUTIN w celu uzgodnienia dodatkowych terminów spotkań.

Tym samym informujemy, że na chwilę obecną uzgodniliśmy dwa dodatkowe spotkania mieszkańców z projektantem. Tym razem będą one organizowane w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Wszystkiego Najlepszego 1

Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego wszystkim uczniom, nauczycielom oraz pracownikom placówek edukacyjnych życzymy udanego powrotu do szkół, odnalezienia się po wakacyjnej przerwie, koncentracji, zapału do nauki i uczenia oraz jak najlepszych wyników! Oby kolejny rok zaowocował bogatą i różnorodną wiedzą, a także jak największa liczbą pozytywnych ocen. Niech uczniowie grzecznie i pilnie chłoną wiedzę, a nauczyciele będą dla najmłodszych mentorami pokazującymi im jak kroczyć ścieżkami życia.