informacjaW dniu 15 czerwca br. Komisarz Wyborczy w Warszawie III Postanowieniem Nr 224/2020 dokonał powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., również komisji, które będą funkcjonowały na terenie Gminy Nasielsk.

Zamieszczamy treść wspomnianego powyżej Postanowienia Komisarza Wyborczego w Warszawie III z załącznikami odnoszącymi się do komisji z terenu naszej Gminy.

Jednocześnie informujemy, iż pierwsze posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3 (I piętro, sala nr 112) w dniu 18 czerwca br. (czwartek):

IMG 0915Wczoraj, 15 czerwca 2020 r. w Delegaturze Urzad Marszalkowski Wojewodztwa Mazowieckiego w Piasecznie burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski wraz ze skarbnikiem Nasielska Rafałem Adamskim w towarzystwie prezesa OSP Cieksyn druha Marka Jaśkiewicza podpisali z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adam Struzik umowy:
- w ramach programu Mazowieckie Strażnice OSP-2020 w wysokości 5 970 zł na elementy stolarskie oraz wyposażenie stołówki w strażnicy OSP Cieksyn;
- o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 75 000 zł na budowę drogi gminnej w Winnikach.

Oprócz dwóch powyższych dofinansowań, na zadanie z terenu gminy Nasielsk – budowę drogi nr 2424W Nasielsk–Nuna – dofinansowanie w wysokości 150 000 zł otrzymał powiat nowodworski, reprezentowany przez starostę nowodworskiego Krzysztofa Kapustę i wicestarostę Pawła Calaka.

Projekt bez tytułu 1Pomimo sytuacji epidemicznej oraz związanych z nią obostrzeń na terenie kraju, 15 maja ponownie uruchomiliśmy Nasielskie Rowery Miejskie. W ciągu pierwszego miesiąca ich użytkowania:

– wykonano 320 przejazdów;
– NRM używane były łącznie przez 196 godzin i 23 minuty;
– średnia prędkość jazdy wyniosła 13,05 km/h;
– średnia przejechana odległość za jednym przejazdem wyniosła ponad 19 km;
– przejechano łącznie 6120,1 km (dla porównania, w całym poprzednim roku było to ok. 3620 km).

ping pong psucin2Z inicjatywy mieszkańców wsi Psucin na terenie tamtejszego placu zabaw zamontowano stół do tenisa stołowego. Celem pomysłu jest promocja aktywności fizycznej wśród lokalnej społeczności oraz poprawa infrastruktury rekreacyjno- sportowej wsi.  

102870441 1360792750787615 7482095722715022571 o

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie wydał zalecenia dla kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Zachęcamy mieszkańców naszej gminy do zapoznania się z dokumentem.

Zalecenia dotyczące kąpielisk

ikona

Burmistrz Nasielska  – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych  w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 4  ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o powszechnym spisie rolnym  w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Nasielsk. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r do 30 listopada 2020 r.

102870441 1360792750787615 7482095722715022571 o

Epidemia Koronawirusa jeszcze nie zakończyła się w Polsce i na Świecie, a codzienność nas znowu zaczęła zaskakiwać. Po zimnym maju przyszły upalne dni w czerwcu, które rozpoczęły się długim polskim weekendem.

W zapomnienie poszły zakazy, nakazy i przestrogi. Deptaki nad morzem oraz starówki w miastach „zapchane” po brzegi. Przed restauracjami kolejki, a na drogach ruch pojazdów jakiego nie mieliśmy od jesieni 2019 roku. W sklepach klienci i sprzedawcy bez masek, brak zachowanych odległości, przemieszczanie się w dużych grupach. Czy naprawdę zapomnieliśmy co nam grozi?

informacjaNa podstawie najnowszych informacji otrzymanych od Państwowej Komisji Wyborczej oraz od Delegatury Krajowego Biura Wyborczego niniejszym zawiadamiamy, iż wszystkie zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, dokonane w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem 10 maja br. dokonane zarówno przez przedstawicieli komitetów wyborczych, jaki indywidualnie przez wyborców – o ile nie nastąpiła rezygnacja z kandydowania – zachowują ważność i nie muszą być ponawiane.