IMG 6386Miło nam poinformować, że dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Monika Nojbert w dniu 14 listopada br. wzięła udział w konferencji organizowanej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej pn. "20 lat po reformie samorządowej - kondycja służb społecznych w województwie mazowieckim". Uroczystość odbyła się w Warszawskim Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk. Konferencję rozpoczął wykład naukowy prof. nadzw. dr hab. Mirosława Grewińskiego „Stare i nowe wyzwania stojące przed służbami społecznymi w Polsce – kontekst krajowy i regionalny”.

Terminarz posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Nasielsku

1.Komisja Rolnictwa - 26 listopada 2019 r. (wtorek) o godz.12.00,

IMG 6442We współpracy z PTTK - Oddział Mazowsze stworzyliśmy na terenie Gminy Nasielsk pierwszy szlak rowerowy – czarny. Jest to trasa o długości 24 km, zaczynająca się jako przedłużenie czarnego pułtuskiego szlaku rowerowego w gminie Serock – na granicy Zabłocia i Jaskółowa. Szlak biegnie dalej przez Popowo Borowe, Lorcin, Żabiczyn, Paulinowo, Siennicę, Stare Pieścirogi, Mogowo, PKP Nasielsk, Nowe Pieścirogi, Morgi, Czajki, Lelewo i Cieksyn, kończąc się na cieksyńskim PKP.

Podróżując szlakiem czarnym można po drodze zaobserwować wiele malowniczych terenów Nasielska, obfitujących w dziką naturę oraz wiejskie krajobrazy. Trasa przybliży turystom rowerowym obiekty takie jak Kościół św. Doroty w Cieksynie, wieżę ciśnień, a także naturalnie piękne widoki jak Panoramę Nasielska, Nasielsko-Karniewski Obszar Chronionego Krajobrazu czy źródła rzeki Klusówki.

IMG 5679

7 listopada br., odbyła się narada konsultacyjna dotycząca realizacji zadania pt. „Budowa placu zabaw w Nasielsku”. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski, pracownicy Wydziału IZP oraz firmy opracowującej dokumentację projektową – GRIMA ARCHITEKTURA i KRAJOBRAZ sp. z o.o. z Warszawy.

O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

bieznia

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że przy Szkole Podstawowej w Starych Pieścirogach trwają prace budowy bieżni (skoczni lekkoatletycznej). Za wykonanie inwestycji odpowiedzialna jest firma Garden Sport Service z Legionowa. Całkowity koszt zadania to 22 tyś. zł, z czego 7 tyś. zł zostało pozyskane przez Szkoła Podstawowa w Starych Pieścirogach z Fundacja Santander Bank Polska, a pozostałe 15 tyś. zł pochodzi z budżetu Urzędu Miejskiego.

0028Zachęcamy do zapoznania się z materiałami na temat wycinki drzew przygotowanymi przez Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich UM.

Formularze dotyczące usuwania drzew i krzewów dostępne są na stronie: http://umnasielsk.bip.org.pl/?tree=183

i

Burmistrz Nasielska przypomina o zbliżającym się terminie płatności IV raty: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego.

Termin zapłaty zobowiązań podatkowych upływa 15 listopada 2019 r.

informacja1Uprzejmie informujemy, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Nunie, gm. Nasielsk zarządzanego przez Zakład Usług Wodnych w Mławie, ul. Stefana Roweckiego - Grota 4.