IMAG0520W dniu 6 grudnia 2018 roku w jednostce OSP Nasielsk odbyło się uroczyste przekazanie przez Burmistrza Nasielska Pana Bogdana Ruszkowskiego oraz Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Pana Radosława Rybickiego sprzętu na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Nasielsk, który zakupiono w ramach programu „OSP-2018”.

IMG 1958W dniu 05.12.2018r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbyło się szkolenie pt. „Jak napisać dobry projekt?” Organizatorami wydarzenia byli: Federacja MAZOWIA oraz Urząd Miejski w Nasielsku. W spotkaniu aktywnie uczestniczyli m.in. przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych chcący pogłębić swoją wiedzę z zakresu tworzenia dobrych projektów. Dzięki merytorycznej wiedzy przekazanej przez prowadzącego Pana Marcina Mitznera, osoby obecne na szkoleniu miały szansę poznać kryteria oceny projektów w konkursach ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Ponadto mogły również ocenić cudzy wniosek, aby z tym doświadczeniem pracować w przyszłości nad swoimi projektami. Mamy nadzieję że uczestnictwo w spotkaniu przełoży się na jakość tworzonych projektów lokalnych organizacji.

IMG 1727Dziś, tj. 5 grudnia Urząd Miejski odwiedzili wolontariusze „Szlachetnej paczki”. Młodzież ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nasielsku i Szkoły Podstawowej w Budach Siennickich pod opieką nauczycielek przeprowadziła zbiórkę pieniędzy częstując pracowników urzędu przygotowanymi wcześniej smacznymi kanapkami. Prócz tego, na parterze UM odbył się kiermasz świąteczny także przygotowany przez wolontariuszy. Stworzyli oni wspaniałe ozdoby świąteczne a wszystko, by wesprzeć w ramach „Szlachetnej paczki” samotną Panią Zofię, mieszkankę gminy Nasielsk.

Świąteczna Zbiórka DarówMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku w porozumieniu z Bankiem Żywności w Ciechanowie w dniach 30.11.2018 r. - 01.12.2018 r. przeprowadził „Świąteczną zbiórkę żywności”. Wolontariusze współpracujący z MOPS w Nasielsku odbierali produkty żywnościowe w trzech nasielskich marketach: Guliwer, Biedronka i Tesco.Dzięki ofiarności mieszkańców naszej gminy zebrana żywność  trafiła aż do 70 rodzin z terenu gminy Nasielsk. 

zmiejszony obrazLGD Zielone Mosty Narwi zaprasza wzięcia udziału w Konkursie EKO- KRZYŻÓWKA realizowanego w ramach wdrażania LSR. Szczegóły na załączonym plakacie.

A3 gc Nasielsk cmyk8 PLAKATRuszamy z rekrutacją uczestników na bezpłatne szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe mieszkańców gminy Nasielsk, na które pozyskaliśmy środki w kwocie 67 200 zł.

Projekt realizowany jest w ramach programu „Ja w Internecie” i ma na celu zwiększenie umiejętności mieszkańców gminy w zakresie poruszania się w sieci, bezpieczeństwa w Internecie oraz zwiększenia swoich szans na rynku pracy.  W ramach projektu przeprowadzimy szkolenia z czterech bloków tematycznych:

„Działam w sieciach społecznościowych” – szkolenie kierowane jest do osób, które chcą nauczyć się efektywnie korzystać z portali społecznościowych (YouTube, Facebook, Twitter, Instagram) w swojej codziennej pracy jak i w życiu prywatnym. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in. jak nawiązywać i podtrzymywać znajomości w mediach społecznościowych, współdziałać z innymi użytkownikami Internetu, kształtować swój publiczny wizerunek, dzielić się swoją twórczością i korzystać z twórczości innych zgodnie z prawem, a także w jaki sposób obsługiwać podstawowe narzędzia e-administracji z wykorzystaniem narzędzia e-administracji z wykorzystaniem konta ePUAP i profilu zaufanego.

Tablice 150x100cm strona1Zapraszamy do zapoznania się z listą zasłużonych Nasielszczan w stulecie odzyskania Niepodległości. Przypomnijmy, iż 27 lipca br. Zarządzeniem Burmistrza został powołany Gminny Komitet ds. wyłonienia 100 zasłużonych Nasielszczan w stulecie odzyskania Niepodległości. Celem prac Komitetu było pośmiertne uczczenie i upamiętnienie osób zasłużonych dla Gminy Nasielsk w 100- lecie odzyskania Niepodległości, a także przypomnienie Honorowych Obywateli Nasielska. Przewodniczącym Komitetu został Pan Krzysztof Macias. Zgodnie z zarządzeniem również mieszkańcy mogli zgłaszać propozycje osób do wyróżnienia do dnia 28 września. Dziękujemy za zgłoszone propozycje.

ZMIANA TERMINU

Informujemy, że odbiór odpadów ze szkła przypadający, zgodnie z harmonogramem Nasielsk ulice 1, na dzień 10 grudnia będzie realizowany 18 grudnia wraz z odbiorem plastiku. 

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich