wielkanoc2019aWszystkim mieszkańcom naszej Gminy życzymy zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych.

Niniejszym informujemy, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 24 kwietnia 2019 roku (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

informacjaUprzejmie informujemy, że w dniu 19 kwietnia 2019 r. (Wielki Piątek) Urząd Miejski w Nasielsku będzie czynny w godzinach od 8.00 do 13:00.

00015Tylko regularne kontrolowanie stanu zdrowia pozwala ocenić, czy w organizmie nie zachodzą niebezpieczne zmiany chorobowe. Bezpłatna mammografia w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ pozwala to skutecznie sprawdzić.

IMG 5550W budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku stanęła dziś skarbonka na guziki, które posłużą do wykonania Guzikowego Muralu w ramach akcji "Szlakiem Nasielskiego Guzika" zainicjowanej przez Panią Kingę Szczypek. Prosimy o wrzucanie do skarbonki guzików o różnych kolorach, kształtach i wielkościach. Skarbonka znajduje się tuż przy wejściu, na stoliku po prawej stronie, przed Wydziałem Komunikacji.

informacjaW związku z zakończeniem prac Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Burmistrza Nasielska Nr 60/19 z dnia 10.04.2019r. opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2019 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu informuję, iż zgodnie z § 2 ust. 3 regulaminu pracy w/w komisji w toku oceny formalnej ustalono, że żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów formalnych. Wobec powyższego ofert nie poddano ocenie merytorycznej.

Ponadto informuję, iż w związku z niewyczerpaniem puli środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kolejnym miesiącu zostanie ogłoszony dodatkowy otwarty konkurs ofert.

 

 

Z poważaniem 
Bogdan Ruszkowski
Burmistrz Nasielska

informacjaNa prośbę Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie publikujemy Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 5.04.2019 roku oraz Zawiadomienie o wszczęciu postępowania. 

Niniejszym publikujemy do zapoznania się przez wyborców Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 12 kwietnia 2019 r. podającego do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.