Kalendarzowy quiz ogloszenie 2017Na prośbę Lokalnej Grupy Działania Zielone Mosty Narwi, informujemy o konkursie pod nazwą Kalendarzowy Quiz związanym z realizacją Strategii rozwoju lokalnego, kierowanego przez społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Zielone Mosty Narwi. Zgłoszenia można przesyłać do 6 grudnia br. Szczegółowe informacje o konkursie na załączonym plakacie. Więcej na www.zielonemostynarwi.pl. Zapraszamy do wzięcia udziału.

medale nasielskUrząd Stanu Cywilnego w Nasielsku zaprasza wszystkie pary małżeńskie, będące stałymi mieszkańcami gminy Nasielsk zainteresowane otrzymaniem medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie o wyrażenie swojej woli poprzez dokonanie zgłoszenia. Powyższe dotyczy par małżeńskich, które będą obchodziły w roku 2018 Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz par małżeńskich, które mają dłuższy staż małżeński i nie zostały odznaczone medalami. Z uwagi na dość długi czas oczekiwania na przyznanie odznaczeń proszę o wcześniejsze dokonywanie zgłoszeń i jednocześnie przypominam, że wręczanie medali następuje w ciągu 6-ciu miesięcy od chwili przyznania ich przez Prezydenta RP.

Informacje o kandydatach należy zgłaszać osobiście do końca grudnia 2017 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nasielsku, pok. Nr 213.

(Informacja pod numerem tel.: 23-6933112 )

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
/-/ Ewa Mikulska

23601915 1830117020613124 882679811 nFundacja aKUKU zbiera zapisy na bezpłatne zajęcia dla osób niepełnosprawnych z powiatu nowodworskiego. Więcej informacji pod linkiem poniżej oraz na załączonym plakacie.

http://www.opsndm.naszops.pl/n,bezplatne-warsztaty-dla-osob-niepelnosprawnych

brydPublikujemy wyniki XIX Brydżowego Turnieju organizowanego z okazji Narodowego Święta Niepodległości, 10.11.2017 r. oraz Czołówkę klasyfikacji „GRAND PRIX”`2017

informacjaZawiadamiam, że w dniu 14 listopada 2017 roku (wtorek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nasielsku.

W wyniku ogłoszonych konsultacji społecznych projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałalnia Narkomanii na 2018 rok” informujemy, że nie wpłynął żaden wniosek uprawnionych podmiotów do wyrażenia opinii do przedstawionego Programu.

Wyniki konsultacji społecznych projektu GPPIRPAoPN na 2018 rok

brydPublikujemy wyniki turnieju „dwudziestego pierwszego”, 27.10.2017r. oraz Czołówkę klasyfikacji „GRAND PRIX”`2017

 

 

 

 

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257) Burmistrz Nasielska zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Aeroklubu Warszawskiego, z/s ul. Księżycowa 1, 01-934 Warszawa z dnia 21 sierpnia 2017r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej o głębokości 46 m dla potrzeb utrzymania trawiastej nawierzchni lotniska w Chrcynnie dz. nr ewid. 212/2 wydał następujące obwieszczenia:

Z dokumentacją w w/w sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk, pok. 206  – poniedziałki w godzinach 800 – 1700, wtorek, środa czwartek - w godzinach 800 – 1600 i piątek w godzinach 800 – 1500.

 

pdf  Obwieszczenie o wydanym postanowieniu i możliwości zapoznania się z zebranym materiałem w sprawie
 pdf  Obwieszczenie o uzyskanych opiniach