informacjaZapraszamy do Punktu Konsultacyjnego przy Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

-jeśli picie alkoholu jest problemem dla Ciebie lub kogoś z twoich bliskich

-podejrzewasz uzależnienie u bliskiej Ci osoby,

-jesteś uwikłany w przemoc domową,

-jesteś dorosłym dzieckiem alkoholika,

-potrzebujesz porady w trudnej sytuacji życiowej

Punkt Konsultacyjny jest przeznaczony dla osób chcących zasięgnąć rady specjalisty w leczeniu uzależnień. Zapraszamy zarówno osoby nadużywające alkoholu, jak i ich rodziny do korzystania
z rozległej wiedzy terapeuty.

Dyżur Specjalisty Terapii Uzależnień

Maria Sierzputowska - Specjalista Terapii Uzależnień

  • każdy poniedziałek w godz. od 11:00 do 12:30
  • każdy wtorek w godz. od 15:30 do 18:00

w Poradni Terapii Uzależnień, ul. Warszawska 52 w Nasielsku, tel. 23 693 02 50

Konsultacje jak i ewentualna terapia są bezpłatne.

informacjaZapraszamy mieszkańców Gminy Nasielsk do korzystania z pomocy psychologa w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Nasielsku w każdą środę w godz. od 8:00 do 11:00 (pok. 113) - Psycholog Anna Ścioch.

 

Psycholog będzie udzielał poradnictwa indywidualnego w trudnych sytuacjach życiowych, rodzinnych, traumatycznych, związanych z: uzależnieniem, współuzależnieniem, przemocą, sytuacją kryzysową. 

Osoby zainteresowane spotkaniem z psychologiem proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nasielsku bezpośrednio w Sekretariacie MOPS – pokój nr 6
na parterze budynku Urzędu lub telefonicznie pod numerem telefonu (23 693 33 006). Zapisu na wizytę u psychologa można też dokonać w trakcie dyżuru psychologa.

Porady psychologa są bezpłatne.

W załączeniu publikujemy informację Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówki Terenowej w Ciechanowie dla rolników i rencistów pobierających świadczenie z KRUS.

informacjaPoniżej zamieszczamy Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 3 stycznia 2019 r. podające do wiadomości publicznej informację o granicy i numerze okręgu wyborczego i liczbie wybieranych w okręgu wyborczym, w którym zarządzono wybory uzupełniające oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Nasielsku zarządzonych na dzień 3 marca 2019 r.

 

PDF Icon  - Pobierz Obwieszczenie Burmistrza Nasielska -

informacjaInformujemy, iż w 2019 roku w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Nasielsk zostaną zrealizowane poniższe zadania:

  1. I Festiwal twórczości artystycznej osób z niepełnosprawnością „Poznajmy się bliżej- kultura bez przeszkód”, środki po stronie gminy: 7 000,00 zł (wniosek złożony przez stowarzyszenie);
  1. Spotkanie kulturalno- integracyjne dla opiekunów i rodziców osób z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Nasielsk „Jesteśmy razem”, środki po stronie gminy: 3 000,00 zł (wniosek złożony przez stowarzyszenie);
  1. Realizacja warsztatów kreatywnych dla dzieci i młodzieży „Kreatywne Maluchy”, środki po stronie gminy: 5 145,00 zł (wniosek złożony przez mieszkańców);
  1. Doposażenie Samorządowego Przedszkola w Starych Pieścirogach w atestowane zabawki i pomoce dydaktyczne „Rodzice razem dla przedszkola”, środki po stronie gminy: 2 000,00 zł (wniosek złożony przez mieszkańców);
  1. Instalacja siłowni plenerowej na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej Płońska 24D „Aktywni sąsiedzi”, środki po stronie gminy: 19 987,50 zł (wniosek złożony przez mieszkańców);
  1. Zakup instrumentów dla Nasielskiej Orkiestry Dętej, środki po stronie gminy: 5 000,00 zł (wniosek złożony przez mieszkańców);
  1. Kastracja oraz szczepienie psów/kotów będących własnością rodzin o trudnej sytuacji finansowej, środki po stronie gminy: 10 000,00 zł (wniosek złożony przez stowarzyszenie);

informacjaInformujemy Państwa, że przywrócone zostały odbiory odpadów zmieszanych ze wszystkich nieruchomości. Odbiory realizowane będą zgodnie z harmonogramami dla danej miejscowości. Odpady zaległe prosimy wystawiać również zgodnie z harmonogramami na 2019 rok. W związku z tym, że występuje niebezpieczeństwo przekroczenia limitów na odpady zmieszane również w 2019r. prosimy mieszkańców, którzy zadeklarowali i opłacają za system segregowany o ścisłe przestrzeganie zasad segregacji. Wdrażamy system kontroli i w przypadku gdy w odpadach zmieszanych będą odpady, które powinny być wyselekcjonowane, organ wyda decyzję naliczającą od osoby kwotę wyższą, tak jak za odpady niesegregowane. Decyzji takiej, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nie można zmienić przez okres jednego roku.

Nadmieniamy, że stawki opłat za odpady zmieszane jak i za segregację pozostają na dotychczasowym poziomie tj. 9zł miesięcznie od osoby w przypadku segregacji, 18zł miesięcznie od osoby w przypadku pozbywania się odpadów w formie zmieszanej.

 

HARMONOGRAM STYCZEŃ-CZERWIEC 2019R.

 

pdfmały  Podręczna ściąga segregacji

Przekazanie karmnika przez harcerzyNa ręce Burmistrza Nasielska Pana Bogdana Ruszkowskiego w dniu dzisiejszym tj. 31 grudnia, został przekazany własnoręcznie wykonany karmnik przez harcerzy z 1 Nasielskiej Drużyny Harcerzy "Błękitna Armia".

Informujemy, iż Wojewoda Mazowiecki w dniu 21 grudnia 2018 r. wydał Zarządzenie Nr 951 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nasielsku. Termin tych wyborów został wyznaczony na niedzielę 3 marca 2019 roku. Terminy wykonania poszczególnych czynności wyborczych związanych z tymi wyborami określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do Zarządzenia.