informacja1Publikujemy ostateczny wynik konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

Ostateczny wynik konsultacji

 

informacja1Publikujemy ostateczny wynik konsultacji projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok".

 pdfmałyOstateczny wynik konsultacji projektu GPPiRPAoPN na 2021 rok

 

Na prośbę Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim informujemy, że w dalszym ciągu w NCM wykonywane są testy na koronawirusa SARS-CoV-2 lub badaniem w kierunku przeciwciał IgG na COVID-19.

informacja1Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie wraz z Mazowieckiem Centrum Polityki Społecznej ogłasza nabór na bezpłatne szkolenie profilaktyczne z techniki jazdy dla młodych kierowców w wieku 18-24 lata oraz dla kierowców, którzy ukończyli 55 lat. To kolejna inicjatywa samorządu województwa mazowieckiego, której celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kształtowanie prawidłowych postaw oraz uświadomienie zagrożeń wynikających z uczestnictwa w ruchu drogowym.

zbiórka elektrośmieciInformujemy, że Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie organizuje zbiórkę elektrośmieci, która trwać będzie do 16 października br. Zachęcamy do udziału w akcji!

Niniejszym informujemy, że posiedzenie Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego odbędzie się 9 października (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

i

Gmina Nasielsk przystąpiła do Inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła wynikającej z Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Mazowieckiego. W związku z powyższym prosimy o wypełnienie ankiety on-line w terminie do 18.10.2020 r.  Po tym terminie pracownicy Krajowej Agencji Poszanowania Energii będą odwiedzali Państwa w domach i wraz z Państwem wypełnią ankietę. Bardzo prosimy o udzielanie odpowiedzi na zadawane przez nich pytania.

https://www.interankiety.pl/a/nasielsk

informacja1Publikujemy wynik konsultacji projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok".

 pdfmaływyniki konsultacji