informacjaPoniżej publikujemy ostateczne wyniki konsultacji społecznych projektu "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok".

Ostateczny wynik konsultacji GPPiRPAoPN na 2019 rok

1 1Zamieszczamy odpowiedź Urządu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w sprawie wniosku złożonego przez Gminę Nasielsk na zakup kamery termowizyjnej dla OSP Nasielsk w ramach zadania "OSP-2018".

Dzien Nauczyciela 2018 kiedy jest i jak obchodzimy to swieto articleDyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy Niepedagogiczni,
Nauczyciele i Pracownicy emeryci i renciści
Placówek Oświatowych na terenie Gminy Nasielsk
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę podziękować wszystkim Państwu za trud, włożony w wychowanie naszych najmłodszych mieszkańców. Dzięki Wam szkoła jest coraz ciekawsza, przyjazna i otwarta.
Życzę Państwu satysfakcji z pracy pedagogicznej, poczucia ważności wykonywanego zawodu, a pamięć wychowanków sprzed lat niech stanowi dowód na to, jak ogromną rolę spełniliście w ich życiu.
Życzę Wam, aby niełatwa misja nauczyciela, pedagoga, wychowawcy oraz pracowników administracji i obsługi przyniosła jeszcze lepsze efekty, radość oraz świadomość,
że budują Państwo fundamenty pomyślnej i lepszej przyszłości.
Proszę przyjąć także najlepsze życzenia zdrowia, zadowolenia, optymizmu i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski
Nasielsk, dn. 15.10.2018 r.

informacjaInformacja Burmistrza Nasielska o dofinansowaniu i podziale środków dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Nasielsk.

 

 

 

                 

43735723 934306380102923 1420974996280311808 oNa prośbę organizatorów zapraszamy na konferencję „Odkrywamy Fort III w Pomiechówku”, która odbędzie się 27 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Pomiechówku.

IMG 92569 października br., w Nasielskim Ośrodku Kultury, odbyło się szkolenie pt. „Młodzi na start – możliwości jakie dają fundusze europejskie osobom należącym do grupy NEET”.

Wydarzenie podzielone zostało na trzy moduły. Pierwszym było spotkanie z psychologiem, Panią Anną Zabrodzką, która pogratulowała uczestnikom decyzji o przyjściu na szkolenie i zawalczeniu o siebie.  Pani Ania wielokrotnie podkreślała jak ważna jest świadomość samego siebie,  która daje poczucie wartości, pewności oraz ułatwia np. rozmowy o pracę. Pokazała sposoby jak wybrnąć z trudnych sytuacji podczas spotkań z pracodawcą, jak zaprezentować swoje dobre strony oraz jak swoje wady przekuć w zalety. Uczestnicy chętnie brali udział w dyskusji i zadawali pytania.

Kolejnym punktem programu było pokazanie na przykładach tego jak fundusze unijne zmieniają ludzkie życie. O swoich doświadczeniach w szukaniu pracy i pozyskiwaniu środków unijnych opowiedzieli zaproszeni goście: Pan Michał Brodowski oraz Pan Tomasz Bieńkowski. Obaj Panowie zapewniali o tym, że dotacje są i warto po nie sięgać, czego sami są dobrymi przykładami.