i

Przypominamy, że do końca września br. jest możliwość składania wniosków w ramach inicjatywy lokalnej.

Więcej informacji pod linkiem: https://nasielsk.pl/gmina/ngo/incjatywa-lokalna

lew nasielskaSzanowni Państwo przypominamy o terminie zgłaszania kandydatów do Nagrody „Lew Nasielska”. Zgodnie z § 10 ust. 3 Regulaminu Kapituły Nagrody „Lew Nasielska” do końca września br. mogą zgłaszać kandydatów: komisje Rady Miejskiej w Nasielsku, instytucje publiczne z terenu Gminy Nasielsk, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, firmy oraz grupa co najmniej 50 mieszkańców Gminy Nasielsk.

Wniosek ze zgłoszeniem kandydata powinien być złożony na piśmie oraz zawierać dane i charakterystykę kandydata oraz uzasadnienie przyznania Nagrody „Lew Nasielska”. Do wniosku załącza się pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz uhonorowanie Nagrodą „Lew Nasielska”.

mamapost

W sobotę, 14 września br., w godz. 9.00-14.30, w Samorządowym Przedszkolu w Nasielsku przy ul. Warszawskiej 39A, odbędzie się szkolenie adresowane do mam z naszej gminy. Celem szkolenia jest pokazanie kobietom jakie możliwości dają im fundusze europejskie (szkolenia/własna działalność/pożyczki na preferencyjnych warunkach). Swoją wiedzą podzielą się m.in.: przedstawiciele 
Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich przy Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych oraz Lokalnej Grupy Działania Zielone Mosty Narwi Ponadto przedstawimy prawdziwe historie kobiet, które na własnym przykładzie opowiedzą o tym jak udało im się pozyskać dotacje na zrealizowanie swoich pomysłów na biznes.

popPoniżej prezentujemy stanowisko Nasielskiego Budownictwa Mieszkaniowego sp. z o.o., dotyczące zadłużenia Lokatorów w stosunku do Gminy Nasielsk.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506) zwołuję na dzień 29 sierpnia 2019 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku IX sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VII i VIII sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady.

Plakat jestem mama

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Gmina Nasielsk podpisała umowę na realizację szkolenia pt. „Jestem mamą! Mogę wszystko! - możliwości jakie dają fundusze europejskie kobietom powracającym na rynek pracy”.

Dzięki pozytywnemu zaopiniowaniu wniosku przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, na wydarzenie udało się pozyskać 12 083, 50 zł. Szkolenie w całości jest dofinansowane z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Głównym celem spotkania będzie przybliżenie kobietom możliwości jakie dają fundusze europejskie – dotacje na rozpoczęcie/rozwój działalności gospodarczej, pożyczki na preferencyjnych warunkach, kursy/szkolenia. Swoją wiedzą w tym temacie podzielą się m.in.: przedstawiciele Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich przy Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych coraz Lokalnej Grupy Działania Zielone Mosty Narwi.

Gościem specjalnym będzie Agata Komorowska – autorka książek, blogerka (www.agatakomorowska.pl), coach.

Szczegóły na plakacie!

i

We wtorek, 27 sierpnia br., o godz. 18.00, w Nasielskim Ośrodku Kultury, odbędą się konsultacje społeczne na temat przebudowy skweru przy ul. Rynek w Nasielsku. Na spotkaniu obecny będzie przedstawiciel pracowni projektowej – OUTIN Architektura J. Gromadka z Nowego Dworu Mazowieckiego.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy do aktywnego udziału w spotkaniu.

W związku z wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r. niniejszym informuję, iż zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych będą przyjmowane do dnia 13 września br. (piątek) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3. Zgłoszenia przyjmuje Pani Katarzyna Osińska (II piętro, pok. nr 209) w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, tj.:

  • w poniedziałki – godz. 8.00-17.00, 
  • od wtorku do czwartku – godz. 8.00-16.00, 
  • w piątki – godz. 8.00-15.00.

Jednocześnie nadmieniam, iż zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych dokonują pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych lub osoby przez nie upoważnione. Zgłaszanie następuje zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M.P. poz. 267). Druk zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych stanowi załącznik do Uchwały nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniającej przywołaną wcześniej uchwałę. Druk zgłoszenia jest również dostępny na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej (www.pkw.gov.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nasielsku (umnasielsk.bip.org.pl) w zakładce „Wybory i referenda” – „Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019”.

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski