Niniejszym informujemy, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 7 maja 2019 roku (wtorek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

58373021 1045346372332256 5135361901835845632 nInformujemy, iż od dnia 9 maja 2019r. w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, ul. Elektronowa 3 zostanie wznowiona bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców. Punkt w którym mieszkańcy będą mogli skorzystać z pomocy prawnej będzie znajdował się na parterze budynku Urzędu, obok kasy Banku Spółdzielczego.

informacja1Burmistrz Nasielska ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2019 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szczegóły poniżej:

Zarządzenie Nr 70/19 Burmistrza Nasielska z dnia 06.05.2019r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 70/19 Burmistrza Nasielska z dnia 06.05.2019r.

iUrząd Miejski w Nasielsku informuje, że w dniu 4 maja 2019 r. (sobota) odbędzie się bieg pod nazwą „Bieg z okazji 55-lecia Żbika” organizowany przez Prezesa Klubu MLKS Żbik Nasielsk. W związku z powyższym, w godzinach 14:30 - 15:30 wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu w obrębie ulicy Dębowej oraz na odcinku ulicy Kościuszki w kierunku Kosewa, którymi bieg zostanie poprowadzony.
Preferowany objazd zgodnie z załączoną mapą.
W czasie trwania biegu rejon zamkniętych skrzyżowań zabezpieczać będą przedstawiciele OSP, Policji oraz Harcerze, którzy informować będą
o związanych z wydarzeniem utrudnieniach oraz ograniczeniach w dostępie do posesji, jak również wskazywać zalecane drogi objazdów.

59413602 1047765912090302 7640088864953991168 nPan Bogdan Ruszkowski Burmistrz Nasielska informuje, iż w trosce o jakość kształcenia i bezpieczeństwo dzieci, w szczególności dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wyraził zgodę na utworzenie w roku szkolnym 2019/2020 dodatkowych trzech oddziałów integracyjnych w:
– Szkole Podstawowej w Starych Pieścirogach;
– Szkole Podstawowej w Budach Siennickich;
– Szkole Podstawowej w Cieksynie.

IMG 5768Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zakupił zamiatarkę drogową Mercedes-Benz Atego 1318 z zabudową Scarab Mistral, dostosowaną do dwustronnego zamiatania "na mokro". Samochód wraz z profesjonalnym oprzyrządowaniem kosztował 150 060 zł.

Samochód wraz z urządzeniem zamiatającym został przetestowany m.in. na ulicy Lipowej, a już niedługo wyjedzie sprzątać gminne drogi.

Ponadto prowadzone są rozmowy z Zarządem Dróg Powiatowych i Zarządem Dróg Wojewódzkich, w wyniku których Gmina ma nadzieję przejąć nadzór nad sprzątaniem ulic, szczególnie tych w centrum Nasielska, o których czystość obecnie dbają powiat nowodworski i województwo mazowieckie.

59106126 1047640672102826 5446818726684917760 oW dniu 29 kwietnia br. zakończyły się zajęcia II stopnia kursu samoobrony pt. „Bezpieczna Nasielszczanka”. Na przełomie marca i kwietnia kursantki poznawały tajniki skutecznej samoobrony przekazywane przez wykwalifikowanego trenera Pana Cezarego Rzepnickiego. Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem, a nabyte umiejętności potwierdzone zostały certyfikatami, które wręczył Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski. Wszystkim uczestniczkom kursu serdecznie gratulujemy!

Na prośbę Kolei Mazowieckich publikujemy komunikat prasowy dotyczący zmiany w kursowaniu pociągów.