plakat pow. odbiorców S7 678 1W imieniu ENERGA-OPERATOR S.A. informujemy, że dn. 19 października br. w godzinach od 8.00 do 11.00 nastąpi planowana przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zamieszkałych w Nasielsku, ul. Leśna.

IMG 65209 października br., w Niepublicznej Szkole Podstawowej Pod Fiołkami odbył się II Gminny Konkurs plastyczny dla dzieci z niepełnosprawnością. Wydarzenie pn. Nasielsk- „Podróż w moje wyśnione miasto” zorganizowane zostało pod patronatem Burmistrza Nasielska.

Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem o czym świadczyły nie tylko miejsca na podium, ale również liczne wyróżnienia.

awaria telefonZ uwagi na awarię sieci telefonicznej (Orange) połączenia telefoniczne do Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz z Urzędu są niemożliwe. Przepraszamy za utrudnienia.  Awaria została zgłoszona do operatora. Gdy tylko zostanie naprawiona, poinformujemy o tym fakcie oddzielną wiadomością.

Z powodu śmierci

Pani Teresy Osieckiej
 wieloletniego Pracownika i Kierownika Wydziału Budżetu i Finansów
 Urzędu Miejskiego w Nasielsku

  

najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia
dla rodziny i znajomych
w imieniu całego samorządu w Nasielsku

 

 

składają 

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski

oraz 

Przewodniczący Rady
Jerzy Lubieniecki

dzień edukacji fotoSzanowni Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli, Nauczyciele, Pedagodzy, Pracownicy Administracji i Obsługi oraz emeryci i renciści placówek oświatowych.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia. Dziękujemy za trud i poświęcenie, wykazywane każdego dnia w odpowiedzialnej i niełatwej, ale jakże pięknej pracy pedagogicznej.

Życzymy, aby praca, którą Państwo wykonujecie, była otaczana szacunkiem, uznaniem i życzliwością Państwa wychowanków i ich rodzin. Wszystkim nauczycielom oraz pracownikom oświaty życzymy zdrowia, zadowolenia i satysfakcji zawodowej, pomyślności w życiu osobistym oraz samych dobrych dni w całym roku szkolnym 2020/2021.

DSCF2623W czwartek, 8 października 2020 r. o godzinie 18 w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Nasielsku odbyła się niezwykle miła uroczystość zorganizowana pod patronatem Burmistrza Nasielska i Dyskusyjnego Klubu Książki. Okazje do spotkania były dwie: dziesięciolecie Dyskusyjnego Klubu Książki oraz spotkanie z pisarką, Wiolettą Piasecką, z którą nasza biblioteka spotyka się już od dziesięciu lat.

STANOWISKO KOMITETU HONOROWEGO OBCHODÓW
30-LECIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY NASIELSK

Koleżanki i koledzy samorządowcy,

Mieszkańcy Gminy Nasielsk.

30-lecie Samorządu Gminy Nasielsk30 lat temu w Senacie RP została przygotowana ustawa o samorządzie terytorialnym, która zmieniła polską rzeczywistość przywracając Polakom prawo współdecydowania o swoich lokalnych wspólnotach. Ustawa została uchwalona 8 marca 1990 roku, a wybory odbyły się 27 maja 1990 r. W ponad dwóch tysiącach gmin wprowadzono samorząd. Rady narodowe, które funkcjonowały w PRL, zostały zastąpione radami gmin o znacznie większych uprawnieniach. Dzięki temu władza znalazła się bliżej ludzi.

Ten czas to niewątpliwie wiele zmian w naszym najbliższym otoczeniu. Każda inwestycja w Gminie związana jest z pracą i zaangażowaniem wielu ludzi – sołtysów, radnych, pracowników Urzędu, burmistrzów oraz mieszkańców. Proces rozwoju Gminy Nasielsk to wspólne dzieło, którego głównym zadaniem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców.  Na przestrzeni tych lat samorządowcy musieli dokonywać wyborów, również tych trudnych. Zawsze jednak w sercu mieli dobro naszych obywateli. Często praca samorządowca jest niedoceniania i krytykowana. Jednak musimy pamiętać o tym, że samorząd oparty jest o dialog i wsparcie. To wspólnie budujemy Gminę, odnosimy sukcesy czy przeżywamy porażki.

informacja1Publikujemy ostateczny wynik konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

Ostateczny wynik konsultacji