Przedszkole i Żłobek w Starych Pieścirogach

Uprzejmie informujemy, że nowo otwarty Samorządowy Żłobek w Starych Pieścirogach posiada wolne miejsca dla dzieci. Informujemy ponadto, iż pobyt dzieci w żłobku jest dofinansowany z budżetu państwa. Dofinansowanie przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka. Do opłaty rodzica za pobyt dziecka nie wlicza się opłaty za wyżywienie. Ta forma wsparcia obowiązuje od 1 kwietnia 2022 r.

 

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Środki będą przekazywane bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu żłobek, który będzie zobowiązany do obniżenia opłaty rodziców za pobyt dziecka w instytucji. Dofinansowanie przysługuje przez okres uczęszczania dziecka do żłobka.

Wsparcie finansowe do pobytu dziecka w żłobku dla dzieci do lat 3 wprowadziła ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2270). Wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania można złożyć od pierwszego dnia pobytu dziecka w żłobku.

 Wsparcie otrzymają:

  • dzieci pierwsze i jedyne w rodzinie,
  • dzieci pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym,
  • dzieci w wieku przed ukończeniem 12. miesiąca życia i po ukończeniu 36. miesiąca życia.

Więcej informacji uzyskacie Państwo w Samorządowym Żłobku w Starych Pieścirogach (e-mail: ) i na stronie internetowej www.przedszkolepiescirogi.szkolnastrona.pl

miedzysesjami. grafikaPublikujemy informacje z Wydziałów Urzędu Miejskiego w Nasielsku na sesję Rady Miejskiej w Nasielsku w dniu 27 października 2022 r. za okres miedzy sesjami – 30.09.2022-26.10.2022 r.

Informacja z Wydziałów Urzędu Miejskiego w Nasielsku

OFOP spotkania ogólnie o funduszachNa prośbę Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych publikujemy informację na temat obywatelskiego monitoringu funduszy europejskich. Szczegóły poniżej:

Karetka

Do Gminy Nasielsk trafiła nowa karetka ze specjalistycznym wyposażeniem. Koszt zakupu – ponad 600 tys. zł – pokrył Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Warto powracać bezpiecznie26 października 2022 roku asp. Radosław Wasilewski i asp. szt. Katarzyna Rokicka z Komisariatu Policji w Nasielsku odwiedzili Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach.

Ogłoszenie i uproszczona oferta realizacji zadania publicznegoPoniżej publikujemy uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt. NASIELSKI WEEKEND SZACHOWY, złożoną przez KLUB SZACHOWY SKOCZEK PIEŚCIROGI. Ponadto zamieszczamy również ogłoszenie dotyczące ww. oferty.

inicjatywa WYNIKI

Spieszymy poinformować, że tegoroczny nabór wniosków w ramach Inicjatywy Lokalnej w Gminie Nasielsk został rozstrzygnięty!

partner jarmarku czuczu

Do partnerów Jarmarku Bożonarodzeniowego dołączyła firma CzuCzu przekazując nam mnóstwo zabawek dla dzieci.