Kopia ŻBIK MKS PrzasnyszInformujemy, że w związku z Umową zawartą z Firmą mART Marta Danielska na terenie Gminy Nasielsk rozpoczęły się prace mające na celu wykonanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków oraz sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2019–2023.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem pn. „Współczesna wieś – film promocyjny”, zrealizowanym w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2018-2019. Film jest promocją obszarów wiejskich z Gminy Nasielsk mający za zadanie zachęcić młode pokolenie do pozostania w rodzinnych stronach oraz podejmowania inicjatyw ku poprawie warunków życia na wsi. Dodatkowo pozwala poznać szereg możliwości zrównoważonego rozwoju wśród społeczeństwa zamieszkującego wsie na terenie naszej gminy.

Operacja realizowana jest w ramach Priorytetu 6 PROW na lata 2014-2020: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich, Działania 13 KSOW na lata 2014- 2020: Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Zachęcamy również do odwiedzania portalu internetowego http://mazowieckie.ksow.pl oraz zarejestrowania się jako Partner KSOW na stronie http://ksow.pl

PLAKAT 1Na prośbę Marszałka Województwa Mazowieckiego, informujemy o utworzeniu młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Chcielibyśmy zachęcić młodzież ze szkół ponadpodstawowych lub ponadgimnazjalną do rekrutacji do nowo utworzonej inicjatywy. Zgodnie z założeniami Radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego będą włączeni w proces podejmowania decyzji dotyczących regionu. Utworzony Sejmik ma być partnerem w dostarczaniu trafnych i społecznie akceptowanych rozwiązań. Celem projektu jest zwiększenie zainteresowania, zaangażowania i wpływu młodych ludzi na sprawy publiczne na poziomie lokalnym i regionalnym.

i

Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Warszawie III zostały powołane składy obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia na terenie Gminy Nasielsk wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku. Poniżej zamieszczamy wykaz komisji wraz z powołanymi składami.

Jednocześnie informujemy, iż pierwsze posiedzenie wszystkich obwodowych komisji wyborczych odbędzie się w dniu 1 października br. (wtorek) o godz. 17.30 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku przy ul. Tadeusza Kościuszki 21. Wraz z posiedzeniem odbędzie się szkolenie dla członków komisji. Obecność na posiedzeniu oraz w szkoleniu jest obowiązkowa.

lew nasielskaZachęcamy do zgłaszania kandydatów do Nagrody „Lew Nasielska”. Zgodnie z § 10 ust. 3 Regulaminu Kapituły Nagrody „Lew Nasielska” do końca września br. mogą zgłaszać kandydatów: komisje Rady Miejskiej w Nasielsku, instytucje publiczne z terenu Gminy Nasielsk, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, firmy oraz grupa co najmniej 50 mieszkańców Gminy Nasielsk.

Wniosek ze zgłoszeniem kandydata powinien być złożony na piśmie oraz zawierać dane i charakterystykę kandydata oraz uzasadnienie przyznania Nagrody „Lew Nasielska”. Do wniosku załącza się pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz uhonorowanie Nagrodą „Lew Nasielska”.

i

Przypominamy, że do końca września br. jest możliwość składania wniosków w ramach inicjatywy lokalnej.

Więcej informacji pod linkiem: https://nasielsk.pl/gmina/ngo/incjatywa-lokalna

71010742 734681750291712 3571066887724859392 nW dniu 22.09.2019 r. rolnicy z terenu gminy Nasielsk wzięli udział w jednej z największych i najbardziej prestiżowych plenerowych wystaw rolniczych w Europie, czyli Agro Show Bednary. Międzynarodowe wydarzenie organizowane jest przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Plenerowa formuła i dogodny wrześniowy termin sprawiają, że Agro Show cieszy się ogromnym zainteresowaniem rolników z całej Polski, którzy tłumnie przyjeżdżają, by zapoznać się z najnowszymi trendami i propozycjami największych i najbardziej znanych firm sektora rolniczego.

Publikujemy zmieniony rozkład jazdy autobusu na trasie Nasielsk - Andzin, obowiązujący od 23.09.2019r.