Miło nam poinformować, iż w dniu 11 sierpnia br. Burmistrz Nasielska – Pan Bogdan Ruszkowski wraz ze Skarbnikiem Nasielska – Panem Rafałem Adamskim podpisali z Panem Markiem Rączką – Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim umowę na instalację platformy przyschodowej w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

csm Plakat konkurs testowy 600 461c738cdf

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do wzięcia udziału w „Ogólnopolskim konkursie testowym z zakresu bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym – bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich”. Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia, podlegająca w dniu rozwiązywania testu ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować się na stronie https://bezpieczenstwo.krus.gov.pl i wypełnić formularz. Na adres e-mail podany podczas rejestracji zostanie wysłana wiadomość zawierająca link do aktywacji konta oraz informacje na temat testu. Składa się on z 20 pytań – za każdą prawidłową odpowiedź można uzyskać 1 pkt.

Spośród Uczestników, którzy zdobędą największą ilość punktów w najkrótszym czasie, zostanie wyłonionych stu laureatów. Otrzymają oni nagrody rzeczowe o wartości ok. 500 zł brutto.

Uwaga! Konkurs trwa do 15.09.2020 r.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Prewencji, tel. (22) 592 64 10, e-mail: bp(at)krus.gov.pl

wazna informacja

W związku z Państwa pytaniami dotyczącymi kosztów odbioru azbestu, informujemy, że dofinansowanie wynosi 100%. Zarówno za sam odbiór jak i demontaż i odbiór nie ponosicie Państwo żadnych kosztów. Tym samym nie podpisujecie Państwo żadnej umowy z gminą. Od jutra tj. 11 sierpnia Firma PHU „PIOTR” Piotr Jaczyński z Leszna rozpoczyna odbiór azbestu i przedstawiciel firmy będzie się z Państwem kontaktował telefonicznie.


W razie pytań czy wątpliwości dotyczących odbioru prosimy kontaktować się telefonicznie z Wydziałem Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich /23/ 69 33 101 lub /23/ 69 33 108, mailowo: 


Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

IMG 1737W piątek, 7 sierpnia br. Zastępca Burmistrza Nasielska – Andrzej Waldemar Kordulewski – uczestniczył w uroczystym wręczeniu nagród uczestnikom konkursu fotograficznego pt. „Pocztówka z Cieksyna”. Organizatorem konkursu było Skafander Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne, a patronat nad wydarzeniem objął Burmistrza Nasielska.

nasielsk 1920Miło nam poinformować, iż książki autorstwa Pana prof. dr hab. Lecha Wyszczelskiego „Nasielsk 1920” trafiły do nasielskiego Urzędu. Tak jak pisaliśmy wcześniej (👉 https://bit.ly/2XNrfCN) przekażemy je do wszystkich szkół z terenu naszej gminy oraz do nasielskiej biblioteki i jej filii.

Publikację będzie można nabyć już 15 sierpnia, po prezentacji książki i wykładzie Pana profesora, który odbędzie się w nasielskim kinie „Niwa”. Serdecznie zapraszamy na to spotkanie! Dla osób, które nie będą mogły uczestniczyć w wydarzeniu, Nasielski Ośrodek Kultury przygotuje transmisję on-line z wykładu.

Książka wydana przez wydawnictwo „Bellona” zawiera 303 strony, wzbogacona jest również o tekst, który przygotował Pan Artur Nojbert oraz zdjęcia przekazane przez nasielski Urząd. Wierzymy, że ww. pozycja książkowa będzie stanowić cenny materiał edukacyjny i poznawczy. Dostępna jest m.in. na stronie 👉 https://www.swiatksiazki.pl/catalogsearch/result/?q=Nasielsk+1920 gdzie można nabyć wersję papierową lub e-book.

lcc teczowa wydanie 2016 08 26 ujecie a 0Informujemy, że w dniu 5 sierpnia 2020 r. Burmistrz Nasielska wydał decyzję Nr 16/2020 dla Firmy RSJ HOUSE Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Wieliszewie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie piętnastu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w tym trzech z usługami oraz miejsc parkingowych naziemnych wraz z infrastrukturą techniczną we wsi Kosewo, w gminie Nasielsk, w powiecie nowodworskim, w województwie mazowieckim, na działkach o nr ewid. 114/1, fragment działki o nr ewid. 119/1, fragment działki o nr ewid. 114/6 obręb Kosewo.

duze logotypy 2020

Wczoraj Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski oraz Skarbnik Nasielska – Rafała Adamski podpisali umowę na realizację operacji „#NasielskaWieś – historie wybrane”. Celem operacji jest stworzenie publikacji w postaci albumu opisującego historię i teraźniejszość wybranych wsi z terenu naszej gminy z uwzględnieniem genezy ich nazw oraz ciekawostek historycznych. Ponadto w publikacji przedstawione zostaną konkretne przykłady społeczno-kulturalnych form zrzeszeń (stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, OSP), ludzi aktywnie działających na terenach wiejskich dowodzące, iż  wieś jest przyszłością gwarantującą możliwość zrównoważonego rozwoju. Poprzez publikację chcemy zwiększyć zainteresowanie społeczeństwa ku podejmowaniu nowych inicjatyw na terenach wiejskich oraz zachęcić do rozwoju gospodarczego.

azbest 202008

Burmistrz Nasielska informuje, że Gmina Nasielsk w 2020 r. w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyborów zawierających azbest na terenie województwa mazowieckiego” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymała dotację za zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy”.

Całkowity koszt zadania będzie wynosił 49 996,35 zł brutto i będzie w 100% dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ramach zadania zostanie usunięte i przekazane do unieszkodliwienia ok. 118 Mg wyrobów zawierających azbest.