Ola w gazecie

Miło nam poinformować, iż w najnowszym wydaniu Pisma Samorządu Województwa Mazowieckiego „Mazowsze serce Polski” (nr 10/2020) znajduje się artykuł pt. „Jak się żyje na mazowieckiej wsi”, którego jedną z bohaterek jest mieszkanka Gminy Nasielsk – Pani Aleksandra Ziółek. Przypomnijmy, iż Pani Aleksandra jest laureatką tegorocznego konkursu „Najaktywniejsza Liderka Wiejska w województwie mazowieckim” ogłoszonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, działającą wraz z liczną grupą w Kole Gospodyń Wiejskich „Optymiści z klasą” w Ruszkowie.

szkolenie ngoPrzypominamy o możliwości zapisania się na szkolenie z zakresu przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizowane dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy Nasielsk. Szkolenie odbędzie się dn. 26.10.2020 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

PKP PLK SA KonsultacjeSzanowni Mieszkańcy Gminy Nasielsk!

Informujemy, iż na stronie internetowej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. https://www.plk-sa.pl/ w zakładce „PLANOWANE INWESTYCJE PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. – KONSULTACJE SPOŁECZNE” pojawiła się informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych przed przyjęciem dokumentu pn. „PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – zamierzenia inwestycyjne na lata 2021 – 2030 z perspektywą do 2040 roku” i opracowanej dla dokumentu prognozy oddziaływania na środowisko. Oba te dokumenty dotyczą również interesującego nas fragmentu inwestycji kolejowej przebiegającej przez teren Gminy Nasielsk, czyli „Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia – Nasielsk (Kątne/Świercze)” (w prognozie projekt ten posiada oznaczenie kodem 65 FS). Ponadto w dokumentach znajduje się projekt pod nazwą „Rewitalizacja linii kolejowej nr 27 na odcinku Nasielsk - Sierpc - granica województwa z częściową elektryfikacją” (w prognozie projekt ten posiada oznaczenie kodem 66 RPO).

Dokument ma na celu wskazanie priorytetów rozwoju sieci kolejowej w perspektywie do 2040 roku poprzez identyfikację projektów inwestycyjnych najlepiej służących osiągnięciu celów wyznaczonych transportowi kolejowemu.

Celem prognozy odziaływania na środowisko jest identyfikacja i ocena przewidywanych oddziaływań na środowisko wynikających z realizacji projektów inwestycyjnych wskazanych w dokumencie. W przypadku możliwości wystąpienia tzw. znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko prognoza ma wskazać działania minimalizujące.

Konsultacje społeczne stanowią jeden z elementów strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przewidzianej przepisami prawa. Konsultacje prowadzone są w terminie od 16 października 2020 r. do 6 listopada 2020 r. – WYŁĄCZNIE W DRODZE WYPEŁNIENIA FORMULARZA ELEKTRONICZNEGO.

Zachęcamy wszystkich Państwa do zgłaszania uwag i wniosków do dokumentu i prognozy (na oddzielnych formularzach – są dwa odrębne formularze elektroniczne, osobno do każdego dokumentu). W naszym wspólnym interesie jest zabranie jak najliczniej głosu w tej jakże ważnej dla całej społeczności lokalnej sprawie. Przypomnijmy, iż na początku bieżącego roku Urząd Miejski w Nasielsku wypowiedział się negatywnie odnośnie koncepcji budowy nowej trasy linii kolejowej na odcinku Warszawa Wschodnia – Nasielsk (Kątne/Świercze) i zgłosił zasadność przebudowy obecnie istniejącej linii poprzez dobudowę dodatkowego toru.

Dokument pn. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – zamierzenia inwestycyjne na lata 2021 – 2030 z perspektywą do 2040 roku”:

  • link do dokumentu

https://www.plk-sa.pl/files/user_upload/Projekt_-_Zamierzenia_inwestycyjne_PKP_PLK_.pdf

  • link do dokumentu (wersja alternatywna WCAG – dla osób słabowidzących)

https://www.plk-sa.pl/files/user_upload/Projekt_-_Zamierzenia_inwestycyjne_PKP_PLK_WCAG_.pdf

  • formularz zgłaszania uwag do dokumentu

https://www.plk-sa.pl/formularz-zglaszania-uwag-do-projektu-dokumentu/

Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu „PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – zamierzenia inwestycyjne na lata 2021 – 2030 z perspektywą do 2040 roku”:

  • link do dokumentu

https://www.plk-sa.pl/files/user_upload/Prognoza_oos_projekt_calosc..pdf

  • link do dokumentu (wersja alternatywna WCAG – dla osób słabowidzących)

https://www.plk-sa.pl/files/user_upload/Prognoza_oos_projekt_calosc_WCAG..pdf

  • formularz zgłaszania uwag do dokumentu

https://www.plk-sa.pl/formularz-zglaszania-uwag-do-prognozy/

webinar 2

Zapraszamy na bezpłatny webinar poświęcony dotacjom i ulgom na instalacje fotowoltaiczne, który odbędzie się 22 października br.( czwartek), o godz. 20:00. Spotkanie poprowadzą pracownicy Fundacji GlobalECO.

Link do logowania: https://app.livewebinar.com/105-382-573/x/f5nBJ3vu

IMG 6650Dziś, 19 października 2020 r., Sekretarz Nasielska Marek Maluchnik wraz z aspirantem Radosławem Wasilewskim odwiedzili Żłobek Miejski oraz Samorządowe Przedszkole w Nasielsku w ramach akcji "Warto powracać bezpiecznie".

W związku z obowiązującymi warunkami wizyta ograniczona została do jednej grupy – "Pajacyków". Podczas odwiedzin aspirant sprawdził wiedzę najmłodszych mieszkańców gminy. Dzieci zaskoczyły świetną pamięcią oraz znajomością zasad poruszania się po drodze, znaczenia kolorów sygnalizacji świetlnej oraz korzystania z lizaka.

W podziękowaniu za aktywność dzieci Sekretarz wraz z aspirantem przekazali podopiecznym obu placówek łącznie ponad 250 smyczy oraz breloków odblaskowych, mających znacznie zwiększyć widoczność, a tym samym bezpieczeństwo na drodze.

Publikujemy ogłoszenie Nasielskiego Budownictwa Mieszkaniowego sp. z o.o., dotyczące zawieszenia przyjmowania interesantów. SKMBT C22020101611170 1444

smieci 2Przeglądając informację na stronach internetowych o Nasielsku natrafić można na wzmiankę o Cmentarzu żydowskim, który został założony w XIX wieku, na działce położonej na wschód od miasta, po północnej stronie obecnej ulicy Kwiatowej. Obiekt uległ poważnej dewastacji, granice są nieczytelne, teren jest zalesiony i w znacznym stopniu regularnie zaśmiecany.

informacja1Publikujemy ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

na podstawie w art. 23. ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 ze zm.).

 pdfmały Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia