Komisja Rady Miejskiej w NasielskuZawiadamiam, że w dniu 16 stycznia 2019 roku (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia;

Pani
Beacie Goszczyńskiej
Pracownikowi Urzędu Miejskiego w Nasielsku


najszczersze i płynące z głębi serca wyrazy współczucia
z powodu śmierci


Taty

 

                                                                                                                                                            635851555ade8d008fd8

 
składają
Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku
oraz
w imieniu Rady Miejskiej w Nasielsku
Jerzy Lubieniecki
Przewodniczący Rady

informacjaW związku z atakiem na Prezydenta Gdańska – Pana Pawła Adamowicza, dokonanym podczas zwieńczenia 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w imieniu własnym, pracowników samorządowych oraz społeczności lokalnej Gminy Nasielsk wyrażam swój smutek i wzburzenie. Ten bezprecedensowy atak wymierzony we włodarza Gdańska pokazuje nam, że misja pełniona przez wszystkie osoby pełniące funkcje publiczne to nie tylko zaszczyty i splendor, ale przede wszystkim ciężka praca, która może się wiązać nawet z zagrożeniem życia. Nie może być tak, że czyjaś frustracja, złość, krytyka czy wyimaginowane zarzuty mogą popchnąć do zachowań w najwyższym stopniu nagannych i winnych napiętnowania, aż do podniesienia ręki na bliźniego.

Poruszony do głębi zaistniałą sytuacją w najzwyklejszym ludzkim odruchu współczucia oraz w poczuciu samorządowej solidarności łączę się duchowo ze wszystkimi współpracownikami Pana Prezydenta Adamowicza z gdańskiego magistratu, a przede wszystkim z Rodziną Pana Prezydenta Adamowicza, dla której to czas szczególnej próby wymagającej wiele wytrwałości, siły i jedności. Samego Pana Prezydenta Adamowicza w modlitwie zawierzam zaś Bożemu Miłosierdziu.

 

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski

Burmistrz Nasielska informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

- w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,

bezdomnizima e1511904939969Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku zwraca się do Wszystkich Państwa z prośbą o czujność i wrażliwość w sytuacjach wymagających podjęcia reakcji i pomocy osobom bezdomnym, starszym, niepełnosprawnym, samotnym i innym wymagającym wsparcia.

informacjaPoniżej publikujemy uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt. „Wiejska Spec Kapela” złożoną przez Stowarzyszenie  Artystyczno- Społeczne SKAFANDER z Cieksyna. Ponadto zamieszczamy również ogłoszenie Burmistrza Nasielska dotyczące w/w oferty.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenie Artystyczno- Społeczne SKAFANDER

Ogłoszenie Burmistrza Nasielska

informacjaPoniżej zamieszczamy Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 8 stycznia 2019 r. podające do wiadomości publicznej informację o numerze i granicy obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Nasielsku w okręgu wyborczym nr 7 zarządzonych na dzień 3 marca 2019 r.  

 

PDF Icon - Pobierz Obwieszczenie Burmistrza Nasielska -

Poniżej publikujemy informację o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz osobach uprawnionych do ich otrzymania oraz wykaz punktów świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu nowodworskiego w roku 2019.