Podziękowanie dla ks. TadeuszaNiedziela 30 czerwca br. nie była łatwym dniem dla parafian z Nuny. Tego dnia na mszy św. o godz. 11.30 żegnali oni bowiem swojego proboszcza ks. kanonika Tadeusza Jabłońskiego, który wolą Biskupa Płockiego obejmuje parafię w Wieczfni Kościelnej. Z widocznym wzruszeniem ks. Tadeusz odprawił swoją ostatnią mszę św. dla swoich parafian, z którymi był od początku istnienia parafii pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Nunie, tj. przez 8 lat. Na zakończenie mszy przyszedł czas na złożenie podziękowań przez członków grup parafialnych i społeczności sołeckich z terenu parafii. Wśród nich był również Sekretarz Nasielska - Pan Marek Maluchnik. W imieniu Burmistrza Nasielska - Pana Bogdana Ruszkowskiego oraz własnym podziękował za otwartość i wspaniałą współpracę, która zaowocowała licznymi wspólnymi przedsięwzięciami m.in. Dożynkami w Nunie czy też uroczystościami upamiętnienia żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w Popowie Borowym, a na koniec wręczył pamiątkowy dyplom.

informacja1ZGKiM w Nasielsku informuje, że w dniu 04 lipca br. otrzymaliśmy częściowe wyniki badania wody z dnia 1 lipca br. z punktów Szkoła Podstawowa nr 2 oraz ze stacji uzdatniania wody w Jackowie. W obu próbach wynik badania dla bakterii z grupy coli, enterokoków kałowych oraz Escherichia coli jest zerowy.

W związku z powyższym zwróciliśmy się do PPIS w Nowym Dworze Maz. o uchylenie decyzji z dn. 02.07.19r. Z informacji uzyskanych telefonicznie dowiedzieliśmy się, że PPIS nie uchyli decyzji do czasu uzyskania wyników ze swoich badań. Próba będzie pobrana w dniu dzisiejszym.

W przypadku pojawiających się nowych informacji będziemy informować na bieżąco.

Wybory sołeckie w liczbachSzanowni Państwo,


Informujemy, że wybory sołeckie, które rozpoczęły się w kwietniu 2019 r. zakończyły się z dniem 28 czerwca 2019 r. Cykl zebrań rozpoczęły wybory w Dębinkach w dniu 5 kwietnia 2019 r. a ostatnie spotkanie odbyło się w Studziankach. Zebrania miały na celu wybór Sołtysów i reprezentantów do Rady Sołeckiej na nową kadencję trwającą 5 lat. Zadaniem wybranych osób jest przede wszystkim reprezentowanie interesów mieszkańców Sołectwa. Sołtysi i członkowie Rad Sołeckich promują sołeckie inicjatywy, inspirują i realizują wiele lokalnych działań, organizują pomoc sąsiedzką, prace społeczne, dbają o kultywowanie tradycji.

iPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, że woda z wodociągu Jackowo gm. Nasielsk nie nadaje się do żadnych celów spożywczych w tym mycia naczyń kuchennych oraz kontaktu ze skórą i śluzówkami. Zaleca się szczególną ostrożność w przypadku dzieci, kobiet w ciąży, osób przewlekle chorych oraz z osłabioną odpornością.

PSSE Nowy Dwór Mazowiecki

W związku z licznymi komentarzami pod postami dotyczącymi zanieczyszczenia wody z SUW Jackowo, informujemy, że w dn. 25.06.2019r. akredytowane laboratorium J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. pobrało próbki wody z 3 punktów: budynek ZGKiM ul. Płońska 43, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nasielsku, Restauracja „Stary Młyn” ul. Warszawska. W żadnej z badanych nie stwierdzono zanieczyszczenia.

W związku z komunikatem Dyrektora ZGKiM Pani Lidii Rutkowskiej z dnia 02.07.2019r. dotyczącym wystąpienia zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody, Dyrektor Żłobka Miejskiego i Samorządowego Przedszkola w Nasielsku informuje, że została zapewniona zdatna do spożycia woda dla placówki, z której przygotowywane są posiłki. W zaistniałej sytuacji został zmieniony jadłospis. Rodziców proszę o wyrozumiałość.

 

Informacja na temat wody z Żłobku i Przedszkolu

informacja1Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku informuje, iż po godzinie 12.00 na parkingu przy ul. Rynek zostanie ustawiona atestowana cysterna o pojemności 3000 litrów z wodą nadającą się do spożycia, która będzie uzupełniana wg potrzeb wodą ze Stacji Uzdatniania Wody w Cieksynie.

Od godzin popołudniowych (ok. godz.15.00) druga cysterna będzie poruszała się po terenach wiejskich. O przewidywanym czasie i miejscu postoju będziemy na bieżąco informować sołtysów poszczególnych wsi.

Z uwagi na ograniczone możliwości techniczne zwracamy się do Mieszkańców z serdeczną prośbą o wsparcie rodziny, znajomych i sąsiadów, o których macie Państwo wiedzę, że z racji wieku czy problemów zdrowotnych nie są w stanie samodzielnie zaopatrzyć się w wodę do picia.

HARMONOGRAM Lato W MIEŚCIE 2019 1Publikujemy harmonogram akcji "Lato w mieście" w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Nasielsku