IMG 2783W dniu dzisiejszym w Urzędzie Miejskim w Nasielsku doszło do spotkania przedstawicieli samorządu Gminy Nasielsk z ambasadorem dyscypliny sportowej o nazwie „Teqball” Panem Michałem Listkiewiczem wraz ze współpracownikami.

ROLNIK W SIECI„Rolnik w sieci” to jeden z modułów szkoleniowych w ramach programu „Ja w Internecie”. Pierwsze szkolenie odbędzie w dniach 21,23 i 24 stycznia br., w godz. 15.00-19.00, sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego. 

Szkolenie ma ułatwić pracę rolnikom, pokazać jak rozwijać własną działalność, jak zaoszczędzić czas i poprawić jakość życia. Uczestnicy dowiedzą się, gdzie w Internecie można znaleźć przydatne informacje (np. zakup sprzętu i jego obsługa), jak promować w sieci własne gospodarstwo, jak szukać nowych odbiorców towarów. Zapoznają się z najpopularniejszymi portalami rolniczymi i forami rolników. Nauczą się wypełniać wnioski o dotacje, korzystać z e-administracji, rozliczeń podatkowych online, usług KRUS, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, ARiMR, Agencji Rozwoju Rolnictwa, Agencji Nieruchomości Rolnych oraz korzystania z Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i innych istotnych dla pracy rolników.

Dysponujemy kilkoma wolnymi miejscami!

Zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 23 69 33 021

odppsucin 1Publikujemy stanowisko Burmistrza Nasielska w sprawie realizacji funduszu sołeckiego w Psucinie.

Łącząc się w bólu składamy najszczersze i płynące z głębi serca wyrazy współczucia

księdzu kanonikowi
Tadeuszowi Pepłońskiemu
Proboszczowi Parafii św. Wojciecha w Nasielsku

z powodu śmierci

Mamy

Publikujemy Zarządzenie Burmistrza Nasielska z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie uczczenia pamięci Prezydenta Miasta Gdańsk, Pawła Adamowicz.

informacjaZgodnie z Zarządzeniem Nr 9/19 Burmistrza Nasielska z dnia 15.01.2019r. ogłasza się nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2019 roku w poniższym konkursie:

- otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk  w 2019 roku z zakresu wspierania i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki uzależnień (Zarządzenie nr 3/19).

informacjaZgodnie z Zarządzeniem Nr 10/19 Burmistrza Nasielska z dnia 15.01.2019r. ogłasza się nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2019 roku w poniższych konkursach:

- otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu (Zarządzenie nr 5/19),

- otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem profilaktyki uzależnień, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych (Zarządzenie nr 4/19).

IMG 2555AW dniu wczorajszym, tj. 14 stycznia br. Urząd Miejski w Nasielsku odwiedziły dzieci z klas Terapeutycznych Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Pod Fiołkami” pod opieką wspaniałych Opiekunów. Na początku dzieciaki udały się do gabinetu Pana Burmistrza Bogdana Ruszkowskiego, gdzie dowiedziały się bardzo dużo o pracy urzędu i jego pracownikach. Pan Burmistrz opowiedział także o swoich obowiązkach oraz przedstawił po krótce charakterystykę naszej Gminy. Uczniowie mieli również możliwość zrobienia sobie zdjęć na fotelu Burmistrza, co wywołało w nich wiele radości. W spotkaniu uczestniczył także Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku Pan Jerzy Lubieniecki, który opowiedział o swojej pracy w Radzie Miejskiej. Pan Przewodniczący zabrał dzieci na salę konferencyjną, gdzie zebrani zrobili sobie wspólne zdjęcie i obejrzeli miejsce spotkań radnych.

Pan Burmistrz zaprosił także gości z Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Pod Fiołkami” na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Nasielsku, gdzie spotkają się ze wszystkimi Radnymi Rady Miejskiej. Będzie to najlepsza okazja do zobaczenia sali konferencyjnej tuż przed rozpoczęciem obrad i szansa na zadanie kilku pytań naszym Radnym, a tym samym przybliżenie dzieciom ich pracy.

Jesteśmy pełni uznania dla kadry Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Pod Fiołkami” za pełną zaangażowania pracę, rozwijanie umiejętności społecznych oraz wkład w nauczanie i funkcjonowanie w społeczeństwie dzieci z niepełnosprawnościami.