Szanowni Państwo
Informujemy, iż  od dnia 29 października 2018 roku trwa wyłożenia do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaskółowo – Etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.  W dniu 30 października 2018 roku w Jaskółowie odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami. Natomiast w dniu dzisiejszym z projektem planu zapoznali się Włodarze sąsiedniej Gminy Wieliszew  Pan Paweł Kownacki – Wójt Gminy Wieliszew oraz Pan Marcin Fabisiak Przewodniczący Rady Gminy w Wieliszewie.  Rozwiązania przyjęte w projekcie planu uzyskały pełną aprobatę Pana Wójta Kownackiego i Pana Przewodniczącego Fabisiaka.  

Sesja Rady MiejskiejNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) zwołuję na dzień 6 listopada 2018 roku (wtorek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku LV sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia: 

plakat mazowsze w koronie 2018 NasielskZapraszamy Państwa serdecznie do udziału w koncercie z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości, który odbędzie się 3 listopada br. w kościele św. Wojciecha w Nasielsku o godzinie 16:30. Szczegóły na załączonym plakacie.

informacjaUprzejmie informujemy, że awaria sieci telefonicznej (Orange), o której informowaliśmy w dniu dzisiejszym - została naprawiona. Połączenia telefoniczne do Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz z Urzędu działają już poprawnie.

informacjaPoniżej zamieszczamy Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 30 października 2018 r. w sprawie polowania zbiorowego.

informacjaPoniżej zamieszczamy Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 30 października 2018 r. w sprawie polowania zbiorowego.

imagesZ uwagi na awarię sieci telefonicznej (Orange) połączenia telefoniczne do Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz z Urzędu są niemożliwe. Przepraszamy za utrudnienia. Awaria została zgłoszona do operatora. Gdy tylko zostanie naprawiona, poinformujemy o tym fakcie oddzielną wiadomością.

OGŁOSZENIE Burmistrza Nasielska z dnia 30 października dla wyborców z obwodu głosowania nr 10