IMG_4961.JPGW dniu dzisiejszym miało miejsce podpisanie umów z wyłonioną w przetargu firmą Infrastruktura Bud-59 Sp. z o.o. na wykonanie ul. Osińskiego oraz drogi w Dobrej Woli. Umowy zostały podpisane przez właścicieli firmy wykonawczej oraz przedstawicieli Gminy Nasielsk - Burmistrza Bogdana Ruszkowskiego i Kierownika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych Radosława Kasiaka.

spzoz nasielsk wwwDyrektor SPZOZ w Nasielsku ul. Sportowa 2 informuje, że dla naszych pacjentów została już uruchomiona Rejestracja Internetowa. Zapisu do lekarza POZ można dokonać poprzez stronę www.zoz.nasielsk.pl

Niniejszym informujemy, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 25 marca 2019 roku (poniedziałek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

informacjaBurmistrz Nasielsk ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szczegóły poniżej:

 

Zarządzenie Nr 50/19 Burmistrza Nasielska z dn. 19.03.2019r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

 

komisjaPoniżej przedstawiamy terminarz posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Nasielsku:

1. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 25 marca 2019 r. tj. (poniedziałek) o godz. 13:00 

2. Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego – 25 marca 2019 r. tj. (poniedziałek) o godz. 14:00

3. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej – 26 marca 2019 r. tj. (wtorek) o godz. 13:00

jawinternecie logo whitePrzypominamy o bezpłatnym szkoleniu pt. ”Rolnik w sieci”,w ramach programu "Ja w Internecie", które odbędzie się w 18, 20 i 22 marca br. w godz. 14.00-18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Dysponujemy jeszcze 4 wolnymi miejscami.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 23 69 33 051.

informacjaInformujemy, że 19 marca br. (wtorek) Burmistrz Nasielska nie będzie przyjmował Interesantów z powodu urlopu.
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

informacjaPrzypominamy, iż w październiku 2018 roku wydane zostało Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Zgodnie z treścią przepisów wprowadzających nowe wzory obowiązują w konkursach ofert ogłaszanych po dniu 1 marca 2019 roku. Szczegóły poniżej:

https://nasielsk.pl/gmina/ngo/druki-ngo