iInformujemy, iż zgodnie z zapisem art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) zachowuje ważność i nie musi być ponawiane zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonane przez komitet wyborczy w związku z wyborami, które nie odbyły się w dniu 10 maja 2020 r.

000177Publikujemy informację o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do OKW.

 

 

 

 

 

 

 

 

PDF Icon - Zgłoszenie kandydata na członka OKW -

PDF Icon - Zgłoszenie kandydata na członka OKW -

informacjaSzanowni Państwo!
Niniejszym informujemy o nowych zasadach obsługi interesantów przez Filię Starostwa Powiatowego w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku, które obowiązują od poniedziałku 8 czerwca br.

• W Wydziale Komunikacji zostają uruchomione 2 okienka do obsługi interesantów, ponumerowane numerami 1 i 2.
• W okienku nr 1 będą załatwiane sprawy rejestracji pojazdów i praw jazdy.
• W okienku nr 2 będą wydawane dokumenty: dowody rejestracyjne, prawa jazdy oraz Profile Kandydata na Kierowcę (PKK).
• Przy każdym z dwóch okienek może znajdować się równocześnie 1 interesant.

urzadPrzypominamy, iż w piątek 12 czerwca br. Urząd Miejski w Nasielsku, a także Filia Starostwa Powiatowego oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku są nieczynne.

Piątek 12 czerwca stanowi dzień wolny od pracy za dzień 15 sierpnia 2020 roku (sobota), tj. w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę zgodnie z Zarządzeniem Nr 55/20 Burmistrza Nasielska z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Przepraszamy za utrudnienia.

iNasielskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp z o. o. zaprasza do wzięcia udziału w dialogu technicznym  na budowę budynku wielorodzinnego mieszkalnego z garażami podziemnymi oraz niezbędną infrastrukturą w Nasielsku przy ul. Płońskiej 24. Informacje na temat szczegółów dotyczących dialogu technicznego znajdują się w załączonej dokumentacji.

000172Poniżej Obwieszczenie Burmistrza Nasielska w sprawie ponownych przymrozków w dniach 21-22 maja 2020 r.

komunikat burmistrz 1Burmistrz Gminy Nasielsk podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji celowej na dofinansowanie działań związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych.

Zasady udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Nasielsk, trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji oraz sposobu ich rozliczania i kontroli wykorzystania zleconego zadania określa uchwała Nr XI/99/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 sierpnia 2011 roku.

SP ZOZ badania koronaNa prośbę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku zamieszczamy informację dotyczącą badań genetycznych i testów serologicznych do diagnostyki przeciwciał przeciwko koronawirusom.