Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506 ze zm.) zwołuję na dzień 30 października 2019 roku (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku XI sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

informacja1Mając na względzie list otwarty Stowarzyszenia Aktywny i Czysty Nasielsk Urząd Miejski w Nasielsku informuje, iż decyzja z dnia 25 listopada 2013 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zakładu zagospodarowania odpadów w miejscowości Jaskółowo nie może być na obecną chwilę wygaszona w trybie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z tym, iż od decyzji z dnia 10 lipca 2019 r. kończącej wznowione postępowanie zostało złożone przez inwestora odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. SKO uchyliło decyzję kończącą wznowione postępowanie i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia.

DSC 0298We wtorek, 22 października br. w nasielskim Klubie Senior+ przy ulicy Warszawskiej 52 uczestnicy Klubu świętowali Dzień Seniora.

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (tj. 23.10.2019) dyżur punktu nieodpłatnej pomocy nie odbędzie się.

Terminarz posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Nasielsku

1.Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - 28 października 2019 r. tj.(poniedziałek) o godz. 14.00

Publikujemy ostateczny wynik konsultacji projektu "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok"

pdf22 ostateczny wynik konsultacji

i

Poniżej publikujemy uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt. „Piłka nożna seniorzy” złożoną przez Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Żbik”. Ponadto zamieszczamy również ogłoszenie Burmistrza Nasielska dotyczące w/w oferty.

 

Ogłoszenie Burmistrza Nasielska

Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego złożona przez MLKS "Żbik"

PLAKAT RAJD ROWEROWY 1

Już 20 października (niedziela) o godzinie 12:00 rozpocznie się kolejny rajd rowerowy z historią w tle, którego organizatorem jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku.
Zapraszamy wszystkie chętne osoby!