Dzień Strażaka

W sobotę w Cieksynie odbyła się uroczystość związana z obchodami Dnia Strażaka. Wydarzenie rozpoczęło się o godz. 16:00 mszą św. w kościele św. Doroty, którą celebrował proboszcz ks. kanonik Ryszard Kolczyński. W pięknych słowach dziękował strażakom za ich służbę, oddanie i odwagę niesienia pomocy bliźnim. Następnie wszyscy udali się do strażnicy OSP Cieksyn. Po złożeniu meldunku przez Naczelnika jednostki OSP Cieksyn Pana Roberta Olczaka Prezesowi Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Panu Andrzejowi Hiszpańskiemu, wciągnięciu flagi na maszt i odśpiewaniu hymnu państwowego nastąpił czas na oficjalne przemówienia. Uroczystość poprowadziła druhna Ewelina Sitkiewicz.

Książka_i_możliwość_czytania_to_jeden_z_największych_cudów_ludzkiej_cywilizacji._Maria_Dąbrowska.pngZ okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek składamy serdeczne podziękowania za pełną zaangażowania pracę na rzecz rozpowszechniania czytelnictwa i szeroko rozumianej kultury w środowisku lokalnym.

Życzymy zdrowia, spokoju i satysfakcji z wykonywanej pracy. Niech Wasza miłość do książek zaraża kolejnych czytelników, a biblioteka będzie miejscem, w którym mądrze i ciekawie spędza się czas.

Wszystkiego najlepszego!

 
 

Badania mammograficzne

Na prośbę LUX MED Diagnostyka zapraszamy serdecznie na bezpłatne badania mammograficzne dla Pań w wieku 50-69 lat finansowane przez NFZ w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi.

wykładZapraszamy na wykład!

122228790 1471925193007703 1545439425039024824 oZawiadamiamy, że w dniu 9 maja 2023 roku (wtorek) o godz. 10.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego oraz Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Nasielsku, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku, z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia:

komisja Rady MiejskiejZawiadamiam, że w dniu 9 maja 2023 roku (wtorek) o godz. 10.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nasielsku, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia:

logo fundusze europejskie

17 maja (środa), w godz. 10:00-12:15 zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do udziału w spotkaniu pt. "Wsparcie z Funduszy Europejskich na 2023 r.”, które poprowadzą eksperci z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Harcerki z wizytą w Urzędzie Miejskim

We wtorek nasielski magistrat odwiedziły harcerki z 1. Nasielskiej Drużyny Harcerek „Pratum” imienia Antoniny Tomaszewskiej, zastęp Chabry. Dziewczyny rozdawały pracownikom samoprzylepne, symboliczne flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Był to piękny sposób na uczczenie 2 maja, czyli Dnia Flagi, który nadal jest nieszczególnie popularnym świętem.