ikona

Kontrolujemy ilość osób wskazanych w deklaracji.

 

Szanowni Państwo,

zdajemy sobie sprawę, że w wielu domach mamy większą  ilość osób zameldowanych niż faktycznie zamieszkujących, ale są też bez wątpienia deklaracje z wyższą liczbą osób zamieszkałych niż podane w deklaracji.

Dane podawane w deklaracjach staramy się sprawdzać na bieżąco, jednak  obecnie przeprowadzamy kompleksową kontrolę wszystkich złożonych deklaracji. Weryfikacji podlegają wszystkie  nieruchomości w miejscowościach wiejskich oraz wszystkie nieruchomości jednorodzinne na terenie miasta Nasielsk.

iZgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) w skład obwodowej komisji wyborczej utworzonej w zakładzie leczniczym lub domu pomocy społecznej komisarz wyborczy, na umotywowany wniosek osoby kierującej ta jednostką, powołuje osoby przez nią wskazane, spośród pracowników danej jednostki.

żbik NasielskSzanowni Mieszkańcy,

na podstawie pisma otrzymanego od Prezesa Zarządu MLKS Żbik Nasielsk Marka Prusinowskiego informujemy, że w dniach 10, 13 i 17 czerwca 2020 r. na Stadionie Miejskim w Nasielsku rozegrane zostaną mecze ligi okręgowej, zgodnie z poniższym terminarzem:

102636332 578817759440273 4596204859984450724 n

Maj był bardzo pracowity dla mieszkańców wsi Studzianki, którzy na czele z Panią sołtys Renatą Szpręgiel postanowili zadbać o estetykę obszaru wokół świetlicy wiejskiej.  Zakupione zostały m.in. drzewka, krzewy i trawy, które zostały nasadzone na działce, na której znajduje się budynek. Bez wątpienia ma to wpływ na walory wizualne wsi.

PDF IconPoniżej publikujemy „Raport o stanie Gminy Nasielsk za 2019 rok”. Zgodnie z art. 28aa ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym raport ten będzie przedmiotem debaty podczas sesji Rady Miejskiej w Nasielsku. Stosownie do art. 28aa ust. 6-8 przywołanej ustawy w debacie nad raportem może wziąć udział 15 mieszkańców Gminy Nasielsk. Mieszkaniec Gminy Nasielsk, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem jest zobowiązany złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców Gminy Nasielsk – według wzoru zamieszczonego poniżej. Zgłoszenia przyjmowane są w punkcie podawczym Urzędu Miejskiego w Nasielsku (parter) w dniach i godzinach pracy Urzędu. O zakwalifikowaniu do debaty decyduje kolejność zgłoszeń oraz ich poprawność (spełnienie wymogów formalnych). Zgłoszenia składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana zostanie sesja Rady Miejskiej w Nasielsku, podczas której ma być procedowany raport.

informacjaNa stronie Centralnego Portu Komunikacyjnego https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/kolej… pojawił się plan inwestycji kolejowych na lata 2020-2034.
✅ Więcej informacji odnośnie inwestycji kolejowych na terenie województwa Mazowieckiego, w tym Gminy Nasielsk możemy znaleźć -> https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/kolej/regionalne-konsultacje-strategiczne-wojewodztwo-mazowieckie?fbclid=IwAR0golY1iSYt5G3j-_pOosChod8tpr8pqWk-3-x-pzNNeDN2I6TERMTJS0s

plakatKinga

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „Pocztówka z Cieksyna" organizowanym przez Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne Skafander z Cieksyna.

komisje radyNiniejszym informujemy, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 9 czerwca 2020 roku (tj. wtorek) o godz. 10.00.