123062604 363330678221844 6152665378682729507 nTegoroczna ocena wniosków o realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej dobiegła końca. Jest nam niezmiernie miło, że wykazali Państwo tak duże zainteresowanie programem, czego dowodem są aż 22 złożone wnioski! Jesteśmy pełni uznania dla pomysłów, przy których wykazali Państwo chęci do realizacji. Cieszymy się, że wśród lokalnej społeczności Gminy Nasielsk są tak kreatywne osoby i organizacje mające na celu poprawę życia codziennego mieszkańców oraz podniesienie poziomu estetyki gminy. Dziękujemy za aktywny udział w procesie składania wniosków jednocześnie wierząc, że już w kolejnym roku będą Państwo czerpać radość ze zrealizowanych pomysłów!

informacja1Burmistrz Nasielska ogłasza konsultacje projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk. Szczegóły poniżej:

Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk

Ogłoszenie Burmistrza Nasielska

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Nasielsk!

Informuję, iż w dniu 29 października br. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Nasielsku.

Z uwagi na trwający stan epidemii, wzrastającą z każdym dniem liczbą zachorowań na COVID-19 oraz fakt objęcia z dniem 24 października br. – na mocy decyzji Rady Ministrów – terenu całego kraju „czerwoną strefą” wraz z wszystkimi wynikającymi z tego faktu ograniczeniami, nakazami i zakazami, zwracam się do Państwa z gorącym apelem o nieuczestniczenie osobiste w sesji i pozostanie w domach oraz o korzystanie z udziału w sesji poprzez jej transmisję w internecie. Przebieg obrad Rady będą mogli Państwo śledzić na żywo za pośrednictwem transmisji na stronie nasielsk.sesja.pl.

Bardzo proszę o wyrozumiałość w tym wyjątkowym czasie i warunkach zagrażających naszemu zdrowiu i życiu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku
Jerzy Lubieniecki

wazna informacja

Szanowni Państwo,

Informujemy, że ze względów organizacyjnych Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, podjęło decyzję o zamknięciu od dn. 27.10.2020 r. do odwołania Wydziału Komunikacji i Transportu Filii Starostwa Powiatowego w Nasielsku.

Komunikat 1

Publikujemy komunikat Terenowej Placówki KRUS w Pułtusku.

Gdyby nie było spisu

Wielu rolników zapomina, jak ważny jest spis rolny - jak dotąd na Mazowszu z tego obowiązku wywiązał się zaledwie co trzeci użytkownik gospodarstwa rolnego. Jeśli ten wynik się znacząco nie poprawi, polskiemu rolnictwu grożą bardzo poważne konsekwencje w przyszłości.

Rolnicy powinni pamiętać, że najważniejszym i ostatecznym beneficjentem spisu rolnego są oni sami. Jeśli lekceważą obowiązek spisowy, szkodzą przede wszystkim sobie samym.

obowiązek spisowy

Udział w Powszechnym Spisie Rolnym jest bardzo ważnym obowiązkiem! To wymóg wynikający z ustawy, a za jego nieprzestrzeganie przewidziane są prawne i finansowe sankcje. Do udziału w spisie rolników powinna też przekonać świadomość odpowiedzialności za polskie rolnictwo. Dane spisowe posłużą przecież do wspierania rolników.

Znaczny odsetek rolników z województwa mazowieckiego odkłada spis na bliżej nieokreślone „później”. Muszą oni jednak mieć świadomość, że jeśli nie zdążą do 30 listopada, może mieć to negatywne konsekwencje zarówno dla nich samych, jak i wszystkich innych rolników w gminie, województwie oraz w całej Polsce.

i

Rolnicy mieszkający w miastach Mazowsza to wbrew pozorom spora społeczność liczona w tysiącach. Wielu z nich może nawet nie wiedzieć, że powinni wziąć udział w trwającym do końca listopada Powszechnym Spisie Rolnym.

Aktywnych rolników można spotkać w mazowieckich miastach, w tych małych i nawet w tych największych. W Warszawie mieszka prawie 9 tys. użytkowników gospodarstw rolnych, w Radomiu blisko 3 tys., w Siedlcach 2 tys., zaś w Płocku 1,5 tys. Część z nich posiada jedynie grunty rolne, ale ich nie użytkuje, albo prowadzi działalność rolniczą w bardzo ograniczonym zakresie i traktuje to hobbistycznie. Dlatego mogą myśleć, że obowiązek udziału w spisie rolnym ich nie dotyczy, a przysłany list Prezesa GUS z informacją o spisie to pomyłka. Powinni to jednak sprawdzić - najlepiej telefonicznie, korzystając z infolinii spisowej.