IMG 565331 października Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski w obecności Skarbnika Nasielska Rafała Adamskiego oraz Kierownika Wydziału IZP Radosława Kasiaka podpisał umowę z wyłonioną w przetargu firmą GAMAK Sp. z o. o. z Jastrzębia Zdroju w sprawie utworzenia w Nasielsku gminnego lodowiska.

Obiekt będzie dostępny dla mieszkańców od 1 grudnia 2019 roku do 29 lutego 2020 roku na terenie boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nasielsku. W ramach podpisanej umowy:
– przez pierwsze 2 lata firma dokona montażu i demontażu lodowiska o pow. 600 m²; po tym okresie wybrane zostanie stałe miejsce na lodowisko;
– wykonawca dokona przeszkolenia dwóch osób z zakresu obsługi lodowiska;
– otrzymamy 15 kasków, 50 par łyżew, 3 chodziki, suszarkę i ostrzałkę do łyżew.

Całość zamówienia wyniesie 491 385 zł.

Projekt bez tytułu 8Przed chwilą otrzymaliśmy informację, że ZUW Mława zabezpieczył już wodę pitną dla Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym.

Ponadto ZGKiM ustala z Sołtysami harmonogram dowożenia wody pitnej dla mieszkańców miejscowości zaopatrywanych w wodę przez SUW Nuna. W celu uzyskania szczegółowych informacji o godzinach dostarczenia wody do poszczególnych miejsc, prosimy o kontakt z Sołtysami poszczególnych sołectw:
– Chechnówka, Czesław Żołnierzak, 22-794-34-00;
– Chrcynno, Jerzy Wierzbicki, 691-350-922;
– Jaskółowo, Bożena Nowosielska, 605-408-390;
– Lorcin, Alicja Niezgoda, 721-896-792;
– Młodzianowo, Katarzyna Osińska, 510-516-431;
– Nuna, Wojciech Andrzej Królak, 608-407-497;
– Popowo Borowe, Wiesława Leleń, 781-066-444;
– Popowo Południe, Zbigniew Wóltański, 602-598-046;
– Popowo Północ, Dariusz Załoga, 663-053-580;
– Żabiczyn, Tomasz Pietras, 608-508-688.

uwagaPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny poinformował nas o wykryciu bakterii coli w próbkach pobranych w Szkole Podstawowej w Popowie Borowym i z prywatnego budynku w Nunie.

Tym samym na terenie miejscowości zaopatrywanych w wodę przez SUW Nuna (obsługiwany przez ZUW Mława) obowiązuje niezdatność wody do spożycia.

Woda może służyć wyłącznie do celów gospodarczych (spłukiwanie toalet).

Miejscowości zaopatrywane przez SUW Nuna, których dotyczy powyższa informacja:
– Chrcynno
– Chechnówka
– Jaskółowo
– Lorcin
– Młodzianowo
– Nuna
– Popowo Borowe
– Popowo Południe
– Popowo Północ
– Żabiczyn

informacja1W związku z upływem II kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk, zgodnie § 1 ust. 3 załącznika do Uchwały Nr IX/44/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk, serdecznie zapraszamy na spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych, które odbędzie się dn. 18 listopada 2019r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Podczas spotkania zostaną przeprowadzone wybory do Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk na kolejną dwuletnią kadencję.

73198772 1174344192765806 2999754976575619072 o29 października br., Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski wraz ze starszym aspirantem Radosławem Wasilewskim odwiedzili Żłobek Miejski oraz Samorządowe Przedszkole w Nasielsku w ramach akcji "Warto powracać bezpiecznie".

Podczas wizyty zaczerpnęli oni od dzieci opinii na temat bezpieczeństwa w Nasielsku oraz funkcjonowania policji. Od przedszkolaków dowiedzieli się również, że przybyli do przedszkola akurat w Dzień Uśmiechu.

W podziękowaniu za aktywność dzieci Burmistrz wraz ze starszym aspirantem przekazali podopiecznym obu placówek łącznie 325 kamizelek oraz 325 breloków odblaskowych, mających znacznie zwiększyć widoczność, a tym samym bezpieczeństwo na drodze.

Informujemy, że nieodpłatna pomoc prawna od listopada będzie udzielana zgodnie z poniższym harmonogramem:

Publikujemy Zarządzenie Burmistrza Nasielska z dnia 29 października 2019 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy i terminu jego odpracowania w Urzędzie Miejskim w Nasielsku.

IMG 20191024 114847W dniu 24 października 2019r. Szkoła Podstawowa w Dębinkach obchodziła XIII rocznicę nadania jej imienia Jana Pawła II. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu przez wszystkich uczestników uroczystości Hymnu Państwowego Pani Dyrektor Grażyna Menich- Masanowska serdecznie przywitała gości, rodziców i całą społeczność szkolną. Po zakończeniu Mszy św. odprawionej przez Proboszcza Parafii p.w. św. Rocha w Cieksynie ks. Ryszarda Kolczyńskiego odbył się program słowno- muzyczny, przygotowany przez najstarszych uczniów. Zwieńczeniem uroczystości były wystąpienia zaproszonych gości: Pana Marka Maluchnika- Sekretarza Nasielska, Pana Dariusza Kordowskiego- Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku, Pani Hanny Pietrzak –Dyrektora Centrum Usług Wspólnych oraz Pani Agaty Nowak- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku.