spzozinformacja14032020Szanowni Pacjenci SPZOZ w Nasielsku, Przychodni w Starych Pieścirogach, Filii w Cieksynie,

w związku z  wprowadzonym przez  Ministra Zdrowia stanem wyjątkowego zagrożenia epidemicznego w Polsce, w trosce o zdrowie Naszych Pacjentów od 16.03.2020r. na okres 14 dni wprowadzona zostaje zamiana organizacji przyjęć pacjentów SPZOZ w Nasielsku.

000147W związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem COVID-19 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w trosce o zdrowie mieszkańców gminy Nasielsk zaleca się dokonywanie płatności bezgotówkowych. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku zwraca się z prośbą do wszystkich świadczeniobiorców MOPS o założenie w ciągu najbliższych kilku dni rachunków bankowych oraz wrobienie kart płatniczych.
Już dzisiaj niektóre sklepy, apteki itp. wymagają wyłącznie płatności bezgotówkowej. W przyszłości może to być bezwzględny nakaz.

Oświadczenie dotyczące przekazywania świadczeń na wskazany rachunek bankowy należy osobiście (po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem MOPS) złożyć w siedzibie MOPS przy ul. Elektronowej 3 w Nasielsku. Tel. 23 6933006 - sekretariat, tel. 23 6933 003; 23 6933 004 - pracownicy socjalni, tel. 23 6933005 – fundusz alimentacyjny, tel 23 6933008; 23 6933012 – świadczenia rodzinne i wychowawcze.

W załączeniu druk Oświadczenia do pobrania.

koronawirus komunikatNa prośbę Dyrektor Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku publikujemy informację w sprawie udzielania porad telefonicznych przez SPZOZ w Nasielsku.

Szczegóły poniżej:

Informacja w sprawie udzialania porad telefonicznych przez SPZOZ w Nasielsku

 

89826602 195449528405990 7275943365592481792 nInformujemy, że w związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem COVID-19 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz mając na względzie zagrożenie dla mieszkańców Gminy Nasielsk, z dniem 16 marca 2020 r. do odwołania wprowadzamy ograniczenie dostępności Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku dla obywateli. Budynek stanowiący siedzibę Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku od dnia 16 marca 2020r. do odwołania pozostaje zamknięty dla obywateli.

89826602 195449528405990 7275943365592481792 nInformujemy, że w  związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem SARS-CoV-2 od dnia 15 marca 2020 roku do odwołania czasowo zamknięte będą targowiska przy ul. Lipowej i ul. Tylnej w Nasielsku.Szczegóły zarządzenia poniżej:

W dniach 16.03.2020 roku do 25.03.2020 roku porady prawne w punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, będą odbywać się za pomocą środków porozumiewania się na odległość tj. telefon oraz e-mail, w pełnych godzinach pracy punktu. tel. 786 905 592, e-mail .

informacja1Poniżej publikujemy uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt. „Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży”, złożoną przez Uczniowski Klub Sportowy „Junior” w Cieksynie. Ponadto zamieszczamy również ogłoszenie dotyczące w/w oferty.

Uproszczona oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego "Junior" w Cieksynie

Ogłoszenie

000144Publikujemy polecenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 marca 2020 r. wydane na podstawie art.11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374).