data 30465Szanowni Państwo!
W związku z wyjątkową 100. rocznicą odzyskania Niepodległości przez Polskę Urząd Miejski w Nasielsku zaprasza do jeszcze jednej akcji związanej z obchodami tego wydarzenia!

ZMIANA TERMINUInformujemy, że trasy odbioru odpadów zmieszanych oraz segregowanych przypadające, zgodnie z harmonogramem, na dzień 12 listopada br. będą realizowane 10.11.2018r. (sobota).

Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz małych opon samochodowych przypadający, zgodnie z harmonogramem na dzień 12 listopada br. będzie realizowany 16.11.2018r.

 

 Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

szkolenie ngoWzorem lat ubiegłych dnia 08.11.2018r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbyło się szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy Nasielsk w temacie przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (nowe druki ofert, umów i sprawozdań w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom). W spotkaniu aktywnie uczestniczyli przedstawiciele lokalnych organizacji chcący pogłębić swoją wiedzę z w/w zakresu. Prowadzący szkolenie ekspert w dziedzinie współpracy z NGO Pan Artur Gluziński poinformował o zmianach w regulacjach prawnych dotyczących pozyskiwania dotacji z budżetu JST.  Dodatkowo każdy z uczestników otrzymał materiały przydatne do składania ofert w kolejnym roku kalendarzowym.

IMG 9399W dniu 6 listopada br. w sali budynku Stadionu Miejskiego w Nasielsku odbyły się pierwsze zajęcia samoobrony pt. „Bezpieczna Nasielszczanka”. Spotkanie otworzył Burmistrz Nasielska Pan Bogdan Ruszkowski. Witając uczestniczki życzył im, aby mimo wszystko nie spotkały się z sytuacjami bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia ze strony osób trzecich. Dodatkowo mł. asp. Radosław Wasilewski oraz asp.

MODRMazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne, Terenowy Zespół Doradczy w Pomiechówku zapraszają na szkolenie:

Zielone Mosty NarwiLokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi informuje, że zapewnia bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizujące cele LSR w związku z planowanymi naborami wniosków na:

  1. Przedsięwzięcie 1.1 Rozwój działalności gospodarczej na obszarze – Limit naboru: 1 987 342 zł
  2. Przedsięwzięcie 1.2 Zakładanie nowej działalności gospodarczej na obszarze – Limit naboru:  1 000 000 zł
  3. Przedsięwzięcie 1.3 Zakładanie nowej działalności gospodarczej na obszarze przez osoby z grup defaworyzowanych -  Limit naboru: 400 000 zł
  4. Przedsięwzięcie 3.1 Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele turystyczne i rekreacyjne –  Limit naboru: 102 974,76 zł
  5. Przedsięwzięcie 4.1 Przedsięwzięcia  zachowujące i promujące dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe obszaru – Limit naboru: 543 313,67 zł.

Z bezpłatnego doradztwa mogą korzystać mieszkańcy gmin wchodzących w obszar działania LGD Zielone Mosty Narwi zainteresowani uzyskaniem dofinansowania w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru LGD Zielone Mosty Narwi.

informacjaPrzypominamy o zbliżającym się szkoleniu dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy Nasielsk w temacie przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nowe druki ofert, umów i sprawozdań w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom.

Szkolenie odbędzie się dn. 08.11.2018r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.  

Osoby zainteresowane udziałem w w/w wydarzeniu bardzo prosimy o telefoniczne potwierdzenie obecności (tel. 23 693 31 02).

logo Ja w InternecieNiezmiernie miło jest nam poinformować, że zakończyliśmy kompletowanie dokumentów potrzebnych do podpisania umowy na realizację programu „Ja w Internecie”. Będzie to cykl bezpłatnych szkoleń mających na celu zwiększenie świadomości mieszkańców naszej gminy jak korzystać z nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Uczestnicy szkoleń będą mogli skorzystać z czterech bloków tematycznych: „Rodzic w Internecie”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Rolnik w sieci” oraz „Działam w sieciach społecznościowych”. Środki na realizację zadania – 67 200 zł – pozyskaliśmy z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Operatorem Programu jest Fundacja Legalna Kultura. O szczegółach poinformujemy już wkrótce!