Publikujemy Postanowienia Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 21 stycznia 2019 r.:

Poniżej zamieszczamy informacje o Ogólnopolskim Konkursie "75 ROCZNICA BITWY O MONTE CASSINO", którego organizatorem jest ZWIĄZEK OFICERÓW REZERWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Związek organizuje ogólnopolski konkurs po raz piąty). Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, ostatnich klas gimnazjalnych i szkół średnich.

informacjaW związku z rezygnacją dwóch członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk, zgodnie § 2 ust. 2 załącznika do Uchwały Nr IX/44/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk, serdecznie zapraszamy na spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych, które odbędzie się dn. 11 lutego 2019r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Twój PITNa prośbę Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim informujemy o prowadzonej przez Ministerstwo Finansów we współpracy z Krajową Administracja Skarbową kampanii informacyjnej w zakresie wprowadzenia usługi Twój e-PIT.

20190119 092118Rozpoczęliśmy pierwszy dzień szkolenia pt. "Moje finanse i transakcje w sieci" w ramach programu "Ja w Internecie", który jest współfinansowany z Programu Oporacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

IMG 2754W dniu wczorajszym tj. 17 stycznia br., Szkołę Podstawową w Popowie Borowym odwiedzili Sekretarz Nasielska - Pan Marek Maluchnik oraz Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Nasielsku. Spotkanie zostało zorganizowane w celu przypomnienia uczniom najważniejszych zasad bezpieczeństwa na drodze.

informacjaSzanowni Państwo!
W celu niedopuszczenia do powstania w Jaskółowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów, wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom i wsłuchując się w głos mieszkańców nie tylko Jaskółowa i okolicznych wiosek, ale całej Gminy Nasielsk, władze samorządowe naszej Gminy, tj. Rada Miejska w Nasielsku oraz Burmistrz Nasielska, podjęły wspólne działania w tym kierunku. Rada Miejska w Nasielsku na sesji w dniu 26 kwietnia 2018 roku podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaskółowo. W następstwie tej uchwały została rozpoczęta i trwa obecnie wdrożona przez Burmistrza Nasielska zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa procedura sporządzenia wspomnianego planu.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) zwołuję na dzień 22 stycznia 2019 roku (wtorek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku IV sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia: