informacja1Szanowni Mieszkańcy,

uprzejmie informujemy, iż w dniu jutrzejszym tj. 06.07 br. nie odbędzie się bezpłatny dyżur psychologa Pani Anny Ścioch w Poradni Terapii Uzależnień,

ul. Warszawska 52 w Nasielsku. 

fotościankaKażdego, kto chciałby zrobić niezapomnianą fotografię z Nasielska, zapraszamy na skrzyżowanie ulic: Młynarskiej i Rynek. To właśnie tam znajdziecie jedyną w swoim rodzaju fotościankę!

Otwarcie Miejsca Integracji Społecznej

W niedzielę, 3 lipca br., w Cieksynie odbył się piknik artystyczny z okazji otwarcia Miejsca Integracji Społecznej, którego organizatorami byli: Skafander Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne oraz KGW Wiejskie Sprawy Kobiet.

informacjaPoniżej publikujemy uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt. Sportowe wakacje w KS „WKRA CIEKSYN”, złożoną przez KS „WKRA CIEKSYN”. Ponadto zamieszczamy również ogłoszenie dotyczące ww. oferty.

grafika o dofinansowaniu

W imieniu Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła informujemy o  zmianie standardu nadawania bezpłatnej naziemnej telewizji. W ramach przełączenia sygnału do standardu DVB-T2/HEVC zmieniają się częstotliwości nadawania multipleksów: MUX-1, MUX-2 i MUX-4. W praktyce oznacza to lepszą jakość dźwięku i obrazu – wszystkie kanały będą nadawane w jakości Full HD. Multipleks MUX-3 tymczasowo nie zmienia standardu nadawania.

Kartka odwołane przyjmowanie interesantów 18 i 25 lipca 2022 1 1

W związku z nieobecnością Burmistrza Nasielska oraz Zastępcy Burmistrza Nasielska zostaje odwołane przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałek 18 i 25 lipca br.

Za utrudnienia przepraszamy!

Informacja z UrzęduBurmistrz Nasielska ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2022 roku w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z zakresu piłki nożnej z elementami profilaktyki uzależnień.

Informacja z UrzęduBurmistrz Nasielska ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2022 roku w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z zakresu piłki nożnej.