POSIEDZENIE ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Wczoraj w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbyło się kolejne spotkanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Wzięli w nim udział zastępca Burmistrza Andrzej Kordulewski, Sekretarz Marek Maluchnik, Skarbnik Rafał Adamski, Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej Andrzej Krzyczkowski, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Monika Nojbert, Kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych  Radosław Kasiak, Komendant Straży Miejskiej w Nasielsku  Cezary Tudek oraz osoby zaproszone.

Wczorajsze spotkanie zostało zwołane w sprawie przeznaczenia środków rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe tj. na wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom gminy Nasielsk w celu zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi.

                                                                                                                            Zastępca Burmistrza

                                                                                                                            Andrzej Kordulewski

wazna informacja

Informuję, iż zgodnie z § 1 i § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wojskowej 2020 roku tracą ważność wezwania wydane na podstawie art. 32 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) osobom do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca do 30 kwietnia 2020 roku (kwalifikacja zostaje odwołana).

 

Zastępca Burmistrza Nasielska

Andrzej Kordulewski

DSC 0276 1Szanowni Państwo,

w dniu 13 marca br. odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęcone aktualnej sytuacji związanej z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa.

W wyniku spotkania wypracowano wspólne stanowisko o wystosowaniu apelu do mieszkańców powiatu nowodworskiego o następującej treści:

W imieniu władz samorządowych powiatu nowodworskiego oraz miast i gmin z terenu powiatu, apelujemy o nie wychodzenie z domu, jeżeli nie ma takiej konieczności, ograniczenie przebywania w obiektach użyteczności publicznej, poruszania się środkami komunikacji zbiorowej oraz przebywaniem wśród większej ilości osób m.in.: udziału w mszach świętych – dyspensa Biskupa Warszawsko – Praskiego i Biskupa Płockiego.

Dyżur psychologa TYLKO TELEFONICZNY

W związku z wprowadzonym zaleceniem ograniczenia kontaktu bezpośredniego, od dnia 18.03.2020 do odwołania, dyżur psychologa dla mieszkańców gminy nasielsk, będzie dostępny jedynie w formie porad telefonicznych.

Terminy dyżuru pozostaje bez zmian - środy od godziny 8.00 do 11.00.

Numer telefonu: /23/ 69 30 250.

Kwarantanna 15 03 druk pl 1Na prośbę Dyrektor Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku publikujemy komunikat o konieczności poddania się 14-dniowej kwarantannie przez osoby wracające do Polski.

3022400Szanowni Państwo,

w związku z ograniczeniami dostępu do Urzędu Miejskiego, związanymi ze środkami ostrożności podejmowanymi w trosce o zdrowie zarówno mieszkańców Nasielska, jak i pracowników urzędu z powodu zagrożenia epidemią koronawirusa, dziś 16 marca uruchomiliśmy dodatkową formę kontaktu w postaci specjalnych urn na pisma. Prosimy o umieszczanie dokumentów w kopercie opisanej imieniem, nazwiskiem i numerem telefonu kontaktowego oraz zaznaczeniem wydziału, do którego jest adresowana.

linia nr 1

Informujemy, że aktualizacji uległ rozkład jazdy autobusów linii nr 1 (Nasielsk Miasto – Nasielsk Dworzec PKP – Mogowo).

Szczegóły po powiększeniu obrazu.

Nocna pomoc lekarska 1Poniżej zamieszczamy informację przekazaną przez Nowodworskie Centrum Medyczne.