informacjaInformujemy, że w dniu 12 listopada 2019 roku (wtorek) Burmistrz Nasielska nie będzie przyjmował Interesantów z powodu wyjazdu służbowego. Zastępstwo pełnić będzie Sekretarz Nasielska – Pan Marek Maluchnik.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

IMG 0042Nasi Harcerze raz jeszcze zapraszają wszystkich mieszkańców na przygotowane przez Nich ogromne ognisko pod patronatem Burmistrza Nasielska, które odbędzie się w niedzielę, 10 listopada na terenie sadu Księdza Proboszcza. 🔥🔥🔥

W programie śpiewanie pieśni patriotycznych i pieczenie kiełbasek ufundowanych przez Burmistrza Bogdana Ruszkowskiego.

Szczegółowy harmonogram:
18:00 🔥 zebranie się wszystkich wokół stosu ogniskowego;
18:10 🔥 odśpiewanie Hymnu Państwowego oraz Harcerskiego;
18:15 🔥 rozpalenie stosu ogniskowego przez Burmistrza Nasielska, Księdza Proboszcza, Drużynowego Harcerzy oraz losowo wybranego mieszkańca Nasielska;
18:20 🔥 Głos zabierze Burmistrz Nasielska, po nim Ksiądz Proboszcz i Drużynowy Harcerzy;
18:40 🔥 zakończenie części oficjalnej.
Rozpoczęcie części nieoficjalnej (pieczenie kiełbasek przy ognisku, śpiewanie piosenek patriotycznych, wypuszczenie trzech lampionów do nieba, symbolizujących współpracę na linii władz samorządowych, kościelnych i poza samorządowych).

Harcerze będą czuwali przy ognisku do wschodu słońca, aby ognisko niepodległości powitało dzień, w którym nasz kraj odzyskał suwerenność.

i

Informujemy, że w dniu dzisiejszym została pobrana woda do badania z SUW Nuna (obsługiwany przez ZUW Mława) przez pracowników Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Dworze Mazowieckim. Przewidywany termin otrzymania wyników to poniedziałek/wtorek. O wynikach badań powiadomimy mieszkańców za pośrednictwem sołtysów, strony internetowej Urzędu Miejskiego oraz portalu społecznościowego Facebook.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z ZUW Mława pod numerem: (23) 654-35-41 lub (23) 654 41 92. 

i

Poniżej publikujemy uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt. „Gimnastyka- akrobatyka sportowa dla dzieci” złożoną przez Młodzieżowy Klub Sportowy „VICTORIA” Nasielsk. Ponadto zamieszczamy również ogłoszenie Burmistrza Nasielska dotyczące w/w oferty.

 

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie Burmistrza

Niniejszym informujemy, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 14 listopada 2019 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Wifi4EU Voucher

Gmina Nasielska znalazł się w gronie 123 samorządów z Polski i blisko 1850 z Europy w  III naborze,  w którym Komisja Europejska przyznała granty na realizację działania pt. „Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych –WiFi4EU".  Na zakup sprzętu i uruchomienie bezprzewodowego Internetu w przestrzeni publicznej Gmina Nasielsk otrzyma 15 tysięcy euro. W przeciągu najbliższych 18 miesięcy na terenie gminy powstanie minimum 10 zewnętrznych bądź 15 wewnętrznych hotspotów publicznych.

Fundusze pochodzą z programu WiFi4EU, poprzez który Komisja Europejska promuje bezpłatny dostęp do szybkiej sieci w miejscach użyteczności publicznej takich jak parki, place, budynki publiczne, biblioteki, ośrodki zdrowia i muzea. Program jest realizowany w sposób geograficznie zrównoważony, tak aby z bezprzewodowego Internetu mogli korzystać mieszkańcy i turyści miast i wsi w całej Unii Europejskiej.  Umowa na realizację zadania pomiędzy Gminą Nasielsk a  Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci ( na mocy uprawnień przekazanych przez KE ) została podpisana w listopadzie 2019 r. Budżet programu na lata 2018 – 2020 wynosi 120 mln euro.

Publikujemy Uchwałę Rady Powiatu Nowodworskiego zmieniającą uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowodworskiego obowiązujący do końca 2019 roku.

informacja1Marszałek województwa mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688 i 1570) prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego do głosowania na kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji.

Szczegóły: www.dialog.mazovia.pl