PLAKAT 1Na prośbę Marszałka Województwa Mazowieckiego, informujemy o utworzeniu młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Chcielibyśmy zachęcić młodzież ze szkół ponadpodstawowych lub ponadgimnazjalną do rekrutacji do nowo utworzonej inicjatywy. Zgodnie z założeniami Radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego będą włączeni w proces podejmowania decyzji dotyczących regionu. Utworzony Sejmik ma być partnerem w dostarczaniu trafnych i społecznie akceptowanych rozwiązań. Celem projektu jest zwiększenie zainteresowania, zaangażowania i wpływu młodych ludzi na sprawy publiczne na poziomie lokalnym i regionalnym.

i

Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Warszawie III zostały powołane składy obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia na terenie Gminy Nasielsk wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku. Poniżej zamieszczamy wykaz komisji wraz z powołanymi składami.

Jednocześnie informujemy, iż pierwsze posiedzenie wszystkich obwodowych komisji wyborczych odbędzie się w dniu 1 października br. (wtorek) o godz. 17.30 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku przy ul. Tadeusza Kościuszki 21. Wraz z posiedzeniem odbędzie się szkolenie dla członków komisji. Obecność na posiedzeniu oraz w szkoleniu jest obowiązkowa.

lew nasielskaZachęcamy do zgłaszania kandydatów do Nagrody „Lew Nasielska”. Zgodnie z § 10 ust. 3 Regulaminu Kapituły Nagrody „Lew Nasielska” do końca września br. mogą zgłaszać kandydatów: komisje Rady Miejskiej w Nasielsku, instytucje publiczne z terenu Gminy Nasielsk, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, firmy oraz grupa co najmniej 50 mieszkańców Gminy Nasielsk.

Wniosek ze zgłoszeniem kandydata powinien być złożony na piśmie oraz zawierać dane i charakterystykę kandydata oraz uzasadnienie przyznania Nagrody „Lew Nasielska”. Do wniosku załącza się pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz uhonorowanie Nagrodą „Lew Nasielska”.

i

Przypominamy, że do końca września br. jest możliwość składania wniosków w ramach inicjatywy lokalnej.

Więcej informacji pod linkiem: https://nasielsk.pl/gmina/ngo/incjatywa-lokalna

71010742 734681750291712 3571066887724859392 nW dniu 22.09.2019 r. rolnicy z terenu gminy Nasielsk wzięli udział w jednej z największych i najbardziej prestiżowych plenerowych wystaw rolniczych w Europie, czyli Agro Show Bednary. Międzynarodowe wydarzenie organizowane jest przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Plenerowa formuła i dogodny wrześniowy termin sprawiają, że Agro Show cieszy się ogromnym zainteresowaniem rolników z całej Polski, którzy tłumnie przyjeżdżają, by zapoznać się z najnowszymi trendami i propozycjami największych i najbardziej znanych firm sektora rolniczego.

Publikujemy zmieniony rozkład jazdy autobusu na trasie Nasielsk - Andzin, obowiązujący od 23.09.2019r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506 ze zm.) zwołuję na dzień 26 września 2019 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku X sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

PLAKAT RAJD ROWEROWY

Już 22 września (niedziela) o godzinie 12:00 rozpocznie się kolejny rajd na tle historii organizowany przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Nasielsku. 


Zapraszamy wszystkie chętne osoby!