102870441 1360792750787615 7482095722715022571 o

Epidemia Koronawirusa jeszcze nie zakończyła się w Polsce i na Świecie, a codzienność nas znowu zaczęła zaskakiwać. Po zimnym maju przyszły upalne dni w czerwcu, które rozpoczęły się długim polskim weekendem.

W zapomnienie poszły zakazy, nakazy i przestrogi. Deptaki nad morzem oraz starówki w miastach „zapchane” po brzegi. Przed restauracjami kolejki, a na drogach ruch pojazdów jakiego nie mieliśmy od jesieni 2019 roku. W sklepach klienci i sprzedawcy bez masek, brak zachowanych odległości, przemieszczanie się w dużych grupach. Czy naprawdę zapomnieliśmy co nam grozi?

informacjaNa podstawie najnowszych informacji otrzymanych od Państwowej Komisji Wyborczej oraz od Delegatury Krajowego Biura Wyborczego niniejszym zawiadamiamy, iż wszystkie zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, dokonane w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem 10 maja br. dokonane zarówno przez przedstawicieli komitetów wyborczych, jaki indywidualnie przez wyborców – o ile nie nastąpiła rezygnacja z kandydowania – zachowują ważność i nie muszą być ponawiane.

informacjaZgodnie z wiadomością przekazaną przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie niniejszym informujemy, iż wnioski o dopisanie do spisu wyborców w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które były złożone do Urzędu Miejskiego w Nasielsku przed dniem 10 maja br., utraciły ważność. Wyborców, którzy złożyli swoje wnioski przed 10 maja br. i dalej podtrzymują swoją wolę dopisania do spisu wyborców na wybory prezydenckie w dniu 28 czerwca br., prosimy o ponowne niezwłoczne ich złożenie do tut. Urzędu.

Więcej informacji w tej sprawie udziela Wydział Spraw Obywatelskich – tel. (23) 69-33-110.

BIEG WIRTUALNYBurmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski wraz z Sekretarzem Nasielska Markiem Maluchnikiem zapraszają Państwa na tegoroczną, wirtualną edycję "Tropem Wilczym" – biegu pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Szczegóły wydarzenia pod linkiem: https://www.facebook.com/UrzadMiejskiwNasielsku/photos/a.430245930508973/1352517614948462

102870441 1360792750787615 7482095722715022571 o

Szanowni Państwo,

W celu ułatwienia kontaktu z Filią Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, zlokalizowaną w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku podajemy numery telefonów:

 

IMG 0875

Wczoraj, 8 czerwca br. w Urzędzie Miejskim w Nasielsku nastąpiło uroczyste przekazanie sprzętu medycznego wraz z wyposażeniem na rzecz mieszkanki naszej gminy Pani Iwony Żyły. Było to możliwe dzięki pozyskaniu przez Referat Promocji Gminy środków z Fundacji LOTTO, które zostały przekazane w formie darowizny. Uroczystego wręczenia sprzętu dokonał Wiceprezes Fundacji LOTTO – Pan Tomasz Ojdym oraz Burmistrz Nasielska – Pan Bogdan Ruszkowski.

000175Dzieci są ciekawe otaczającego je świata, a przy tym uwielbiają się dobrze bawić. Mając na uwadze powyższe, Burmistrz Nasielska objął patronatem warsztaty w formie kabaretowej dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

W ramach patronatu firma edukacyjna prowadząca warsztaty przyrodnicze „Wesoły Uniwersytet” udostępni wszystkim szkołom podstawowym i przedszkolom z terenu naszej gminy bezpłatne pomoce edukacyjne, które zostaną przekazane rodzicom:
- film „Wycieczka do niewidzialnego świata” przygotowany w formie kabaretu edukacyjnego dla dzieci
- grę planszową „Pokonaj złe bakterie i wirusy”

ikona

SPIS ROLNY W 2020 ROKU

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne.

Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r.

Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. poz. 1728 o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powszechnego spisu rolnego w 2020 r., oraz zakres, formę i tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu.

Informujemy, że Zarządzeniem Nr 82/20 z dnia 08 czerwca 2020 r. Burmistrz Nasielska jako Gminny Komisarz Spisowy utworzył Gminne Biuro Spisowe w Nasielsku.

Dalsze informacje na temat spisu będziemy Państwu przekazywali na bieżąco.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zarządzenie Burmistrza Nasielska Nr 82/20 z dnia 8 czerwca : http://umnasielsk.bip.org.pl/index/index/id/2317