informacjaZawiadamiam, że w dniu 14 listopada 2017 roku (wtorek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nasielsku.

W wyniku ogłoszonych konsultacji społecznych projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałalnia Narkomanii na 2018 rok” informujemy, że nie wpłynął żaden wniosek uprawnionych podmiotów do wyrażenia opinii do przedstawionego Programu.

Wyniki konsultacji społecznych projektu GPPIRPAoPN na 2018 rok

brydPublikujemy wyniki turnieju „dwudziestego pierwszego”, 27.10.2017r. oraz Czołówkę klasyfikacji „GRAND PRIX”`2017

 

 

 

 

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257) Burmistrz Nasielska zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Aeroklubu Warszawskiego, z/s ul. Księżycowa 1, 01-934 Warszawa z dnia 21 sierpnia 2017r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej o głębokości 46 m dla potrzeb utrzymania trawiastej nawierzchni lotniska w Chrcynnie dz. nr ewid. 212/2 wydał następujące obwieszczenia:

Z dokumentacją w w/w sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk, pok. 206  – poniedziałki w godzinach 800 – 1700, wtorek, środa czwartek - w godzinach 800 – 1600 i piątek w godzinach 800 – 1500.

 

pdf  Obwieszczenie o wydanym postanowieniu i możliwości zapoznania się z zebranym materiałem w sprawie
 pdf  Obwieszczenie o uzyskanych opiniach

II Turniej Dwójek3Informujemy, że Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nasielsku zaprasza do udziału w II Turnieju Dwójek Siatkarskich o Puchar Burmistrza Nasielska, który odbędzie się 3 grudnia br. na Hali Sportowej w Nasielsku, ul. Staszica 1, od godziny 9.00. 

-karta_zgloszenia_druzyny-

-regulamin-

-zgoda_rodzica-

informacjaW związku z prowadzoną przez Ministerstwo Finansów we współpracy z Krajową Administracja Skarbową kampanią edukacyjno-informacyjną w zakresie wprowadzenia obowiązku stosowania jednolitych plików kontrolnych przez mikroprzedsiębiorców, oraz na prośbę Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim, publikujemy w załączeniu komunikat dotyczący JPK_VAT.

Niniejsza kampania ma na celu poinformowanie kogo dotyczy nowy obowiązek i co się z nim wiąże, pomoc podatnikom w jego wypełnieniu, a także wskazanie na korzyści zarówno dla prowadzących działalność gospodarczą jak i administracji skarbowej.

 

pdf - Pobierz komunikat JPK VAT -

FotoOficjalnie informujemy, że nasielska grupa biegowa Nasielsk Baszta Team 19 października 2017 r. uzyskała wpis do KRS i formalnie jest już stowarzyszeniem. Tych, którzy biegają, jeżdżą rowerem,  i chcą dołączyć do stowarzyszenia prosimy o zapoznanie się ze statutem i wypełnieniem deklaracji członkostwa, która jest dostępna poniżej, a także na Facebooku. Deklarację można dostarczyć w każdą środę na spotkanie pod Basztą o godzinie 20:15 lub bezpośrednio do członków zarządu: Prezes stowarzyszenia – Iwona Wawrzyńska, Skarbnik – Jolanta Rucińska, Sekretarz – Krzysztof Kołodziejczyk. Zachęcamy do śledzenia funpage na Facebooku, gdzie znajdują się wszystkie informacje dotyczące działalności stowarzyszenia. 

 

 

pdf - Pobierz Statut Stowarzyszenia „Nasielsk Baszta Team” -

pdf - Pobierz Deklarację o przystąpieniu do "Nasielsk Baszta Team" -

 

Stowarzyszenie Nasielsk Baszta Team

ul. Folwark 19/7,

05-190 Nasielsk

e-mail:

NIP: 5311699387

REGON: 36855767700000

KRS: 0000700193

informacjaNa prośbę SKR Nasielsk publikujemy poprawiony rozkład jazdy obowiązujący od 31.10.2017r. do 09.12.2017r.