plakat powiad Cieksyn S7 472 odb A4 pion 470740Informujemy o przerwie w dostawie energii elektrycznej w Cieksynie i Wiktorowie w dniu 14 września w godz. 8.30-13.30 dla odbiorców zamieszkałych w: Cieksyn, ul. Akacjowa, Floriańska, T.Kamińskiego, Wiktorowo, zasilani ze stacji trafo S7-472. Bliższych informacji udziela Pogotowie Energetyczne, tel. 991 lub 801-456-456.

Rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych mogą składać w ARiMR wnioski o pomoc  na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Od 4 do 18 września 2017 r. rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Jest to wsparcie na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej", poddziałanie "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" finansowane z budżetu PROW 2014 - 2020.

informacjaZawiadamiam, że w dniu 11 września 2017  roku (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia:

 

1. Kontrola funkcjonowania Stadionu Miejskiego w Nasielsku.

2. Zapytania i wolne wnioski.


                                                                      Przewodniczący Komisji

Mirosław Świderski

informacjaDyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku ogłasza przetarg nieograniczony ustny (licytację) na sprzedaż karetki marki Voklswagen Crafter. Więcej informacji w załączeniu.

 

 

pdf - Pobierz Ogłoszenie o przetargu -

pdf - Pobierz Oświadczenie-

pdf - Pobierz Regulamin przetargu -

pdf - Pobierz Zarządzenie w sprawie przetargu -

pdf - Pobierz Projekt umowy kupna/ sprzedaży samochodu -

pdf - Pobierz Protokół z przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego (licytacji) na sprzedaż karetki transportowej -

informacjaZawiadamiam, że w dniu 14 września 2017 roku (czwartek) o godz. 12.30 w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku ul. Sportowa 2 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia:

 


1. Prezentacja nowego ambulansu.
2. Prezentacja budynku i terenu SPZOZ Nasielsk po modernizacji.
3. Prezentacja multimedialna Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego.
4. Zapytania i wolne wnioski.


                                                                         Przewodniczący Komisji 

Antoni Kalinowski

zaproszenie129 września o godzinie 18:00 zapraszamy do Nowodworskiego Ośrodka Kultury na wernisaż wystawy prac Jacka Gałężewskiego.

0001 2Biblioteka w Nasielsku zaprasza na bezpłatną wycieczkę rowerową, która odbędzie się w niedzielę 10 września o godzinie 12:00. Więcej informacji na załączonym plakacie. Zapraszamy do udziału.