Burmistrz Nasielska ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisjach konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2018 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szczegóły poniżej:

informacja1.Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 15 stycznia 2018 r. tj. (poniedziałek) o godz. 14.00
2.Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 15 stycznia 2018 r. tj. (poniedziałek) o godz. 15.00
3.Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej 16 stycznia 2018 r. tj. (wtorek) o godz. 14.30
4.Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego 16 stycznia 2018 r. tj. (wtorek) o godz. 15.00
5.Komisja Rolnictwa 17 stycznia 2018 r. tj. (środa) o godz. 13.30
6.Komisja Budżetu i Finansów  17 stycznia 2018 r. tj. (środa) o godz. 14.00

informacjaNa prośbę SKR Nasielsk publikujemy poprawiony rozkład jazdy obowiązujący od dnia 09.01.2018r. do dnia 10.03.2018r.

 

informacja1.Komisja Rewizyjna  11 stycznia 2018 r. tj. (czwartek) o godz. 15.00

pomoc prawnaZgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą o nieodpłatniej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (kliknij), stworzony został w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku (ul. Elektronowa 3, parter, obok kasy Banku Spółdzielczego), dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej świadczonej przez adwokata. Punkt czynny jest od poniedziałku do środy, zgodnie z załączonym harmonogramem. Poniżej również zamieszczono informację komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna. 

pdf-pobierz_harmonogram-

 

pdf-pobierz_informację-

 

IMG 3782"Według Ewangelii św. Mateusza, za panowania w Judei króla Heroda, do Betlejem przybyli ze Wschodu mędrcy (trzej królowie), gdyż prorocy przepowiedzieli, że urodził się król. Odnaleźli Jezusa w stajence, oddali mu pokłon i złożyli dary: Kacper - kadzidło, symbol boskości, Melchior - złoto, symbol władzy królewskiej..." Mieszkańcy Nasielska i okolic już po raz czwarty przeszli ulicami miasta w barwnym orszaku z okazji Święta Trzech Króli.

Blisko 40 uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Nasielsk wzięło udział w konkursie plastycznym pt. „Kolorowy kalendarz”. Zadaniem konkursowym było przygotowanie pracy plastycznej z hasłem dotyczącym profilaktyki uzależnień.

W dniu 5.01.2018r. w Urzędzie Miejskim w Nasielsku miało miejsce wręczenie nagród laureatom konkursu oraz prezentacja wydanego kalendarza gminnego na 2018 rok, który powstał z prac zwycięzców.

Burmistrz Nasielska ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2018 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szczegóły konkursu poniżej: