informacjaBurmistrz Nasielska, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1405 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 23 stycznia 2018r., wydana została decyzja Nr 11/2018 znak ŚROW.6220.12.2017.IB.18 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w m. Pniewo, działka nr ewid. 35/5, gmina Nasielsk.
Z materiałem dowodowym można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk, pokój 206 – poniedziałki w godzinach 8:00 – 17:00, wtorek, środa czwartek w godzinach 8:00 – 16:00 i piątek w godzinach 8:00 – 15:00.

 

 

model stadionu jpgGmina Nasielsk w 2017 roku zleciła wykonanie projektu przebudowy stadionu Miejskiego w Nasielsku. Wykonawcą zadania była firma GARDEN- SPORT SERVICE Krzysztof Perkowski ul. Dolna 2, 05-119 Legionowo.

Projekt zakłada wykonanie przebudowy stadionu z następującymi elementami:

- stadion  z poliuretanową bieżnią lekkoatletyczną, trawiastym boiskiem piłkarskim, skocznią w dal i kręgiem do pchnięcia kulą. Całość  stadionu będzie posiadała system odwodnienia jak i system automatycznego nawodnienia. Wybudowane zostaną nowe trybuny na 360 miejsc siedzących.

- boisko treningowe 115x74m z trawą syntetyczną i trybuną o konstrukcji lekkiej stalowej na 300 miejsc siedzących wraz z oświetleniem boiska. Zaprojektowano także system odwodnienia płyty boiska.

- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, do gry w siatkówkę, koszykówkę lub piłkę ręczną. Boisko wyposażone będzie w system odwadniający.

- korty tenisowe  o nawierzchni z  trawy syntetycznej.

- plenerowa siłownia z urządzeniami do ćwiczeń wraz z małą architekturą.

Całość wyposażona będzie w nowe ogrodzenie i oświetlenie oraz nowe ciągi komunikacyjne z parkingiem. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 10 000 000,00 zł. Gmina Nasielsk uzyskała pozwolenie na budowę i będzie  podejmować działania w celu uzyskania środków zewnętrznych na przebudowę stadionu.

pdf-pobierz model stadionu-

przerwa w dostawie energii ZaborzeInformujemy o przerwie w dostawie energii elektrycznej  dla odbiorców zamieszkałych w miejscowości Zaborze stacja trafo T77725  obwód nr 1 w dniu 31 stycznia i 1, 5, 6, 12 lutego 2018 w godz. od 7:30 do 14:30 obwód nr 2 w dniu 7, 8 lutego 2018 w godz. od 7:30 do 14:30  Bliższych informacji udziela Pogotowie Energetyczne, tel. 991 lub 801-456-456.Przepraszamy za utrudnienia spowodowane koniecznością wykonania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych.

przerwa w dostawie energiiInformujemy o przerwie w dostawie energii elektrycznej  w dniu 2 lutego 2018 w godz. 8.00-16.00 dla odbiorców zamieszkałych w: Toruń Dworski, zasilanie ze stacji trafo S7-700, S7-702; Toruń Włościański, zasilanie ze stacji trafo S7-701;  Miękoszyn  zasilanie ze stacji trafo S7-699, S7-1310. Bliższych informacji udziela Pogotowie Energetyczne, tel. 991 lub 801-456-456. Przepraszamy za utrudnienia spowodowane koniecznością wykonania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych.

brydPublikujemy wyniki turnieju brydżowego "pierwszego" odbytego w dniu 29.12.2017r. oraz wyniki turnieju brydżowego "drugiego" z dnia 12.01.2018r.

 

 

 

 

pdf-pobierz wyniki-

26231460 1610847515648194 1178255886722384821 nW dniach 13-17.01.2018r. w Kościelisku /k. Zakopanego odbył się biwak harcerski Nasielskiego Środowiska ZHR, w którym uczestniczyło 50 osób. Wyjazd obfitował w wiele ciekawych zajęć i przeżyć. Harcerki, harcerze i zuchenki nie tylko bawili się, ale również zdobywali nowe umiejętności i doświadczenia. Podczas biwaku odwiedziliśmy Jasną Górę, gdzie prosiliśmy o szczęśliwy pobyt i powrót do domu. Zajęcia programowe odbywały się w drużynach, natomiast popołudnia spędzaliśmy na wspólnej nauce jazdy na nartach pod czujnym okiem instruktorów narciarskich. Dzięki wytrwałości wszyscy zdobyli odpowiednie dla swojego pionu sprawności harcerskie, które zostaną wyszyte na rękawach mundurów. 

Trwa nabór w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu „Równać Szanse 2018” na projekty dla młodych ludzi. Takie, o których będzie głośno w całej okolicy! Takie, które odmienią życie uczestników! Takie, z których to oni sami będą dumni! Nieważny jest temat – ważny jest rozmach, zaangażowanie i samodzielność młodych ludzi.

Udział w Programie „Równać Szanse 2018” to prestiż i dowód profesjonalizmu. Twórcą Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a prowadzi go Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży – najlepsze rekomendacje i najlepsze towarzystwo, gdy chce się zyskać status naprawdę skutecznej organizacji.

Wygrana w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym to dotacja do 40 000 zł na projekt 15-miesięczny (trwający od 1 lipca 2018 roku do 30 listopada 2019 r.). Zapraszamy organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji) z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców oraz domy kultury i biblioteki, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.

Termin składania wniosków upływa 14 marca 2018 roku, o godz. 12.00. Informacje o konkursie i dostęp do formularza aplikacyjnego czekają na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl

Dodatkowo w 3 kolejne soboty lutego br, odbędą się szkolenia dla zainteresowanych organizacji pt. „Jak przeprowadzić diagnozę w Programie Równać Szanse?”. Szkolenia odbędą się w 5 miastach Polski, a zgłoszenia odbywają się poprzez formularz dostępny na stronie www.rownacszanse.pl

W Programie „Równać Szanse” chodzi o wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Kończąc swój udział w ciekawym projekcie muszą zyskać poczucie, że zrobili coś nowego, ważnego i dającego pewność siebie; że zdobyli umiejętności cenne w ich obecnym i dorosłym życiu. Muszą uwierzyć, że zrobili krok właśnie w tym kierunku.

Stwórz z młodymi ludźmi projekt, dzięki któremu poczują się oni ważni i docenieni!

informacjaInformujemy, że z powodu urlopu w dniu 22 stycznia 2018r.(poniedziałek) Burmistrz Nasielska nie będzie przyjmował interesantów. Za utrudnienia przepraszamy