test 33391502261843Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz § 22 ust.4 Statutu Gminy Nasielsk zwołuję na dzień 26 kwietnia 2018 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku XXXVII sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:

informacjaNa prośbę Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim, informujemy o możliwości złożenia zeznania rocznego w dniu 28.04.br. (sobota) w siedzibie Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim w godzinach 9.00-13.00.

20180411 123606Przy Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku od wielu lat działa Szkolne Koło Caritas, zajmujące się wolontariatem na rzecz społeczności nasielskiej. Każdego roku, w ramach podziękowania dla zaangażowanych w tę pracę uczniów, organizowane są wycieczki. 11 kwietnia 2018 roku młodzież naszej szkoły miała możliwość wyjazdu na całodniową wycieczkę do Sandomierza. Jest to niezwykłe miasto, położone na kilku niewysokich wzgórzach, spadających ostrą krawędzią ku dolinie Wisły, niejednokrotnie określane mianem „Mały Rzym”. Warunki glebowe, łagodny klimat oraz bliski dostęp do złóż kamienia pasiastego były dla ludzi doskonałymi warunkami do osiedlenia się. Pierwsze ślady osadnictwa sięgają czasów neolitu. Świadczą o tym liczne odkrycia archeologiczne dokonane w obrębie miasta. Pierwotne sandomierskie osiedla znajdowały się na wzgórzach wokół Starego Miasta.

informacjaW związku z tym, że inwestor w ciągu obowiązujących 3 lat od zawieszenia postępowania nie złożył raportu, sprawa tej inwestycji została zamknięta.

logo srowPodczas Dni Nasielska (05.05.2018 r.) Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprasza na swoje stanowisko, w którym będzie udzielał informacji na temat systemu gospodarowania odpadami obowiązującymi na terenie Gminy Nasielsk.

logo srowDzień Ziemi lub też Międzynarodowy Dzień Ziemi to coroczne wydarzenie obchodzone w celu promowania ochrony środowiska, rozszerzania świadomości ekologicznej i życia w zgodzie z naturą. Idea obchodów Dnia Ziemi w tym dniu została zapoczątkowana w 1970 r. przez amerykańskiego senatora Gaylorda Nelsona. Wiele krajów obchodzi Dzień Ziemi zgodnie z proklamacją ONZ w dniu równonocy wiosennej, która przypada 20 lub 21 marca. Dodatkowo ONZ wyznaczyło datę 22 kwietnia jako Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi.

test 39831502261844Informujemy, że 25 kwietnia 2018 r. (środa) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbędzie się Komisja Rewizyjna.

test 39831502261844Informujemy, że 25 kwietnia 2018 r. (środa) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbędzie się Komisja Rewizyjna.