informacjaInformujemy, że odpady wielkogabarytowe, które miały być odbierane 8 maja br. (Broninek, Pianowo, Głodowo, Kędzierzawice, Krzyczki, Dąbrowa, Pniewo, Chrcynno, Popowo, Jaskółowo, Chechnówka, Lorcin, Żabiczyn, Paulinowo, Młodzianowo)  zostaną odebrane w dniu jutrzejszym ( 09.05.2018r.).Przepraszamy za utrudnienia.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Burmistrz Nasielska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży pt. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nasielsk z programem profilaktyki uzależnień” Ponadto ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację w/w zadania publicznego. Szczegóły w załączniku:

Zarządzenie Nr 71/18 Burmistrza Nasielska z dnia 2 maja 2018r.

2bab16d2b02b801710308aba8a98b089Szanowni Mieszkańcy Gminy Nasielsk!

Przed nami długi majowy weekend, czas odpoczynku i relaksu. Ale pamiętajmy przy tym, że 2 maja jest Świętem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, zaś 3 maja to święto państwowe obchodzone w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 roku. Niech w tych dniach nie zabraknie na naszych domach lub w naszych oknach biało-czerwonych flag. Wywieśmy je z dumą i z poczuciem bycia Polakiem.
Przy tej okazji życzę Państwu radosnego majowego świętowania i chwili oddechu w ten pierwszy majowy weekend, zapraszając jednocześnie na coroczne święto naszej Gminy - Dni Nasielska wraz z rocznicą ustanowienia św. Wojciecha patronem Nasielska i Jarmarkiem, które odbędą się w dniach 5-6 maja, tj. w najbliższą sobotę i niedzielę. Spotkajmy się na naszym święcie, które będzie zwieńczeniem świątecznego majowego weekendu. Szczegóły znajdą Państwo na plakatach oraz na stronie internetowej i Facebooku Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Z poważaniem

Burmistrz Nasielska

Bogdan Ruszkowski

informacjaSzanowni Państwo!

Od pewnego czasu mieszkańcy wsi Kosewo oraz okolicznych wsi i części terenu Nasielska odczuwają niedogodności związane z nieprzyjemnym zapachem pochodzącym z nieczynnego składowiska odpadów w Kosewie. Pragnę w kilku zdaniach wyjaśnić sytuację związaną z tym miejscem. 
Eksploatację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kosewie rozpoczęto w latach 1978-1979. Odpady były składowane w częściowo wypełnionym wodami opadowymi wyrobisku po eksploatacji gliny, czyli w tzw. gliniance. Trzeba wyraźnie zaznaczyć, iż były tam składowane nasze odpady, pochodzące od mieszkańców Gminy Nasielsk. Przykładowo tylko w latach 1991-1994 dowieziono na składowisko w Kosewie prawie 41.000 m3 odpadów płynnych oraz ponad 48.000 m3 odpadów stałych. Składowaniu w Kosewie podlegały również odpady pochodzące z nasielskiej oczyszczalni ścieków. Eksploatacja obiektu zakończyła się w 2002 roku, zaś w 2004 r. składowisko zostało zamknięte.
Po podjęciu przez Gminę Nasielsk działań zgodnie z decyzją dotyczącą rekultywacji nieczynnego składowiska w Kosewie, w tym zasypaniu glinianki, okazało się, że prawie 25 lat czynnej eksploatacji i prawie 40 lat od jej rozpoczęcia pozostawiło w tym środowisku ogromną degradację, której poziomu nie dało się oszacować. Podczas zasypania glinianki w sposób naturalny poruszone zostały 40-letnie osady denne, co doprowadziło do uwalniania się nieprzyjemnego zapachu utrudniającego codzienne funkcjonowanie mieszkańcom wsi Kosewo oraz okolicznych wsi, a nawet Nasielska. Cały czas podejmujemy różne działania (efektywne mikroorganizmy wgłębnie oraz powierzchniowo wapno tlenkowe) w celu eliminacji tego irytującego mieszkańców zapachu. Chcę w tym miejscu serdecznie przeprosić wszystkich za uciążliwość, jakiej Państwo doznają. Proszę jednak uwierzyć, iż rekultywacja składowiska w Kosewie była konieczna i wymagana, zaś przy jej rozpoczęciu nikt nie był w stanie określić, z jakimi trudnościami będziemy musieli się zmagać. Pragnę jednak zapewnić wszystkich Państwa, iż kontrole zewnętrznych instytucji nie wykazują żadnego skażenia niebezpiecznego dla mieszkańców, zaś stan obiektu w Kosewie jest na bieżąco przez nas monitorowany. Podjęte przez nas działania doprowadzą do całkowitego wyeliminowania nieprzyjemnego zapachu i do rekultywacji tego terenu zgodnie z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska

 

Burmistrz Nasielska

Bogdan Ruszkowski

informacjaW związku z sesją Rady Miejskiej w Nasielsku, która odbyła się w dniu 26 kwietnia br. i wywiadem opublikowanym w „Życiu Nasielska” oraz pytaniami mieszkańców Gminy Nasielsk związanymi ze zbyt fachową nomenklaturą i szczegółowymi informacjami przekazanymi przeze mnie w odpowiedziach w tymże wywiadzie, chciałbym poinformować w wielkim skrócie o działaniach podejmowanych w związku z prywatną inwestycją – Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Jaskółowie:

informacjaOgłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaskółowo, gm. Nasielsk.

brydPublikujemy wyniki turnieju brydżowego "ósmego" z dnia 13.04.2018 r. wyniki turnieju brydżowego "dziewiątego" z dnia 20.04.2018 r. oraz Czołówkę Klasyfikacji "GRAND PRIX" Nasielska 2018.

 

 

 

 

 

 

doc - Pobierz wyniki turnieju -

informacja26 kwietnia br. (czwartek) odbędzie się bezpośrednia transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej w Nasielsku. Początek transmisji planowany jest na godzinę 10.00. Słuchać sesji będzie można za pośrednictwem strony Urzędu - www.nasielsk.pl . Do odtwarzania radia preferowany jest odtwarzacz audio - Winamp. Zapraszamy serdecznie.