informacjaUprzejmie informujemy, że w dniach 20 – 21 sierpnia br. Burmistrz Nasielska z powodu wyjazdu służbowego nie będzie przyjmował interesantów. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

IMG 768615 sierpnia br. przy Szkole Podstawowej nr 1 odbył się XVII Międzynarodowy Zlot Motocyklowy MotoCud Radzymin 1920 w ramach programu „Katyń… ocalić od zapomnienia”. Nasielsk odwiedziło ok. 1000 pasjonatów motocykli i historii, którzy upamiętnili zamordowanego w Katyniu kpt. Stefana Żbikowskiego – byłego nauczyciela wychowania fizycznego w Szkole Powszechnej w Nasielsku.

plakat lgdLGD Zielone Mosty Narwi zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach i warsztatach realizowanych w ramach operacji własnej pt. Przedsiębiorczość oparta o zasoby lokalne.LGD Udział w szkoleniu/warsztacie jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. W szkoleniu/warsztacie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania (zameldowania) na obszarze działania LGD Zielone Mosty Narwi, tj. Gminy: Pokrzywnica, Gzy, Zatory, Świercze, Winnica, Obryte, Pułtusk, Pomiechówek, Nasielsk.

główne 215 sierpnia spotkaliśmy się na cmentarzu parafialnym w Nasielsku by oddać hołd żołnierzom, którzy polegli w 1920 roku w wojnie polsko-bolszewickiej. W uroczystości udział wzięli żołnierze 2. Mazowieckiego Pułku Saperów z Kazunia Nowego, modlitwę za poległych odmówił ks. Damian Klimkowski. W trakcie uroczystości delegacje złożyły kwiaty na grobie polskich żołnierzy. W dalszej kolejności zebrani przeszli do kościoła, gdzie odprawiona została msza święta w intencji Ojczyzny oraz Bohaterów Poległych w 1920 roku, w której kazanie wygłosił ks. prof. dr hab. Andrzej Gretkowski.

odpadyfotZdajemy sobie sprawę, że jakość wykonywanych usług przez Firmę Błysk-Bis nie zawsze jest dla Państwa zadowalająca. W związku z tym Burmistrz Nasielska wezwał Prezesa Firmy na spotkanie, podczas którego omówiono często pojawiające się nieprawidłowości w odbiorach. Zgodnie z zawartą umową naliczono kary finansowe, które są potrącane z wystawianej comiesięcznie przez firmę faktury.

Przypominamy przy okazji o Państwa obowiązkach związanych z odbiorem odpadów:

- nadal wiele posesji jest nieoznaczonych numerami posesji,

- odpady w dniu odbioru muszą być wystawione do godz. 7:00 rano,

- w odpadach zmieszanych nie mogą znajdować się odpady zielone, poremontowe czy niebezpieczne.

Przypominamy, że na bazie ZGKiM ul. Płońska 43 znajduje się PSZOK, w którym możemy oddać w ramach opłaty wnoszonej do Gminy różnego typu odpady:

https://nasielsk.pl/samorzad/srodowisko/gospodarka-odpadami/punkt-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalnych-pszok

Poniżej przypominamy zasady segregacji:

https://nasielsk.pl/samorzad/srodowisko/infosrodowisko/segregacja-odpadow-wazna-i-prosta-2

Informujemy ponadto, że przygotowany został projekt ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i różnica w cenie pomiędzy odpadami segregowanymi, a zmieszanymi ulegnie drastycznemu zróżnicowaniu. W przypadku gdy ktoś zadeklarował przekazywanie odpadów segregowanych, a w zmieszanych znajdują się odpady podlegające recyklingowi oraz z danej posesji odpady segregowane są wystawiane w znikomych ilościach, możemy z urzędu zmienić wysokość opłaty na wyższą.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

fot. https://www.google.com/search?q=odbi%C3%B3r+odpad%C3%B3w&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6jOigu-zcAhXCCpoKHQ-FAuEQ_AUICigB&biw=1280&bih=854#imgrc=s7XWHUU6g-CicM:

Legionowska Noc Kabaretowa editNa prośbę Organizatorów informujemy, że w dniu 16 września br. w Legionowie odbędzie się Pierwsza Legionowska Noc Kabaretów. Część dochodów pochodzących z tej imprezy będzie przeznaczona na cele charytatywne. O godzinie 18:00 w legionowskiej Arenie zaprezentują się trzy, znane polskie kabarety: Łowcy.B, czyli Czterech Jeźdźców Apokalipsy, Kabaret Skeczów Męczących oraz Kabaret Formacja Chatelet z Nowym Programem Wyborowym „Kandydaci”. Bilety będzie można kupić na stronie kabaretowebilety.pl biletyna.pl lub biletynakabarety.pl. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich z terenu legionowskiego oraz nowodworskiego mają wstęp bezpłatny. 

mazowszeInformujemy, że na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego opublikowano Zawiadomienie w związku z opracowaniem projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego.

informacjaNa prośbę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zamieszczamy informację o seminarium szkoleniowym pod nazwą "Obowiązki właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców obiektów zawierających azbest - inwentaryzacja, demontaż, unieszkodliwianie"