DSC 0878 1Po raz kolejny uczniowie szkoły wraz z opiekunami realizowali działania ekologiczne w ramach Programu Erasmus Plus poza granicami Polski. Tym razem, na początku maja, udali się w niezapomnianą podróż do malowniczej, turystycznej miejscowości Fethye w stanie Mugla w Turcji. Dzięki chwilom spędzonym w domach rodzinnych swoich tureckich przyjaciół poznawali obyczaje, tradycję, kulturę oraz życie codzienne mieszkańców. Fantastyczne widoki, spokój morza i piękno gór oraz  życzliwość i otwartość gospodarzy pozostaną we wspomnieniach  jeszcze długi czas. Był to już ostatni wyjazd uczniów w ramach programu. Umożliwił wielu młodym ludziom przeżyć niesamowite przygody, zdobyć nowe umiejętności i rozwijać swoje zainteresowania. Cała grupa projektowa wraz z Dyrektorem szkoły, Panią Justyną, serdecznie dziękuje Panu Burmistrzowi Bogdanowi Ruszkowskiemu za umożliwienie realizacji projektu, okazaną życzliwość i wsparcie.

Przemoc boli plakInformujemy, iż Gmina Nasielsk przystąpiła do akcji profilaktycznej "Wakacje bez alkoholu", której głównym celem jest zapobieganie uzależnieniom oraz poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas zbliżających się wakacji. Do szkół przekazano materiały edukacyjno- informacyjne. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.

             Pani 

Agnieszce Pałaszewskiej

p.o. Dyrektor Żłobka Miejskiego w Nasielsku 

najszczersze i płynące z głębi serca wyrazy współczucia

z powodu śmierci
 
Taty

IMG 0043


składają

Burmistrz Nasielska

Bogdan Ruszkowskiwraz

z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku

oraz


w imieniu Rady Miejskiej w Nasielsku

Jerzy Lubieniecki Przewodniczący Rady

informacjaUprzejmie informujemy, że w dniu 11 czerwca br. Burmistrz Nasielska z powodu urlopu nie będzie przyjmował interesantów. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

dzialacz kultury"Ludzie kultury stoją  na straży najbardziej autentycznego dziedzictwa ludzkości i tworzą przyszłość narodów. W ich rękach znajduje się cywilizacja." - Jan Paweł II

Z okazji Dnia Działacza Kultury życzymy wszystkim twórcom i animatorom życia kulturalnego dużo zdrowia, wielu sukcesów, satysfakcji płynącej  z wykonywanej pracy oraz powodzenia w urzeczywistnianiu wszelkich przyszłych planów. Dziękujemy tym, którzy mają swój udział w upowszechnianiu i ochronie kulturalnych wartości i dziedzictwa narodowego za pracę na rzecz rozwoju kultury lokalnej oraz wkład w krzewienie tradycji.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nasielsku
Jerzy Lubieniecki
 Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski

loud 157172 960 72030 maja br. (środa) odbędzie się bezpośrednia transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej w Nasielsku. Początek transmisji planowany jest na godzinę 10.00. Słuchać sesji będzie można za pośrednictwem strony Urzędu - www.nasielsk.pl . Do odtwarzania radia preferowany jest odtwarzacz audio - Winamp. Zapraszamy serdecznie.

test 33391502261843Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) zwołuję na dzień 30 maja 2018 roku (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku XLVIII sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2018 rok.

4. Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku

Jerzy Lubieniecki

plakat turniej 2018 r kor7Zapraszamy do udziału w VIII Turnieju Ekologicznym na XIX Mazowieckich Dniach Rolnictwa.