image006👉 W dniach od 15 maja 2020 r. do 31 sierpnia 2020 można było przesyłać fotografie do konkursu fotograficznego „Poznajmy czarny szlak” wykonane na trasie naszego szlaku. Do konkursu zostało zgłoszonych 51 fotografii.
👉 W dniu 7 września br. jury konkursowe powołane zarządzeniem Burmistrza Nasielska 👉 https://bit.ly/2FgVVpt dokonało wyboru trzech pierwszych miejsc oraz trzech wyróżnień.
1️ miejsce – Pani Anna Łączyńska,
2️ miejsce – Pani Anna Sawicz,
3️ miejsce – Pani Andżelika Siłacz.

big 42ff142d 803a 44c1 ac73 89bbf44aa713Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku - Pani Monika Nojbert uprzejmie informuje, że mieszkanka naszej gminy - Agata Kosewska, dla której prowadzona jest zbiórka https://www.siepomaga.pl/mampociagdopomagania została uczestnikiem programu "Sprawa dla reportera"❗
Dla Agaty otworzono charytatywną zbiórkę SMS prowadzoną przez Caritas Polska. Teraz mogą Państwo pomóc Agacie wysyłając SMS o treści AGATA pod numer 72052 ❗❗❗ Koszt jednego SMS to 2,46 zł + VAT.


Dyrektor MOPS zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich ludzi o wielkich sercach, aby wsparli zbiórkę poprzez wysłanie SMS lub wpłatę środków finansowych do skarbonki https://www.siepomaga.pl/mampociagdopomagania  To niewiele, a dla mieszkanki naszej gminy oznacza spełnienie marzeń.
Agata zasługuje na normalne życie, które zapewnić Jej może wyłącznie bardzo kosztowna operacja rekonstrukcji dłoni i wydłużenia kończyny dolnej. Prosimy o informowanie znajomych! Pomóżmy naszej Agacie spełnić marzenia!!! 💙💛💜

119067133 1435059410027615 5339884816366766904 oZachęcamy Państwa do zgłaszania kandydatów w X edycji "Mazowieckich Barw Wolontariatu". Na terenie naszej gminy jest wielu wolontariuszy wartych wyróżnienia w każdej z kategorii:
– wolontariat indywidualny;
– wolontariat grupowy;
– wolontariat w szkole lub przedszkolu;
– wolontariat seniorów;
– wolontariat w czasie pandemii – specjalna kategoria, która powstała, aby wyróżnić i docenić wolontariacką pracę podczas pandemii COVID-19.

KW 495438 DSR plik3 1Publikujemy rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

                                                                             

informacja1W związku z upływem II kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk, zgodnie § 1 ust. 3 Załącznika do Uchwały Nr IX/44/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk, serdecznie zapraszamy na spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych, które odbędzie się 21 września 2020 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

straż miejskaMandaty w wysokości 500 zł. za brak segregacji śmieci lub za niezłożenie czy podanie nieprawdziwych informacji w deklaracji.

Plakat reaktywacja 1Na prośbę organizatora konkursu Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Pod Fiołkami” w Nasielsku informujemy o reaktywowanym pod patronatem Burmistrza Nasielska II Gminnym Konkursie Plastycznym.

inicjatywa wwwInicjatywa lokalna to forma współpracy Gminy z lokalną społecznością. Działania i pomysły mieszkańców realizowane są tu przy pomocy Urzędu Miejskiego w Nasielsku dzięki środkom pochodzącym z budżetu Gminy Nasielsk. Uchwała w sprawie inicjatywy lokalnej została przyjęta przez Radę Miejską w Nasielsku w 2016 roku regulując tryb oraz szczegółowe kryteria oceny złożonych wniosków. Możemy znaleźć tam wzór wniosku, który należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego do 30 września każdego roku kalendarzowego. W dalszym etapie złożone wnioski są oceniane i rekomendowane do zawarcia stosownej umowy z inicjatorami. Po zatwierdzeniu przez Burmistrza Nasielska ujęte zostają one w uchwale budżetowej na kolejny rok i właśnie wtedy są realizowane, zgodnie z przedstawionym we wniosku harmonogramem oraz umową pomiędzy Gminą, a inicjatorami.