informacjaInformujemy, że w miejscowości Krzyczki Szumne nastąpiła zmiana terminu zebrania wiejskiego mającego na celu wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz dyskusję nad statutem Sołectwa. Termin zebrania został przeniesiony z 12 maja godz. 16:00 na 19 maja godz. 16:00.

iInformuję, że podtrzymuję stanowisko prawne w kwestii wypłaty wynagrodzenia nauczycielom za czas strajku, tj. nauczyciele nie otrzymają wynagrodzenia za dni strajku, a wynagrodzenie otrzymane z góry mają obowiązek zwrócić.

Jednocześnie informuję, że popieram postulaty nauczycieli z uwagi na niedofinansowanie oświaty. Gmina Nasielsk z podatków mieszkańców wspiera szkolnictwo, co w 2018 roku przełożyło się na finansowanie w wysokości 8 752 325,65 zł.

Z poważaniem 
Bogdan Ruszkowski
Burmistrz Nasielska

Niniejszym informujemy, że posiedzenie Komisji Statutowej odbędzie się 10 kwietnia 2019 roku (środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

informacjaInformujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 57/19 Burmistrza Nasielska z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nasielsku nastąpiły poniższe zmiany:

iInformuję, że w placówkach oświatowych podległych Gminie Nasielsk będzie zapewniona opieka świetlicowa dla dzieci, w związku z planowanym ogólnopolskim strajkiem nauczycieli.

informacjaZgodnie z art. 182 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. poz. 754 z późn. zm.) prawo zgłaszania kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych mają pełnomocnicy wyborczy reprezentujący zarejestrowane komitety wyborcze. Jednakże mając na uwadze to, że w ostatnich wyborach w kraju wystąpiły trudności z obsadą lub uzupełnieniem składów obwodowych komisji wyborczych, zgodnie z Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej nr 12/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (…) wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełnienia spośród wyborców.

IMG 52012 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu. Dzień ten ma zwrócić uwagę społeczeństwa na problemy i potrzeby osób borykających się z tą chorobą oraz ich rodzin. Miesiąc Kwiecień jest zaś Światowym Miesiącem Wiedzy na Temat Autyzmu. Jednym z wydarzeń towarzyszących obchodom 2 kwietnia jest ogólnoświatowa akcja „Light It Up Blue". W Polsce pod hasłem „Na niebiesko dla autyzmu" jest celebrowana od 2011 roku. 2 kwietnia w geście solidarności z osobami z autyzmem na niebiesko zmieniają swoją iluminację tysiące budowli na całym świecie, w tym Empire State Building, Opera w Sydney, Pałac Kultury i Nauki.

RODZIC W INTERNECIEUrząd Miejski serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie „Rodzic w sieci” realizowane w ramach programu „Ja w Internecie”, które odbędzie się 13-14 kwietnia br., w godz. 9.00-15.00, w sali konferencyjnej UM.