o tytł rolnika roku walczą przedstawiciele 12 państ zlewni bałtykuPod koniec października 2018 roku w szwedzkim Jönköping odbył się finał międzynarodowego etapu konkursu na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego organizowanego przez World Wildlife Fund (WWF). Na tym szczeblu w etapie międzynarodowym o wygraną rywalizowali rolnicy z Danii, Szwecji, Finlandii, Estonii, Łotwy, Litwy, Rosji, Białorusi, Ukrainy, Polski i Niemiec - państw leżących w zlewni Bałtyku. Konkurs na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego jest organizowany od 2009 roku. W tym czasie już około 50 właścicieli gospodarstw rolnych z państw znajdujących w zlewisku Morza Bałtyckiego zostało wyróżnionych za stosowanie w rolnictwie praktyk przyjaznych środowisku morskiemu. Oceniany jest sposób prowadzenia gospodarstwa rolnego i działanie na rzecz ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez związki azotu i fosforu. Konkurs jest złożony z dwóch etapów: krajowego i międzynarodowego.

ogloszenie projekt Zielone Mosty NarwiiLGD Zielone Mosty Narwi zaprasza do zapoznania się z zasadami rekrutacji uczestników szkolenia z zakresu przedsiębiorczości pt. Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w oparciu o lokalny potencjał oraz kursu na operatora koparko-ładowarki.

kalendarz 2019 wwwZ przyjemnością informujemy o wydaniu przez Urząd Miejski w Nasielsku kalendarza gminnego na rok 2019. Kalendarz jest formatu A2, składa się z 6 podwójnych stron oraz okładki. W kalendarzu wykorzystano fotografie przedstawiające krajobraz gminy Nasielsk, jak również wydarzenia kulturalne z życia gminy. Autorami zdjęć są Tomasz Zawadzki, Krzysztof Miller, Jarosław Dylewski, Marek Maluchnik. W kalendariach zamieściliśmy m.in. wydarzenia rocznicowe, kulturalne. Kalendarz można otrzymać bezpłatnie w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, w pokoju 102. Serdecznie zapraszamy.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) zwołuję na dzień 29 listopada 2018 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku II sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia: 

1.Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej - 27 listopada 2018 r. tj. (wtorek) o godz. 12.00

IMG 1072W dniu 22 listopada 2018 r. na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Nasielsku na kadencję 2018-2023. Sesja została otwarta przez radnego seniora – Pana Antoniego Kalinowskiego, który wspólnie z najmłodszym wiekiem radnym - Panem Janem Lewandowskim poprowadził posiedzenie i przywitał wszystkich zgromadzonych a także stwierdził prawomocność obrad. Kolejnym punktem sesji było złożenie ślubowania przez radnych oraz przez nowo wybranego Burmistrza Nasielska Pana Bogdana Ruszkowskiego. Następnie radni wybrali spośród siebie komisję skrutacyjną w postaci Przewodniczącego komisji Pana Mirosława Świderskiego i Członków komisji Pani Elżbiety Latkowskiej oraz Pana Michała Brodowskiego. Komisja skrutacyjna przeprowadziła głosowanie na Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego Rady. Przewodniczącym Rady Miejskiej w Nasielsku został ponownie Pan Jerzy Lubieniecki zaś funkcję Wiceprzewodniczącego radni powierzyli znaczącą ilością głosów Panu Dariuszowi Kordowskiemu.

Raz jeszcze serdecznie gratulujemy wszystkim radnym otrzymania mandatów i życzymy owocnej współpracy a także satysfakcji ze swych działań oraz zaangażowania w służbę mieszkańcom naszej Gminy.

Informujemy, iż z uwagi na duże przeciążenia serwera streamingowego - transmisja online Sesji Rady Miejskiej w Nasielsku może działąć nieprawidłowo. Trwają pracę nad usunięciem usterki. Za utrudnienia przepraszamy.

PF 18 R102 LAY SHP V1Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wszystkim pracownikom pomocy społecznej składamy wyrazy uznania i podziękowania za trudną, odpowiedzialną pracę i zaangażowanie w służbę drugiemu człowiekowi.
Państwa działania dla wielu osób stanowią niezbędne oparcie, pozwalające przezwyciężyć niejeden trud ludzkiego życia. Dziękujemy Wam za wyrozumiałość, życzliwość i tolerancję a także za wszelką pomoc i uśmiech, który dość często jest tym największym dobrem i znakiem nadziei, że wszystko jeszcze można w życiu zmienić.
Niech praca daje Wam jak najwięcej satysfakcji, ludzkiej wdzięczności oraz pomyślności w życiu osobistym.

 

Z wyrazami szacunku,
Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski
oraz
                                                                  Pracownicy Urzędu Miejskiego w Nasielsku