Publikujemy informację w sprawie listy osób oczekujących na przydział lokali na czas nieoznaczony, lokali socjalnych i listę osób na przydział lokalu na zmianę.

IMG 3625W dniu dzisiejszym, tj. 30 stycznia br. w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące wprowadzenia Nasielskiej Karty Seniora.

Na prośbę przewoźnika "Paweł" publikujemy nowy rozkład jazdy ważny od 1 lutego 2019 roku.

JubileuszW dniu 25 stycznia br. w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbyła się uroczystość Jubileuszu Długoletniego Pożycia Małżeńskiego. Uroczystość rozpoczęła Ewa Mikulska Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, która po przywitaniu przybyłych Jubilatów i gości, przekazała wyrazy uznania małżonkom za dotrzymanie złożonego przed wielu laty przyrzeczenia dochowania wzajemnej miłości, szacunku i przyjaźni. W składanych życzeniach wyraziła swój podziw i uznanie dla małżonków, za piękny przykład, jaki dają młodym ludziom oraz za wspaniały wzór mądrego życia, które szczęśliwie, pomimo różnych wydarzeń losowych pozwoliło doczekać tak pięknych jubileuszy.

modr jpgMazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne, Terenowy Zespół Doradczy w Pomiechówku zapraszają na szkolenie pt.: Bioasekuracja gospodarstw jako istotny element prewencji- zasady zabezpieczenia gospodarstw przed chorobami.

Szkolenie odbędzie się w dniu 06.02.2019r. (środa) godz. 10.00 w sali konferencyjnej UM w Nasielsku ul. Elektronowa 3.

Wykładowcy: pracownicy MODR Warszawa

IMG 3403W dniu 24 stycznia br. zakończyła  się II tura kursu samoobrony pod nazwą „Bezpieczna Nasielszczanka” organizowanego przez Urząd Miejski w Nasielsku. Jest nam bardzo miło, że pomysł realizacji zajęć samoobrony spotkał się z tak dużym zainteresowaniem wśród kobiet z Gminy Nasielsk.  Nasze mieszkanki przez 6 kolejnych spotkań trenowały pod okiem wykwalifikowanego trenera – Pana  Cezarego Rzepnickiego. Finał kursu zakończył się egzaminem. Uczestniczki otrzymały certyfikaty, które wręczył Burmistrz Nasielska - Pan Bogdan Ruszkowski.

informacjaPublikujemy Zarządzenie Nr 17/19 Burmistrza Nasielska z dnia 28.01.2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2019 roku z zakresu wspierania i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki uzależnień.

Zarządzenie Nr 17/19 Burmistrza Nasielska z dnia 28.01.2019r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/19 Burmistrza Nasielska z dnia 28.01.2019r. -Regulamin pracy Komisji Konkursowej

51144449 994882624045298 7155320811107123200 oHarmonogram "Zima w mieście" w Hali Sportowej w Nasielsku.