image013Wczoraj, 14 września br. w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbyło się uroczyste wręczenie nagród za udział w konkursie „Poznajmy czarny szlak”. 🏆🥇🥈🥉🏅

Konkurs trwał od 15 maja do 31 sierpnia 2020 r. Aby wziąć udział należało przesłać wykonaną przez siebie fotografię 📷 na trasie pierwszego, nasielskiego czarnego szlaku rowerowego.

dymInformowaliśmy już Państwa wcześniej, że otrzymaliśmy dofinansowanie (100%) z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” na przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Nasielsk. Przeprowadziliśmy zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych (uwarunkowania dofinansowania), procedurę wyłonienia wykonawcy i w dniu 07 września br. podpisaliśmy umowę z Firmą KAPE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. z Warszawy za kwotę 140 220,00 złotych. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji do 31 grudnia 2021r. w naszej Gminie nałożył na nas nowy program ochrony powietrza.

W dniu 08 września 2020 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął Uchwałę 115/20 w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.

Uchwała ta wprowadza min. zakaz palenia w kominkach, rozpalania ognisk i grillów, używania dmuchaw do liści, pił spalinowych i kosiarek podczas dni smogowych.  Kary za niestosowanie się do przepisów wynoszą nawet do 5 tys. zł.

Celem nowego POP dla Mazowsza jest ograniczenie emisji rakotwórczych pyłu PM10 o 44 procent, PM2,5 o 57 procent, benzo(a)pirenu o 69 procent i ditlenku azotu o 27 procent. Za niestosowanie się do przepisów zawartych w tym programie mazowieckie gminy mogą zostać ukarane przez właściwego inspektora ochrony środowiska karami w wysokości od 50 tys. zł do nawet i pół miliona złotych.

Około 45 tys. osób rocznie umiera w Polsce z powodu narażenia na zanieczyszczenie powietrza, to 12 proc. wszystkich zgonów.

Pył zawieszony wnika do płuc, powodując podrażnienia i stany zapalne, ale może również przedostawać się do krwiobiegu. Skutkiem tego są zarówno choroby układu oddechowego, jak i schorzenia kardiologiczne. Pył ten powoduje również uszkodzenia innych narządów, takich jak wątroba, śledziona, mózg oraz organy rozrodcze.

Po raz kolejny przypominamy o obowiązującej uchwale antysmogowej, zgodnie z którą:

  • od dnia wejścia w życie uchwały wszystkie nowe instalacje (piece, kominki i kotły) muszą spełniać wymagania ekoprojektu (klasa 5 wg normy PN-EN 303-5:2012);
  • od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 proc. (np. mokrego drewna);
  • użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno, czyli tzw. kopciuchów, które nie spełniają wymogów dla klas 3, 4 lub 5 wg normy PN-EN 303-5:2012, muszą wymienić je do końca 2022 r. na kocioł zgodny z wymogami ekoprojektu;
  • użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN 303-5:2012, muszą wymienić je do końca 2027 r., na kotły zgodne z wymogami ekoprojektu;
  • użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności;
  • posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 r. na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

                                                                                                                                                                                                          Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

20200911 10534411 września br. przedszkolaków z Samorządowego Przedszkola w Nasielsku odwiedziły panie: Jadwiga Szymańska oraz Joanna Grzeszczak z Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Tematem przewodnim spotkania była edukacja przyrodnicza i ekologiczna. Dzieci uczyły się jak zużywać mniej wody w codziennych czynnościach, jak stać się eko, czy też w jaki sposób prawidłowo segregować śmieci? Doskonale poradziły sobie z zadaniem polegającym na wrzuceniu odpadów do odpowiednich worków. W nagrodę każde dziecko otrzymało upominek promujący Gminę Nasielsk.

image004W niedzielę, 13.09.2020 r. na placu zabaw w Psucinie odbył się turniej tenisa stołowego o Puchar Burmistrza Nasielska.
🏓🏓🏓

Sportowcy rywalizowali w dwóch kategoriach: open oraz junior. Do zawodów zgłosiło się łącznie 16 zawodników.

urzadBurmistrz Nasielska przypomina o zbliżającym się terminie płatności II raty podatku od środków transportowych oraz III raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego.

Termin zapłaty zobowiązań podatkowych upływa 15 września 2020 r.

bezpieczeństwo danych

Powszechny Spis Rolny 2020, tak jak wszystkie prowadzone przez statystykę publiczną badania, jest realizowany z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa i w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne.

 Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji. Nie ma więc możliwości kradzieży danych zebranych w spisie rolnym.

Informacje zebrane podczas badań statystycznych dotyczące poszczególnych gospodarstw nigdy nie były i nie będą przekazywane żadnym podmiotom zewnętrznym, w tym organom państwowym czy międzynarodowym korporacjom. Bezwzględne zachowanie tajemnicy statystycznej gwarantuje ustawa o statystyce publicznej.

Ponadto osoby wykonujące prace spisowe są również zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.

 

Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl

Spis przez telefonHalo! Jestem rolnikiem i chciałbym się spisać

Spis przez telefon to rozwiązanie stworzone z myślą o rolnikach, którzy nie posiadają komputera i dostępu do Internetu. Jest to metoda w pełni bezpieczna i wygodna – można się spisać w domu, bez konieczności kontaktu z osobami z zewnątrz. O możliwości spisania się przez telefon będą przypominać rachmistrze dzwoniąc od 16 września do rolników i proponując wypełnienie obowiązku spisowego w ten właśnie sposób. 

Najważniejszą i obowiązkową metodą spisową Powszechnego Spisu Rolnego 2020 jest samospis internetowy (aplikacja jest dostępna na stronie https://spisrolny.gov.pl/). Jednak użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy nie dysponują komputerem lub dostępem do Internetu i nie skorzystają ze stanowiska komputerowego utworzonego dla nich w Gminnym Punkcie Spisowym, mogą się spisać przez telefon. 

Wystarczy zadzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99. Infolinia działa 7 dni w tygodniu w godzinach 8:00 – 20:00. Przed sięgnięciem po telefon warto przygotować wszystkie dokumenty związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego i mieć je przy sobie.

Rolnikom o możliwości spisu telefonicznego będą od 16 września przypominać rachmistrze. Jeśli do nas zadzwonią, warto skorzystać z ich propozycji i wypełnić od razu formularz spisowy.

W przypadku pytań lub wątpliwości co do tożsamości i uprawnień rachmistrza, należy zadzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 i zweryfikować te informacje.

Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl

fundusze

22 września (wtorek) w  godz. 10:00 - 13:00 w Urzędzie Miejskim odbędą się konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego. Każdy zainteresowany pozyskaniem dofinansowania na realizację własnych pomysłów będzie mógł dowiedzieć się więcej na temat funduszy unijnych na lata 2014-2020. Podczas spotkania zostaną omówione m.in., warunki oraz możliwości pozyskania dotacji. Wydarzenie odbędzie się w formie konsultacji bezpośrednich (indywidualnych) i będzie dedykowane zarówno przedsiębiorcom, osobom prywatnym, przedstawicielom organizacji pozarządowych oraz wszystkim zainteresowanym tematyką funduszy unijnych. Podczas spotkania  zostaną rozdane materiały informacyjno – promocyjne.

Z uwagi na panującą pandemię COVID-19 osoby, które będą chciały skorzystać z porady proszone są o wcześniejsze zapisanie się pod nr tel. /23/ 69 33 123.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców naszej gminy do skorzystania z porad ekspertów.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Promocji Gminy – tel. /23/ 69 33 123, e-mail: