Informacja GINBKomunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym:

informacja1

Na prośbę LGD Zielone Mosty Narwi informujemy o bezpłatnym doradztwie w biurze LGD dotyczącym naborów wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rekrutacja do żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych w Gminie NasielskPoniżej zamieszczamy informację o rekrutacji do Żłobka Miejskiego „Wesoła Ciuchcia” w Nasielsku, Samorządowego Żłobka „Stacyjkowo” w Starych Pieścirogach, przedszkoli samorządowych i szkół podstawowych w Gminie Nasielsk.

Urząd Przyjazny Dzieciom

Wczoraj nasielski magistrat znowu opanowały dzieci. Tym razem odwiedziła nas klasa II a ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Nasielsku wraz z paniami: Anitą Ciskowską oraz Oliwią Nojbert. Drugoklasiści z chęcią spacerowali po Urzędzie zaglądając do poszczególnych pokojów. Z zaciekawieniem słuchali na temat pracy samorządowca i zadawali mnóstwo interesujących pytań. Najfajniejszym punktem wycieczki było spotkanie z Burmistrzem Nasielska Bogdanem Ruszkowskim oraz możliwość zwiedzenia jego gabinetu. Wspólnie przyglądali się planom nowego skweru oraz robili sobie zdjęcia w fotoramce. Na koniec pracownicy Referatu Promocji Gminy sprawdzili wiedzę dzieci na temat naszej gminy. Za prawidłowe odpowiedzi wręczone zostały książki, które Urząd Miejski pozyskał z Wydawnictwa Znak.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowejBurmistrz Nasielska ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2023 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem profilaktyki uzależnień w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz z zakresu wspierania i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki uzależnień. Szczegóły poniżej:

Plakat konkursu

Zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w III Edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP.

Temat przewodni Konkursu: ”Polskie zwyczaje żniwne i dożynkowe” 

FunFloor

W ostatnim czasie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach wzbogaciła swoje zasoby o Interaktywną Podłogę FunFloor. Jest to nowoczesne urządzenie multimedialne, które przekształca każdą powierzchnię w interaktywny świat pełen wrażeń. Składa się z projektora, systemu czujników ruchu, specjalnego oprogramowania oraz komputera, które zostały umieszczone w jednej obudowie. Wykorzystana technologia umożliwia poruszanie się po wyświetlanym obrazie, który reaguje na  ruch.

karta senioraZ przyjemnością informujemy, iż z myślą o naszych seniorach Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Nasielsku znowu będzie honorować zniżki na przejazdy dla seniorów z terenu gminy Nasielsk w ramach programu Nasielska Karta Seniora. Od 1 lutego 2023 roku seniorzy zapłacą o 1 zł mniej za bilet jednorazowy w gminnych przewozach pasażerskich. Oznacza to, że osoby po 60 roku życia za bilet jednorazowy na przejazd do 10 km zapłacą 3,00 zł (zamiast 4,00 zł). W przypadku przejazdu od 10 km bilet jednorazowy będzie kosztować seniorów 5,00 zł (zamiast 6,00 zł).