urzadInformujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 17.07.2020 r. Urząd Stanu Cywilnego z uwagi na wyjazd służbowy będzie czynny do godz. 13.30. Przepraszamy za utrudnienia.

IMG 1430

Wczoraj, 15 lipca br. w siedzibie Senatu RP odbyło się spotkanie w sprawie podpisania deklaracji powołania Samorządowego Komitetu na rzecz upamiętnienia Bitwy Warszawskiej 1920 r. Komitet utworzyło ponad 20 samorządów lokalnych, a jego głównym obszarem działań ma być wspieranie przygotowań do uroczystości rocznicowych, a także wspieranie inicjatywy budowy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. 

renata mauer2Tak, tak, już dwie dekady mijają od dnia, kiedy to nasielszczanka - Renata Mauer-Różańska podczas Igrzysk Olimpijskich w Sydney w 2000 roku w konkurencji karabin sportowy trzy postawy zdobyła swój drugi złoty medal olimpijski. Przypomnijmy: pierwszy medal z najcenniejszego kruszcu padł jej łupem w 1996 roku w Atlancie w konkurencji karabin pneumatyczny. W olimpijskim dorobku Pani Renata ma również zdobyty podczas tych samych igrzysk w 1996 roku brąz w konkurencji karabin sportowy trzy postawy. Przesympatyczna, drobna, filigranowa, można rzec: wręcz eteryczna, ale z wielkim duchem walki. To wszystko najdobitniej świadczy, jak wielki Człowiek i wybitny Sportowiec jest od 2003 roku Honorowym Obywatelem Nasielska. Choć teraz "podwójnie złota" Pani Renata mieszka na drugim końcu Polski, to przecież cały czas jest nasza, nasielska. My mamy ją w swoich myślach i sercach, a Ona ma w sercu Nasielsk.

sesja rady wwwNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz.713 ze zm.) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695, 875) zarządzam na dzień 17 lipca 2020 roku przeprowadzenie XX sesji Rady Miejskiej w Nasielsku o godz. 10.00 w trybie zdalnego obradowania. Wszystkie rozstrzygnięcia w tym uchwały podejmowane będą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pomocą wideokonferencji. Przebieg sesji będzie transmitowany na stronie nasielsk.sesja.pl

infoSzanowni Państwo,

zakończyła się akcja wyborcza związana z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Akcja szczególna i niespotykana dotychczas w naszym kraju. Po pierwsze, tocząca się w stanie epidemii koronawirusa wraz z towarzyszącymi jej ograniczeniami i obostrzeniami w związku z trwającym zagrożeniem zakażeniami. Po drugie, w czasie szybko powstających i stale zmieniających się przepisów prawnych dotyczących wyborów, a co za tym idzie w stanie niepewności dla wszystkich osób związanych z tą akcją wyborczą, a także przy wprowadzonych wielu nowych rozwiązaniach prawnych, np. powszechnym głosowaniu korespondencyjnym. I wreszcie po trzecie, w ogromnym przyspieszeniu w ostatnim miesiącu po ostatecznym ustaleniu terminu wyborów na 28 czerwca br. Szczególna sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy, wymagała niejednokrotnie szczególnych rozwiązań oraz szczególnego zaangażowania ze strony osób uczestniczących w różnych formach w tych wyborach.

2020 plakat MBS p 1

Samorząd Województwa Mazowieckiego już po raz piętnasty realizuje konkurs fotograficzny „Mazowsze bliskie sercu”. Jest on skierowany do wszystkich fotografów – amatorów, znających miejsca i wydarzenia na Mazowszu, które warto pokazać innym. Poprzez temat tegorocznej edycji konkursu – „Łączy nas Mazowsze” – ma zostać wzmocnione poczucie tożsamości lokalnej.

Wszystkich pasjonatów fotografii serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.

Szczegóły znajdują się pod linkiem:

https://www.mazovia.pl/konkursy--szkolenia/konkursy-fotograficzne/art,29,xv-edycja-konkursu-fotograficznego-mazowsze-bliskie-sercu.html

przekazanieDziś w obecności Radnego Michała Brodowskiego Kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych przekazał teren pod budowę drogi na ul. Wiejskiej. W ramach zadania na odcinku 620 m położona zostanie nawierzchnia asfaltowa. Termin zakończenia prac został wyznaczony na 15 września 2020 r.

109241360 1389354401264783 822194807117729299 oW dniu dzisiejszym Kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych Radosław Kasiak dokonał przekazania terenu pod budowę drogi w Winnikach. W ramach zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w Winnikach, Gmina Nasielsk" na odcinku 1160 m zostanie m.in. położony asfalt. Całość zadania wyniesie 366 234,22 zł (wysokość dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego: 75 000 zł). Termin zakończenia prac został wyznaczony na 31 sierpnia 2020 r.