Sadza płonie. Czad zabija. Żyj.Na prośbę Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy zamieszczamy informację o trzeciej edycji Kampanii Społecznej „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj.”

Szkolenie dla rolników Informujemy, że Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego PZDR w Pomiechówku ODR Nasielsk organizuje szkolenie pt. Prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów. Szkolenie odbędzie się w formie online 15 września 2022 r. o godz. 12.00.

Od 15 zmiana rozkładu jazdy linii nr 1 od 15 wrześniawrześnia br. Koleje Mazowieckie wprowadzają kolejną zmianę rozkładu jazdy. Mając na względzie powyższe został zaktualizowany rozkład jazdy autobusów linii nr 1 firmy Sanimax (tj. Nasielsk Rynek – Mogowo Dworzec Kolejowy oraz Mogowo Dworzec Kolejowy – Nasielsk Rynek).

Konsultacje społeczneZakończono pierwszy etap konsultacji społecznych do Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (PZMM, ang. Sustainable Urban Mobility Plan, SUMP). Trwał on od 12 maja do 4 czerwca 2022 r.

Lew NasielskaPrzypominamy, że do końca miesiąca czekamy na zgłoszenia Państwa kandydatów do Nagrody "Lew Nasielska"!

plakat ekoGospodynie Zachęcamy Koła Gospodyń Wiejskie z naszej gminy do udziału w projekcie ekoGospodynie, którego organizatorem jest firma REMONDIS Elektrorecycling. Każde zgłoszone KGW weźmie aktywny udział w podnoszeniu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów.

plakat wspieraMY NASIELSKIE MAMY

Przypominamy o możliwości skorzystania z bezpłatnych warsztatów w ramach projektu pn. „wspieraMY NASIELSKIE MAMY”.  Spotkania będą organizowane w weekendy od września do listopada.

Diia

Polska notyfikowała Komisji Europejskiej dokument elektroniczny dostępny dla uchodźców z Ukrainy – Diia.pl, jako dokument potwierdzający ich legalny pobyt na terytorium Polski i umożliwiający podróżowanie w ramach Unii Europejskiej, a także przekraczanie jej granic zewnętrznych. To pierwsze w Unii Europejskiej w pełni cyfrowe pozwolenie na pobyt.