IMG 1120Dziś 23 czerwca 2020 r. Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski wraz z Kierownikiem Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych Radosławem Kasiakiem podpisali z wyłonioną w przetargu firmą NAFIBUD S.A. z Bielska Podlaskiego umowę na projekt i budowę nowego budynku przedszkola i żłobka w Starych Pieścirogach oraz projekt rozbiórki starego budynku. Wartość umowy wynosi 5 209 050 zł, a planowanym terminem zakończenia prac budowlanych jest IV kwartał 2021 roku.

IMG 1096

Decyzją nr VII/238 KSRG Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej włączył do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieksynie. W dniu dzisiejszym w Urzędzie Miejskim w Nasielsku nastąpiło uroczyste przekazanie aktu włączenia jednostki do KSRG. Na ręce Prezesa OSP Cieksyn druha Marka Jaśkiewicza akt wręczyli: Komendant Powiatowy PSP w Nowym Dworze Maz.  st. bryg. mgr inż. Radosław Parapura, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Maz. mł. bryg. mgr Mariusz Wyszyński oraz Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski.

Brak prądu plakat pow. odbiorców S7 690 1W imieniu ENERGA-OPERATOR S.A.informujemy, że dn. 25 czerwca br. w godzinach od 8.00 do 14.00 nastąpi planowana przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zamieszkałych w Mogowo PKP.

konkurs literacki plakat final 04

Biuro Programu Niepodległa zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie literackim „1920” w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej. Najlepsze prace zostaną opublikowane w pokonkursowej antologii. Przewidziano także 10 nagród równoważnych, w wysokości 4 tysięcy złotych brutto każda. Prace nieprzekraczające 30 tysięcy znaków ze spacja można przesyłać do 15 sierpnia br. na adres .

Więcej informacji pod linkiem: https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/1920-ogolnopolski-konkurs-literacki-w-setna-rocznice-bitwy-warszawskiej/

i

Przypominamy, iż szkolenie dla Obwodowych Komisji Wyborczych odbędzie się na żywo przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w dniu 22 czerwca br. o godz. 12.00. Link do szkolenia: https://youtu.be/QNTRLBuaFNk . Obowiązek udziału w szkoleniu – również w formie elektronicznej – wynika z przepisów obowiązującego prawa. Jeśli członkowie Komisji z ważnych przyczyn nie będą mogli uczestniczyć w szkoleniu na żywo, można po tym terminie obejrzeć nagrane szkolenie.

Jednocześnie jeśli członkowie Obwodowych Komisji Wyborczych chcieliby otrzymać w wersji elektronicznej materiały (wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej oraz prezentację szkoleniową), prosimy o kontakt mailowy w tej sprawie z Panem Markiem Maluchnikiem – Sekretarzem Nasielsk ().

Godziny rozpoczęcia pracy przez OKW informacja zbiorowa wybory Prezydenta RP 28 czerwca 2020 1

Informujemy, iż Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu Gminy Nasielsk w trakcie swoich pierwszych posiedzeń ustaliły godziny rozpoczęcia przez nich pracy podczas wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 czerwca 2020 r. Poniżej zamieszczamy zbiorczą informację Burmistrza Nasielska w tej sprawie.

102870441 1360792750787615 7482095722715022571 o

W dniu 18 czerwca br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbyły się pierwsze posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych przez Komisarza Wyborczego w Warszawie III do przeprowadzenia na terenie Gminy Nasielsk wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Podczas wspomnianych posiedzeń Obwodowe Komisje Wyborcze dokonały wyboru ze swoich składów Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących.

Szczegóły poniżej:

Ukonstytuowanie się Obwodowych Komisji Wyborczych

iNa prośbę NZOZ MILLENIUM Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Siennicy, gm. Nasielsk informujemy, że w dniu 28 maja 2020 r. zostały pobrane wymazy na obecność Koronawirusa SARS-CoV2 od całego personelu placówki.

Dnia 29 maja 2020 r. według informacji uzyskanych z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Dworze Mazowieckim wszystkie pobrania mają wynik badania ujemny.