GrafikaOsoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce. 

Kto może otrzymać pomoc?
• Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
• Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

GODZINY LICZENIA KART DO GŁOSOWANIA page 001Szanowni Członkowie Obwodowych Komisji Wyborczych!
Przypominamy o tym, iż w najbliższą sobotę 27 czerwca br. Obwodowe Komisje Wyborcze będą w Urzędzie Miejskim w Nasielsku liczyć karty do głosowania, a następnie odbierać dokumenty i materiały wyborcze na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r. Zamieszczamy harmonogram liczenia kart do głosowania.

iNa prośbę Dyrektor Centrum Usług Wspólnych – Pani Hanny Pietrzak - informujemy, że wakacyjny dyżur dla dzieci przedszkolnych w miesiącu lipcu br. będzie pełniło Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach, ul. Kolejowa 65B, tel. 23/6930109 natomiast w miesiącu sierpniu br. Samorządowe Przedszkole w Nasielsku, ul. Warszawska 39A, tel. 23/3067666.

0001Na prośbę Krajowego Biura Wyborczego zamieszczamy plakat pt. "Głosujmy bezpiecznie" przedstawiający najważniejsze zasady bezpieczeństwa w lokalu wyborczym podczas głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

IMG 1200

Wczoraj o 18:00 spod Urzędu Miejskiego ruszył rajd rowerowy zorganizowany przez Nasielsk Baszta Team. Trasa przebiegała wzdłuż malowniczych terenów naszej gminy znajdujących się na czarnym szlaku rowerowym.  W wydarzeniu wzięli udział: Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski oraz Zastępca Burmistrza Nasielska Waldemar Kordulewski.

Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp z o. o. zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym przedmiot zamówienia: Adaptacja pomieszczeń użytkowych na pomieszczenia biurowe przy ul. Kilińskiego 1/3 lok.16, 05-190 Nasielsk. Szczegóły zamówienia umieszczone są na stronie internetowej: www.nasielskiebudownictwo.pl.

IMG 1120Dziś 23 czerwca 2020 r. Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski wraz z Kierownikiem Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych Radosławem Kasiakiem podpisali z wyłonioną w przetargu firmą NAFIBUD S.A. z Bielska Podlaskiego umowę na projekt i budowę nowego budynku przedszkola i żłobka w Starych Pieścirogach oraz projekt rozbiórki starego budynku. Wartość umowy wynosi 5 209 050 zł, a planowanym terminem zakończenia prac budowlanych jest IV kwartał 2021 roku.