Uczestniczki projektu "wspieraMY NASIELSKE MAMY" wraz z Burmistrzem Nasielska

W grudniu zakończyliśmy cykl warsztatów pt. „wspieraMY NASIELSKIE MAMY”, które skierowane były do kobiet chcących wrócić na rynek pracy. Były to trzy miesiące wytężonej pracy, zdobywania nowych umiejętności oraz nawiązywania znajomości, które mają szansę przetrwać długie lata.

gminne przewozy pasazerskie wwwOd 14 stycznia br. Koleje Mazowieckie wprowadzają kolejną zmianę rozkładu jazdy pociągów.

Budżet Obywatelski Mazowsza

Już tylko do jutra, 13 stycznia 2023 r.,  można zgłaszać projekty do 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

Sesja Rady MiejskiejNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję na dzień 11 stycznia 2023 roku (środa) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku LII sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:

Strategia Rozwoju Metropolii Warszawskiej do 2040 rokuStartuje nabór na ekspertów tematycznych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy zaangażują się w  przygotowanie „Strategii rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku”.

Stowarzyszenie Metropolia Warszawa wraz z Urzędem m.st. Warszawy rozpoczęło prace nad „Strategią rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku”. Kluczowym aspektem tworzenia dokumentu jest współpraca z ekspertami oraz przedstawicielami NGO, którzy razem z przedstawicielami gmin i powiatów metropolii warszawskiej będą pracować w grupach tematycznych.

Konkurs ofert z zakresu wspierania i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki uzależnieńBurmistrz Nasielska ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2023 roku z zakresu wspierania i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki uzależnień oraz zaprasza do składania ofert.

Konkurs ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem profilaktyki uzależnieńBurmistrz Nasielska ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2023 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem profilaktyki uzależnień, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz zaprasza do składania ofert.

Konkurs ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportuBurmistrz Nasielska ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2023 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz zaprasza do składania ofert. Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Nr 5/23 Burmistrza Nasielska z dnia 10 stycznia 2023 r. (wraz z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert).