Składamy serdeczne życzenia druhnom i druhom Ochotniczych Straży Pożarnych oraz funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej z okazji „Międzynarodowego Dnia Strażaka”. Wyrażamy uznanie za działalność ratowniczą, bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi, za wychowanie młodzieży w duchu niesienia pomocy drugiemu człowiekowi i służenia Ojczyźnie. Dziękujemy Strażakom za odwagę, profesjonalizm i poświęcenie jakie wykazują podczas codziennych zadań i życzymy satysfakcji z działalności społecznej, dużo zdrowia, szczęścia osobistego, a przede wszystkim wiary we własne siły i sens działania zgodnie z hasłem: "Bogu Na Chwałę, Bliźniemu Na ratunek!"

informacjaNa prośbę przewoźnika SKR Nasielsk informujemy, że od dnia 24.04.2017 r. obowiązuje nowy, poprawiony rozkład jazdy autobusów na trasie Nasielsk Miasto – Nasielsk Dworzec Kolejowy i z powrotem. Nowy rozkład można znaleźć w zakładce „Dla mieszkańców” i tam „Rozkłady jazdy”.

znak ostrzegawczyW związku z przekroczeniem w 2016 roku dopuszczalnych norm jakości powietrza na obszarze województwa mazowieckiego Mazowiecki Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ogłosił ALERT Poziom II.
Ogłoszony alert oznacza, że w przypadku wystąpienia podwyższonych stężeń zanieczyszczenia powietrza, osoby zaliczane do wrażliwych grup ludności (np. kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze z astmą, alergicy, osoby z chorobami krążenia) powinny ograniczyć czas przebywania na zewnątrz.
W celu ograniczenia zanieczyszczenia środowiska zaleca się m.in. korzystanie z transportu publicznego, ograniczenie palenia w kominkach i ogrzewanie pomieszczeń lepszym jakościowo paliwem.
Zakazuje się palenia odpadów zielonych (liście, gałęzie, trawy) w ogrodach i na terenach zielonych oraz spalania odpadów w paleniskach domowych.
Treść ALERTU Poziom II do pobrania z załącznika.

 

pdf - Pobierz - Alert Poziom II

informacjaW dniach od 6 do 7 maja 2017r. zaplanowana jest akcja edukacyjno – informacyjna „Dni Otwartych Strażnic”. Akcja, wzorem lat ubiegłych ma na celu promowanie działalności ratowniczej straży pożarnej w placówkach oświatowych (szkoły, przedszkola, świetlice) jak również uświadamianie zasad postępowania w przypadkach pożaru oraz innych zagrożeń.
Poniżej podajemy terminy otwarcia strażnic w jednostkach OSP na terenie gminy Nasielsk:
1. OSP Nasielsk – 1 ,3 maj godz. 10:00 – 16:00
2. OSP Krzyczki – 6 maj godz. 14:00 – 18:00
3. OSP Jackowo – 6 maj godz. 12:00 – 17:00
4. OSP Cieksyn – 6 maj godz. 9:00 – 14:00
5. OSP Nuna – 6 maj godz. 14:00 – 18:00
6. OSP Psucin – 7 maj godz. 12:00 – 18:00


Wydział Zarządzania Kryzysowego,
Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej

MODRMazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział Poświętne w Płońsku oraz Powiatowy Zespół Doradczy w Pomiechówku zapraszają na otwarte szkolenie pn. „Przetwórstwo w gospodarstwie rolnym, w tym zasady sprzedaży bezpośredniej, przetwórstwo w ramach MOL i domowego przetwórstwa w ramach aktualnych przepisów prawnych. RHD – rolniczy handel detaliczny. Szkolenie odbędzie się 26.04.2017 r. o godzinie 11:30 w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Ogrodniczej 6 w Pomiechówku. Wykładowca: pracownicy MODR. Zapraszamy.

informacja27 kwietnia br. (czwartek) odbędzie się bezpośrednia transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej w Nasielsku. Początek transmisji planowany jest na godzinę 14.00. Słuchać sesji będzie można za pośrednictwem strony Urzędu - www.nasielsk.pl Do odtwarzania radia preferowany jest odtwarzacz audio - Winamp. Zapraszamy serdecznie.

informacjaNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) zwołuję na dzień 27 kwietnia 2017 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku XXXV sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej.
4. Interpelacje i zapytania mieszkańców.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady.
7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami Rady.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk,
2) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2017 r.,
3) sprzedaży lokalu mieszkalnego,
4) zbycia nieruchomości,
5) wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości,
6) uchwalenia Statutu Gminy Nasielsk,
7) zasad określenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Informacja o pismach wpływających do Rady Miejskiej.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie obrad.

Terminarz posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Nasielsku:

1.    Komisja Statutowa - 24 kwietnia 2017 r. tj. (poniedziałek) o godz. 14.00

2.    Komisja Budżetu i Finansów - 26 kwietnia 2017 r. tj. (środa) o godz. 14.00

3.    Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego - 26 kwietnia 2017 r. tj. (środa) o godz. 15.00