informacjaW związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019, Prezes Krajowej Izby Kominiarzy przypomina właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych. W załączeniu przedstawiamy treść komunikatu.

pdfmały Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Od początku nowej kadencji samorządu rozpoczyna się stosowanie części nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym uchwalonej przez Sejm RP w dniu 11 stycznia br.

Nakłada ona na gminy m.in.:

- obowiązek transmisji sesji rad. Obrady mają być transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a nagrania udostępniane na stronach internetowych jst.

- obowiązek rejestrowania i upubliczniania wykazów głosowań. Głosowania na sesjach rad mają odbywać się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. Jeśli będzie to niemożliwe z przyczyn technicznych, należy przeprowadzić głosowanie imiennie. Wykazy głosowań należy niezwłocznie upublicznić.

plakat duzyZapraszamy do skorzystania z oferty udziału w warsztatach doskonalenia umiejętności wychowawczych „Jak mówić, żeby dzieci słuchały, jak słuchać, żeby dzieci mówiły”. Cykl zajęć będzie trwał przez 10 tygodni (jedno spotkanie w tygodniu). Uczestnik, który ukończy szkolenie otrzymuje certyfikat, który uprawnia go do wzięcia udziału w II i III części, tj. „Rodzeństwo bez rywalizacji” oraz „Nastolatki”. Zajęcia planowane są w środę w godzinach 16-20. Osoby chętne proszone są o zgłaszanie się do p. Dyrektor CUW Hanny Pietrzak tel. 23 693 31 06. Udział w warsztatach jest bezpłatny. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegóły na plakacie.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz zgodnie z § 22 pkt.3 Statutu Gminy Nasielsk zwołuję na dzień 12 września 2018 roku (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku LI sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:

społecznikZnasz osobę, która bezinteresownie działa na rzecz innych, aktywnie organizuje pomoc sąsiedzką, udziela się społecznie, wspiera społeczności lokalne, seniorów, dzieci lub walczy o ochronę środowiska? Zgłoś ją do dziesiątej, jubileuszowej, edycji konkursu o tytuł „Społecznika Roku” tygodnika Newsweek Polska. Termin składania wniosków upływa 1 października 2018 roku. 

Kandydatów do tytułu Społecznika Roku tygodnika „Newsweek Polska” mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, grupy nieformalne, firmy, związki wyznaniowe oraz osoby fizyczne (pod warunkiem wskazania organizacji/instytucji mogącej udzielić referencji). Kapituła wybierze dwóch laureatów: jednego w kategorii lokalnej i jednego w kategorii ogólnopolskiej. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w marcu 2019 r. Sylwetka i działalność laureata zostaną zaprezentowane w artykule na łamach tygodnika Newsweek Polska. Poniżej zamieszczamy wniosek zgłoszeniowy wraz z regulaminem, a także szczegółowe informacje o konkursie.

Wnioski z nominacjami można przesyłać do 1.10.2018r. (włącznie) na adres   Zachęcamy do odwiedzania strony konkursu: www.spolecznikroku.newsweek.pl oraz profilu https://www.facebook.com/spolecznikroku/ 

Partnerem Głównym Konkursu o tytuł „Społecznika Roku” Tygodnika „Newsweek Polska” jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a Partnerem Merytorycznym jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

 

doc - Pobierz informacje o konkursie -

doc - Pobierz Wniosek zgłoszeniowy -

pdf22 - Pobierz Regulamin konkursu "Społecznik roku 2018"

PLAKAT NDM 15Na prośbę Starostwa Powiatowego zamieszczamy plakat Koncertu Patriotycznego z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz 30-lecia istnienia parafii.

SSkanerUrza18090712270 1Szanowni Państwo, mijają cztery lata sprawowania przeze mnie, zaszczytnej funkcji Burmistrza Nasielska.  Dzięki ciężkiej i skutecznej pracy udało się zrealizować wiele przedsięwzięć, które na lepsze zmieniły Naszą Małą Ojczyznę. Pomimo ograniczeń budżetowych, podjęte przez nas działania dotyczyły prawie wszystkich możliwych obszarów. Wykonaliśmy inwestycje najbardziej oczekiwane przez mieszkańców (przedszkole wraz ze żłobkiem,  sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej).  Jestem przekonany, że mieszkańcy dostrzegają pozytywne efekty naszych decyzji i zauważają jak zmienia się nasza gmina.

informacjaInformujemy, iż w dn. 10.09.2018r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbędzie się posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Planowany porządek obrad:

1.Otwarcie posiedzenia RDPP.

2.Omówienie aktualnej sytuacji prawnej ZZO w Jaskółowie.

3.Rozmowy na temat utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Nasielsk.

4.Wolne wnioski i zapytania.