20190119 092118Rozpoczęliśmy pierwszy dzień szkolenia pt. "Moje finanse i transakcje w sieci" w ramach programu "Ja w Internecie", który jest współfinansowany z Programu Oporacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

IMG 2754W dniu wczorajszym tj. 17 stycznia br., Szkołę Podstawową w Popowie Borowym odwiedzili Sekretarz Nasielska - Pan Marek Maluchnik oraz Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Nasielsku. Spotkanie zostało zorganizowane w celu przypomnienia uczniom najważniejszych zasad bezpieczeństwa na drodze.

informacjaSzanowni Państwo!
W celu niedopuszczenia do powstania w Jaskółowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów, wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom i wsłuchując się w głos mieszkańców nie tylko Jaskółowa i okolicznych wiosek, ale całej Gminy Nasielsk, władze samorządowe naszej Gminy, tj. Rada Miejska w Nasielsku oraz Burmistrz Nasielska, podjęły wspólne działania w tym kierunku. Rada Miejska w Nasielsku na sesji w dniu 26 kwietnia 2018 roku podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaskółowo. W następstwie tej uchwały została rozpoczęta i trwa obecnie wdrożona przez Burmistrza Nasielska zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa procedura sporządzenia wspomnianego planu.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) zwołuję na dzień 22 stycznia 2019 roku (wtorek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku IV sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:

IMG 2783W dniu dzisiejszym w Urzędzie Miejskim w Nasielsku doszło do spotkania przedstawicieli samorządu Gminy Nasielsk z ambasadorem dyscypliny sportowej o nazwie „Teqball” Panem Michałem Listkiewiczem wraz ze współpracownikami.

ROLNIK W SIECI„Rolnik w sieci” to jeden z modułów szkoleniowych w ramach programu „Ja w Internecie”. Pierwsze szkolenie odbędzie w dniach 21,23 i 24 stycznia br., w godz. 15.00-19.00, sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego. 

Szkolenie ma ułatwić pracę rolnikom, pokazać jak rozwijać własną działalność, jak zaoszczędzić czas i poprawić jakość życia. Uczestnicy dowiedzą się, gdzie w Internecie można znaleźć przydatne informacje (np. zakup sprzętu i jego obsługa), jak promować w sieci własne gospodarstwo, jak szukać nowych odbiorców towarów. Zapoznają się z najpopularniejszymi portalami rolniczymi i forami rolników. Nauczą się wypełniać wnioski o dotacje, korzystać z e-administracji, rozliczeń podatkowych online, usług KRUS, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, ARiMR, Agencji Rozwoju Rolnictwa, Agencji Nieruchomości Rolnych oraz korzystania z Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i innych istotnych dla pracy rolników.

Dysponujemy kilkoma wolnymi miejscami!

Zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 23 69 33 021

odppsucin 1Publikujemy stanowisko Burmistrza Nasielska w sprawie realizacji funduszu sołeckiego w Psucinie.

Łącząc się w bólu składamy najszczersze i płynące z głębi serca wyrazy współczucia

księdzu kanonikowi
Tadeuszowi Pepłońskiemu
Proboszczowi Parafii św. Wojciecha w Nasielsku

z powodu śmierci

Mamy