W związku z licznymi komentarzami pod postami dotyczącymi zanieczyszczenia wody z SUW Jackowo, informujemy, że w dn. 25.06.2019r. akredytowane laboratorium J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. pobrało próbki wody z 3 punktów: budynek ZGKiM ul. Płońska 43, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nasielsku, Restauracja „Stary Młyn” ul. Warszawska. W żadnej z badanych nie stwierdzono zanieczyszczenia.

W związku z komunikatem Dyrektora ZGKiM Pani Lidii Rutkowskiej z dnia 02.07.2019r. dotyczącym wystąpienia zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody, Dyrektor Żłobka Miejskiego i Samorządowego Przedszkola w Nasielsku informuje, że została zapewniona zdatna do spożycia woda dla placówki, z której przygotowywane są posiłki. W zaistniałej sytuacji został zmieniony jadłospis. Rodziców proszę o wyrozumiałość.

 

Informacja na temat wody z Żłobku i Przedszkolu

informacja1Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku informuje, iż po godzinie 12.00 na parkingu przy ul. Rynek zostanie ustawiona atestowana cysterna o pojemności 3000 litrów z wodą nadającą się do spożycia, która będzie uzupełniana wg potrzeb wodą ze Stacji Uzdatniania Wody w Cieksynie.

Od godzin popołudniowych (ok. godz.15.00) druga cysterna będzie poruszała się po terenach wiejskich. O przewidywanym czasie i miejscu postoju będziemy na bieżąco informować sołtysów poszczególnych wsi.

Z uwagi na ograniczone możliwości techniczne zwracamy się do Mieszkańców z serdeczną prośbą o wsparcie rodziny, znajomych i sąsiadów, o których macie Państwo wiedzę, że z racji wieku czy problemów zdrowotnych nie są w stanie samodzielnie zaopatrzyć się w wodę do picia.

HARMONOGRAM Lato W MIEŚCIE 2019 1Publikujemy harmonogram akcji "Lato w mieście" w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Nasielsku

informacja1Na prośbę Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku publikujemy komunikat dotyczący zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody dostarczanej z SUW Jackowo.  

Komunikat dotyczący zanieczyszczenia wody z SUW Jackowo

najnowsy plakat nks czerwiec2019Publikujemy odświeżony plakat z Partnerami Programu "Nasielska Karta Seniora".
Przypominamy, że do Programu dołączył Pan Andrzej Skubisz - właściciel Ośrodka Wypoczynkowego WIOSEŁKO.

IMG 9773W dn. 01.07.2019r. nastąpiło przekazanie terenu na wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Paulinowo gm. Nasielsk. Wykonane zostanie 930 m drogi asfaltowej wraz z podbudową i poboczami. Wartość umowy: 366 837,05 zł brutto. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Transportowo- Handlowe WAPNOPOL Nowakowski Adam, ul. Nadrzeczna 12 06-450 Glinojeck. Termin zakończenia prac: 30.08.2019r.

logo 2019 vol1 1 1

Informujemy, że z dn. 01.07.2019r. rozpoczęła się realizacja operacji  pn. „Współczesna wieś – film promocyjny” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 Plan operacyjny na lata 2018- 2019. Celem niniejszej operacji jest stworzenie i publikacja filmu promującego wsie leżące na terenie Gminy Nasielsk. Efektem operacji będzie promocja wśród społeczeństwa zamieszkującego wsie na terenie Gminy Nasielsk o możliwościach zrównoważonego rozwoju. Wyprodukowany film będzie miał za zadanie zachęcić młode pokolenie do pozostania w rodzinnych stronach i podejmowania inicjatyw ku poprawie warunków życia na wsi. Operacja realizowana jest w ramach Priorytetu 6 PROW na lata 2014- 2020: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich, Działania 13 KSOW na lata 2014- 2020: Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Wartość projektu: 22 951,80 zł. O szczegółach poinformujemy już wkrótce! Dodatkowo zachęcamy do odwiedzania portalu internetowego http://mazowieckie.ksow.pl i zarejestrowania się jako Partner KSOW na stronie http://ksow.pl