Debata 27 05 2020 grafika przewodnia

W imieniu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zapraszamy do udziału w debacie pt. ”30 lat samorządności terytorialnej – doświadczenie i przyszłość”. Spotkanie odbędzie się online 27 maja br., o godz. 11:00 i będzie transmitowane na profilu FRDL na Facebooku.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020r. poz.713 ze zm.) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695, 875) zarządzam na dzień 28 maja 2020 roku przeprowadzenie XVIII sesji Rady Miejskiej w Nasielsku o godz. 10.00 w trybie zdalnego obradowania. Wszystkie rozstrzygnięcia w tym uchwały podejmowane będą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pomocą wideokonferencji.
Przebieg sesji będzie transmitowany na stronie nasielsk.sesja.pl

serduszkooooTrwa akcja „Żbika” Nasielsk dotycząca zbioru plastikowych korków na rzecz naszej mieszkanki Wiktorii Wóltańskiej. Dzięki nakrętkom Wiktoria może brać udział w turnusach rehabilitacyjnych. Serce rośnie, gdy widać wsparcie naszych mieszkańców! Pojemnik postawiony na parkingu 19 maja zapełnił się w mgnieniu oka!

Pracownicy Urzędu Miejskiego także włączyli się do akcji! Zebrane przez nas korki zawiózł dziś do punktu zbioru Pan Burmistrz oraz Skarbnik Nasielska.

Każdy z Państwa może wesprzeć tę akcję! Wystarczy wrzucić korki/nakrętki do dużego serca - pojemnika, które zlokalizowane jest na parkingu przy skwerze Jana Pawła II.

To nic nie kosztuje a może pomóc komuś, kto naprawdę na to zasługuje!

zuzyta bateria

Miło nam jest poinformować, że dzięki Państwu w 2019r. udało nam się zebrać i przekazać do prawidłowej utylizacji 100 kg zużytych baterii i małych akumulatorów. Odpady te z gminnych punktów odbiera firma Błysk-Bis w ramach opłaty za odbiór wszystkich odpadów komunalnych.

Zużyte baterie i akumulatory stanowią zagrożenie głównie ze względu na ołów, kadm i nikiel. Elektrolit z akumulatora umieszczonego w pojemniku z innymi odpadami i przekazanego na komunalne wysypisko śmieci, w przypadku wycieku, wstrzymuje procesy biodegradacji innych odpadów. Zużytą baterię lub akumulator można oddać w punkcie prowadzącym ich sprzedaż, gdy kupujemy nowy.

Zbiórkę baterii prowadzi również Gmina Nasielsk w następujących punktach:

1)     Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku; ul. Kościuszki 21, Nasielsk

2)     Nasielski Ośrodek Kultury; ul. Kościuszki 12, Nasielsk

3)     Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja; ul. Staszica 1, Nasielsk

4)     Samorządowe Przedszkole; ul. Warszawska 46, Nasielsk

5)     Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej; ul. Płońska 43, Nasielsk

6)     Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Poniatowskiego; ul. Kolejowa 65, Stare Pieścirogi

7)    Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika; ul. Piłsudskiego 43, Cieksyn

8)     Szkoła Podstawowa im. Barona Pierre de Coubertin"a w Budach Siennickich; Budy Siennickie 67

9)     Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach; Dębinki 12

10)   Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym; Popowo Borowe 111

11)   Urząd Miejski w Nasielsku; ul. Elektronowa 3, Nasielsk

12)   PPHU „Pro-Com"; ul. Warszawska 68, Nasielsk

13)   „Standard"s.c.; ul. Staszica 1A, Nasielsk

14)   Marco Grup Marek Czachorowski; ul. Płońska 18, 05-190 Nasielsk.

Bardzo Państwu dziękujemy za ekologiczna postawę oraz zachęcamy do dalszej segregacji zarówno odpadów niebezpiecznych, jak i innych odpadów komunalnych.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

leki

O tym, że używanie przeterminowanych leków jest bardzo szkodliwe dla zdrowia, wiedzą chyba wszyscy. Mało jednak osób zdaje sobie sprawę z tego, że wyrzucanie starych lekarstw do kosza, skąd dalej trafiają na składowiska odpadów, jest również niebezpieczne, gdyż środki zawarte w lekach mają bardzo szkodliwy wpływ na środowisko. Nie wolno również wyrzucać leków do toalety! Oczyszczalnie ścieków nie radzą sobie dobrze z takimi substancjami, a ich obecność w wodzie sprawia, że bakterie i wirusy uodporniają się na nie. Przeterminowane leki powinny być poddane utylizacji.


W związku z tym gmina prowadzi bezpłatną zbiórkę przeterminowanych lekarstw oraz zużytych termometrów, która ma na celu ograniczenie ilości przeterminowanych lekarstw, pochodzących z indywidualnych gospodarstw domowych wyrzucanych na składowiska odpadów, bądź trafiających do środowiska w sposób niekontrolowany. W 2019 roku Gmina Nasielsk zebrała 303,80 kg przeterminowanych leków. Wydatki związane z przekazaniem przeterminowanych leków specjalistycznej firmie do utylizacji ponosi Gmina Nasielsk w 2019 roku wyniosły 2458, 12 zł.
W aptekach ustawione są specjalne pojemniki, do których zbierane są leki po upływie terminu przydatności. Można wrzucać do nich zarówno pastylki, drażetki, maści, jak i leki płynne oraz aerozole. Zabronione jest wrzucanie igieł i strzykawek.


Mieszkańcy Gminy, którzy posiadają i chcą się pozbyć przeterminowanych lub niewykorzystanych leków, w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego mają możliwość nieodpłatnego pozostawienia ich w specjalistycznych pojemnikach w następujących aptekach na terenie Gminy Nasielsk:

Lp.

Nazwa placówki

Adres

 1.

 Apteka "Arnica Krzysztof Świgoniak

ul. Rynek 16, 05-190 Nasielsk

 2.

Apteka "Rodzina"

ul. Płońska 4a, 05-190 Nasielsk

3.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Przychodnia Rejonowa w Nasielsku

ul. Sportowa 2, 05-190 Nasielsk

4.

Przychodnia w Pieścirogach Starych

 ul. Sikorskiego 1

5.

Punkt Lekarski w Cieksynie

ul. Sportowa 5

Uwaga: Leki należy wrzucać bez opakowań papierowych.

 

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

iUprzejmie informujemy, że awaria sieci telefonicznej (Orange), została naprawiona. Połączenia telefoniczne do Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz z Urzędu działają już poprawnie. ☎️
Zapraszamy do kontaktu!

i

Masz swoją ulubioną pamiątkę z dawnych lat? Taką, która budzi Twoje wspomnienia, pod wpływem której odżywają emocje, przychodzi wzruszenie? Teraz masz okazję pokazać ją, opowiedzieć jej historię, przywołać związane z nią wydarzenia. Jeśli skończyłeś/aś 60 lat, ta propozycja jest dla Ciebie.

Muzeum Historii Polski zaprasza do udziału w akcji społecznej „#MojaPamiątka” i podzielenia się swoją historią. Zajrzyjcie do szuflad – poszukajcie fotografii z dzieciństwa, młodości i dorosłego życia, przejrzyjcie zachowane pamiątki, dokumenty – odkryjcie wspomnienia. Wybierzcie jeden przedmiot, dokument, może jedną fotografię czy film i opiszcie nam historie, które się za nimi kryją. Każdy z nas ma swoją opowieść, w której osobista i rodzinna historia spotyka się z historią zbiorową – narodu, państwa czy wspólnoty lokalnej: udział w wojnie, strajku, doświadczenia z trudnościami życia codziennego w okresie PRL. W tle naszego życia nieustannie dzieje się wielka historia. Zapisujemy wspomnienia, utrwalamy ważne chwile na fotografiach, nagrywamy filmy, zachowujemy listy, bilety, przedmioty, by pamiętać o tym, co było dla nas najważniejsze.

Czasami udaje nam się uchwycić w kadrze moment, który może być pretekstem do niesamowitej opowieści o własnym życiu. Rodzinna pamiątka, fotografia, kadr z amatorskiego filmu, są świetnym pretekstem do spisania wspomnień, które pozwolą młodym ludziom spojrzeć na rzeczywistość znaną z filmów czy książek przez pryzmat osobistego doświadczenia pokolenia ich dziadków i pradziadków.

Prace mogą poruszać dowolną tematykę np.: moja historia rodzinna w czasie II wojny światowej, radzenie sobie z trudnościami życia codziennego, zwłaszcza w czasach kryzysu, moje spotkania z Janem Pawłem II, moja „Solidarność”, moja działalność w opozycji antykomunistycznej.

Praca może być przygotowana w formie:

  • albumu/pamiętnika zawierającego opis udokumentowany źródłami, rekomendowana długość albumu/pamiętnika: do 20 stron A4 (35 tys. znaków liczonych ze spacjami).
  • eseju, rekomendowana długość tekstu do: 16 stron A4 (30 tys. znaków liczonych ze spacjami).
  • rejestracji wideo, rekomendowana długość nagrania: do 15 minut.
  • wpisu lub serii wpisów na swoim blogu lub kanale w mediach społecznościowych (rekomendowana łączna długość tekstu: do 20 tys. znaków).

Prace powinny być przekazane do dnia 30 czerwca 2020 r. do organizatora w następujący sposób:

  • prace opisowe (album i esej) mailem na adres ;
  • rejestracja wideo mailem (najlepiej wykorzystać specjalny program taki jak np. wetransfer.com) na adres ;
  • wpisy internetowe poprzez zgłoszenie linku na adres ;
  • do każdej pracy powinno być dołączone oświadczenie znajdujące się na stronie internetowej Organizatora mojapamiatka.muzhp.pl w zakładce „Zasady i harmonogram” w punkcie „Jak przekazać prace?”;
  • prace mogą być również dostarczane pod adres Muzeum Historii Polski: Muzeum Historii Polski, ul. Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa

Prace powinny być opatrzone dopiskiem #MojaPamiątka. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości możliwy jest kontakt z koordynatorami projektu pod adresem oraz pod numerem telefonu 693 606 368.

Więcej informacji na stronie www.mojapamiatka.muzhp.pl.

(za: www.mojapamiatka.muzhp.pl oraz „Gościem Niedzielnym”)

urzadSzanowni Państwo!

W dniu 23 czerwca 2020 roku przypada 70. rocznica tragicznych wydarzeń, jakie miały miejsce w Popowie Borowym, kiedy to po heroicznej i nierównej walce z żołnierzami i funkcjonariuszami komunistycznego aparatu terroru śmierć ponieśli Niezłomni Żołnierze Narodowego Zjednoczenia Wojskowego z samodzielnego patrolu należącego do oddziału ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”: ppor. Władysław Grudziński ps. „Pilot” – dowódca patrolu, ppor. Kazimierz Chrzanowski ps. „Wilk” i „Ketling”, ppor. Czesław Wilski ps. „Brzoza” i „Zryw” oraz ppor. Hieronim Żbikowski ps. „Gwiazda” i „Twardowski”. Ci Bohaterowie Niezłomni zajmują szczególne miejsce w naszych sercach i naszej pamięci nie tylko z racji idei, o jakie walczyli i za jakie ginęli – wolność i niepodległość Polski, ale też z uwagi na fakt, iż byli oni trwale związani z Nasielską Ziemią.