mapa kolarze 16 08

Przypominamy, że w dniu dzisiejszym na terenie gminy Nasielsk odbędzie się przejazd kolarzy w ramach wyścigu Bitwa Warszawska Tour. Utrudnienia w ruchu drogowym nastąpią w godz. 14.00-15.00 na odcinku: Jaskółowo, Chrcynno (od lotniska wzdłuż jednostki wojskowej), na ul. Piłsudskiego, Warszawskiej, Kilińskiego, Kościuszki, POW i na trasie do Psucina.

 

Niniejszym informujemy, że posiedzenie Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego odbędzie się 21 sierpnia 2019 roku (środa) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Niniejszym informujemy, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 21 sierpnia 2019 roku (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

i🚌 Informujemy, że poczty sztandarowe, delegacje z kwiatami oraz osoby chcące uczestniczyć w 99. rocznicy „Bitwy nad Wkrą” w Borkowie mogą skorzystać z bezpłatnego transportu. Odjazd autokaru z Nasielska o godzinie 16:15, w sobotę 17 sierpnia br., spod byłej siedziby Urzędu Miejskiego przy ul. Kilińskiego 10. Po drodze autokar zatrzyma się w Pieścirogach (przy Szkole Podstawowej im. Księcia Józefa Poniatowskiego), gdzie zabierze poczet sztandarowy kolejarzy z przystanku autobusowego. Powrót z Borkowa po zakończeniu uroczystości. Przejazd autobusem dla wszystkich bezpłatny.

informacja1Informujemy, że Marszałek Województwa Mazowieckiego po raz dziewiąty ogłosił konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu. Celami Konkursu są przede wszystkim: popularyzowanie i wyjaśnienie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienie prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i pracy wolontariuszy oraz zachęcanie Mazowszan do podejmowania aktywności wolontariackiej. Szczegóły poniżej:

KONKURS: WOLONTARIUSZE Z MAZOWSZA POKAŻCIE SIĘ

PLAKAT MAZOWIECKIE BARWY WOLONTARIATU

iInformujemy, że w dniu 13 sierpnia 2019 r. (wtorek) w godzinach od 8:00 do 11:00 dla odbiorców zamieszkałych w: Nasielsk ul. Kościuszki, Kosewo zasilanych ze stacji trafo S7-992 Kosewo nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej.
Bliższych informacji udziela Pogotowie Energetyczne, tel. 991 lub 801 456 456.
Przepraszamy za utrudnienia spowodowane koniecznością wykonania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych.

iNa podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 2204 z poźn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 121/19 Burmistrza Nasielska z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości w trybie bezprzetargowym, podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie  w trybie bezprzetargowym.

 

 

 

 

 

pdf - Pobierz wykaz nieruchomości -

iNa podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 2204 z poźn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 122/19 Burmistrza Nasielska z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości w trybie bezprzetargowym, podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.

 

 

 

 

 

pdf - Pobierz wykaz nieruchomości -