Zapraszamy do udziału w badaniu prowadzonym przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Zielone Mosty Narwi. Badania posłużą ocenie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz poprawie mechanizmów wsparcia dla realizowanych projektów (operacji) przez mieszkańców, organizacje, firmy i samorząd terytorialny (urzędy gmin i podległe instytucje) obszaru.

PLAKAT RAJD ROWEROWY 1Już 23 czerwca (niedziela) o godzinie 10:00 rozpocznie się kolejny rajd na tle historii organizowany przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Nasielsku. 
Zapraszamy wszystkie chętne osoby!

Terminarz posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Nasielsku:

 1.Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej - 24 czerwca 2019 r. tj. (poniedziałek) o godz. 9.00,

informacja1Informujemy, że w związku ze zbliżającymi się wyborami do Mazowieckich Izb Rolniczych listy osób uprawnionych do głosowania znajdują się w Urzędzie Miejskim w pokoju 201 (II piętro).

i

Szanowni Państwo

naprawa awarii sieci wodociągowej przewidywana jest na godz. 14.00.

i

Zarząd  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku informuje, że  w   dniu  dzisiejszym  17. 06. 2019 r   (poniedziałek) jest   przerwa             w  dostawie  wody spowodowana awarią sieci wodociągowej.

Brak wody odczują wszyscy mieszkańcy Nasielska i wiosek zaopatrujących się z SUW Jackowo.

        

 Za powyższe utrudnienia bardzo przepraszamy.

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie ostrzega podatników przed fałszywymi mailami informującymi o konieczności uiszczenia brakującej kwoty po rozliczeniu zeznania podatkowego za 2018 r. Przesyłane wiadomości zawierają fałszywy numer konta bankowego oraz fałszywy adres mailowy urzędu skarbowego.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506) zwołuję na dzień 17 czerwca 2019 roku (poniedziałek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku VII sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:
1. Otwarcie obrad sesji.