spzoz nasielsk wwwDyrektor  SP ZOZ w Nasielsku (ul. Sportowa 2) informuje, że od 02.05.2019r. została uruchomiona rejestracja internetowa na wybrane terminy do lekarzy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – ginekologów. Rejestracja internetowa do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej - internistów funkcjonuje od marca 2019r. Rejestracja internetowa dostępna jest na stronie internetowej SP ZOZ w Nasielsku pod adresem: https://www.zoz.nasielsk.pl Instrukcja rejestracji internetowej znajduje się na tablicach informacyjnych w Przychodni oraz na stronie internetowej.

Poniżej zamieszczamy Postanowienie Nr 139/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Nasielsk.

Niniejszym informujemy, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 10 maja 2019 roku (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

IMG 6234

W sobotę 4 maja br. na Stadionie Miejskim w Nasielsku odbył się piknik rodzinny z okazji tegorocznych Dni Nasielska.

Po oficjalnym otwarciu imprezy, którego dokonał Burmistrz Nasielska, Bogdan Ruszkowski, nastąpiła część artystyczna. Na nasielskiej scenie zaprezentowała się: Nasielska Orkiestra Dęta, laureaci przeglądu Roztańczone Maluchy, formacja JUMPIK oraz tancerze szkoły SWAG. Następnie nastąpiło uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom biegu z okazji 55-lecia Żbika oraz laureatom konkursu „O złotą nutkę”. Do późnych godzin wieczornych zgromadzeni goście bawili się przy muzyce Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej i lokalnego zespołu RAGGABARABANDA. Gwiazdą wieczoru był zespół KOMBII.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji!

 

informacja1Zgodnie z Zarządzeniem Nr 71/19 Burmistrza Nasielska z dnia 07.05.2019r. ogłasza się nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2019 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szczegóły poniżej:

Zarządzenie Nr 71/19 Burmistrza Nasielska z dn. 07.05.2019r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 71/19 Burmistrza Nasielska z dn. 07.05.2019r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 71/19 Burmistrza Nasielska z dn. 07.05.2019r.

informacja1Urząd Miejski w Nasielsku przypomina przedsiębiorcom prowadzącym na terenie gminy Nasielsk sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych, że z dniem 31 maja 2019r. upływa termin złożenia wniesienia  opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr V/50/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego, podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.

IMG 6942W niedzielę 5 maja br. na terenie przykościelnego parku znanego w społeczności jako "Księdza Sad" odbył się Jarmark św. Wojciecha, w trakcie którego lokalni przedsiębiorcy, stowarzyszenia, organizacje, szkoły i koła przedstawiali swoje najlepsze strony. Nie obyło się bez gadżetów, szkoleń, zabawy, kontaktu ze zwierzętami czy nawet badań.

W międzyczasie w kościele pw. św. Wojciecha odbyła się msza święta z uroczystą procesją, poświęcona patronowi Nasielska. Na samym Jarmarku z kolei zaprezentowana została inscenizacja przekazania zwłok wspomnianego męczennika pierwszemu królowi Polski – Bolesławowi Chrobremu.

Jarmark św. Wojciecha był współorganizowany z Samorządem Województwa Mazowieckiego.