gabaryty

Informujemy, że odbiór odpadów wielkogabarytowych ze Spółdzielni Mieszkaniowych oraz zabudowy wielolokalowej odbędzie się 7 MAJA 2020 r.
Termin odbioru odpadów wielkogabarytowych z zabudowy jednorodzinnej zostanie ustalony i podany do publicznej informacji na przełomie czerwca i lipca.

zakaz Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomosci Zarządzenie nr 8 Nadleśniczego Nadleśnictwa Płońsk z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie OKRESOWEGO ZAKAZU WSTĘPU DO LASU.

ARiMR Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości informacje o wydłużeniu terminu naborów wniosków o przyznanie pomocy z PROW 2014-2020 na inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią, a także w nawadnianie gospodarstw.

Więcej informacji poniżej:

  1. Naborów wniosków o przyznanie pomocy z PROW 2014-2020 na inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią, a także w nawadnianie gospodarstw.

PIS

Stan danych na godzinę 13.00 w dniu 27.04.2020
- liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba) 79 /(0)
- liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 6/ (0)
- liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

tarcza

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nasielsk!

Szanowni Przedsiębiorcy!

 

W dniu 27 kwietnia 2020 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i zaczęła obowiązywać Uchwała nr XVI/138/20 Rady Miejskiej w Nasielsku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorstw z terenu Gminy Nasielsk. Przedsiębiorstwa, które mogą ubiegać się o wsparcie, wymienione są w §1 ust. 2 powyższej uchwały. W przypadku ubiegania się o zwolnienie, przedsiębiorca powinien złożyć informacje bądź korektę deklaracji na podatek od nieruchomości oraz „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19”. Wszelkich informacji na temat zwolnienia udziela Wydział Podatków i Opłat pod numerem telefonu 23 69 33 013.

Publikujemy Uchwałę nr XVI/147/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

i

Przypominamy, że Urząd Miejski w Nasielsku oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku – pomimo ograniczonej bezpośredniej dostępności dla obywateli – przez cały czas na bieżąco realizują swoje zadania.

 

 

 

iWszyscy z niecierpliwością czekamy, kiedy wreszcie skończy się okres izolacji. Ale póki co życie trwa cały czas i warto podjąć w nim nowe wyzwania.

Może nim być np. udział w III edycji Mazowieckiego Konkursu Fotografii Kulinarnej, ogłoszonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Jest on przeznaczony dla wszystkich miłośników fotografii, którzy będąc pasjonatami naszej mazowieckiej kuchni potraktują konkurs jako zabawę smakiem, światłem i kompozycją. Celem konkursu jest bowiem upowszechnienie mody na fotografię kulinarną jako formę podróży przez świat pełen smakołyków kuchni mazowieckiej, kolorów i struktur.