Publikujemy ostateczny wynik konsultacji projektu "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok"

pdf22 ostateczny wynik konsultacji

i

Poniżej publikujemy uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt. „Piłka nożna seniorzy” złożoną przez Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Żbik”. Ponadto zamieszczamy również ogłoszenie Burmistrza Nasielska dotyczące w/w oferty.

 

Ogłoszenie Burmistrza Nasielska

Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego złożona przez MLKS "Żbik"

PLAKAT RAJD ROWEROWY 1

Już 20 października (niedziela) o godzinie 12:00 rozpocznie się kolejny rajd rowerowy z historią w tle, którego organizatorem jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku.
Zapraszamy wszystkie chętne osoby!

file 29a3da7331c36d1dbfb3b75c1f9617a8Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku - Pani Monika Nojbert uprzejmie informuje, że trwają prace nad utworzeniem dwóch grup wsparcia:


1. Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością.
2. Grupa wsparcia dla "Amazonek".


Osoby zainteresowane udziałem w wybranej grupie proszone są o kontakt z Dyrektorem MOPS - tel. 604-171-105.
Warunkiem powstania każdej z grup jest udział co najmniej 7 osób.

Niniejszym informujemy, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 23 października 2019 roku (środa) o godz. 12:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Publikujemy wynik konsultacji projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok".

wybory13pazdziernikaW imieniu Burmistrza Nasielska – Pana Bogdana Ruszkowskiego oraz swoim własnym jako osoby zajmującej się na poziomie Gminy organizacją akcji wyborczej, składam serdeczne podziękowania wszystkim osobom, których praca i zaangażowanie miały wpływ na sprawne przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 13 października 2019 roku.

Poniższa kolejność nie oznacza hierarchii ważności – każda z osób czy instytucji stanowi bardzo istotny i niezbędny element w całym procesie przygotowania oraz przebiegu każdej kolejnej akcji wyborczej, dlatego dziękuję wszystkim z równą mocą. Bardzo dziękuję za dobrą i owocną współpracę:

CMENTARZ2019

W dniu 1 listopada 2019r. w Nasielsku w godz. 6:00-15:00 wyłączone zostaną z ruchu pojazdów następujące ulice: Cmentarna, Folwark oraz Żwirki i Wigury.  W załączeniu schemat zamknięcia ulic i lokalizacji parkingów.

Za utrudnienia przepraszamy.