multilangual min29 marca br. (czwartek) odbędzie się bezpośrednia transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej w Nasielsku. Początek transmisji planowany jest na godzinę 10.00. Słuchać sesji będzie można za pośrednictwem strony Urzędu - www.nasielsk.pl . Do odtwarzania radia preferowany jest odtwarzacz audio - Winamp. Zapraszamy serdecznie.

test 33391502261843Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) zwołuję na dzień 29 marca 2018 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku XLVI sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia: 

test 398315022618441. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska   27 marca 2018 r. tj. (wtorek) o godz. 13.00
2. Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego                  27 marca 2018 r. tj. (wtorek) o godz. 14.00
3. Komisja Budżetu i Finansów                                                  28 marca 2018 r. tj. (środa) o godz. 14.00

Poniżej publikujemy ofertę realizacji zadania publicznego pt. „Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej oraz integracyjnej w Nasielskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku” złożoną przez Fundację „Bądźmy Razem” z Nasielska. Ponadto poniżej zamieszczamy również ogłoszenie Burmistrza Nasielska dotyczące ww. oferty.

informacjaNa prośbę EnbeW Technika Energetyczna informujemy, że w dniu 27 marca br. w miejscowości Lorcin nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w godzinach 14:00 – 16:00. 

Bliższych informacji udziela Pogotowie Energetyczne, tel. 991 lub 801 456 456. Przepraszamy za utrudnienia spowodowane koniecznością wykonania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych.

informacjaSzanowni Państwo, poniżej zamieszczamy informację Burmistrza Nasielska dla mieszkańców Nasielska głosujących w lokalach wyborczych nr 1 i 2 o zmianie siedzib tych komisji.

-pobierz_informację-

informacjaPoniżej zamieszczamy kolejne materiały dostarczone przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie:
- informację Dyrektora Delegatury KBW w Warszawie z dnia 14 marca 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury oraz o zasadach przyjmowania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych,
- wyjaśnienia dotyczące powoływania przez szefa Krajowego Biura Wyborczego urzędników wyborczych.

18lat alkoholSerdecznie zapraszamy na otwarte szkolenie z zakresu przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz dbania o dobre imię lokalu organizowane dla sprzedawców napojów alkoholowych z terenu Gminy Nasielsk.Szkolenie odbędzie się dn. 9.04.2018r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.  Osoby zainteresowane udziałem w w/w wydarzeniu bardzo prosimy o telefoniczne potwierdzenie obecności do dn. 4.04.2018r. (tel. 23 693 31 02).