Informujemy, że od 5 maja 2020 roku wznawiają działalność targowiska przy ul. Lipowej i ul. Tylnej w Nasielsku.

Organizacja przyjec pacjentow A3 2 1Publikujemy komunikat dotyczący przyjęć pacjentów w SPZOZ w Nasielsku, przychodni w Starych Pieścirogach i filii w Cieksynie.

PIS

Stan danych na godzinę 13.00 w dniu 29.04.2020
- liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba) 71 /(3)
- liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 4/ (0)
- liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
- liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba) 42/(0)
- liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba): 4/(0)
- liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 18/(0)
- liczba zgonów powiązanych z COVID-19/ (ostatnia doba): 3/(0)
- liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 6 /(1)

▶️ Zgodnie z informacją z PSSE w Nowym Dworze Mazowieckim otrzymaną w dn. 29.04.2020 r. na terenie gminy Nasielsk na kwarantannie przebywa łącznie 17 osób.

Zgodnie z zapotrzebowaniem rodzinom dostarczane są produkty żywnościowe. W przypadku chęci zgłoszenia takiego zapotrzebowania podczas przebywania na kwarantannie, prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nasielsku pod numerem (0-23) 69-33-006.

kupuj polskie

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa prowadzi kampanię informacyjną „Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI”, której celem jest zwiększenie wiedzy Polaków nt. znaczenia świadomych decyzji zakupowych, szczególnie w tak trudnym czasie jak pandemia wirusa SARS-CoV-2. Zachęcamy mieszkańców naszej gminy do zapoznania się z inicjatywą, której szczegóły znajdują się na stronie www.polskasmakuje.pl (zakładka Produkt Polski). Jednocześnie przypominamy i zachęcamy do korzystania z usług naszych lokalnych przedsiębiorców, których lista znajduje się poniżej:

https://nasielsk.pl/info/dla-mieszkancow/zycie-codzienne/zakupy-w-naszych-sklepach-i-salonach

Lista jest otwarta i cały czas można dopisać swoją działalność wysyłając e-mail na adres:  lub dzwoniąc pod numer tel. 23 6933055.

Stan danych na godzinę 13.00 w dniu 28.04.2020

- liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba) 73 /(0)
- liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 5/ (0)

gabaryty

Informujemy, że odbiór odpadów wielkogabarytowych ze Spółdzielni Mieszkaniowych oraz zabudowy wielolokalowej odbędzie się 7 MAJA 2020 r.
Termin odbioru odpadów wielkogabarytowych z zabudowy jednorodzinnej zostanie ustalony i podany do publicznej informacji na przełomie czerwca i lipca.

zakaz Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomosci Zarządzenie nr 8 Nadleśniczego Nadleśnictwa Płońsk z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie OKRESOWEGO ZAKAZU WSTĘPU DO LASU.

ARiMR Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości informacje o wydłużeniu terminu naborów wniosków o przyznanie pomocy z PROW 2014-2020 na inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią, a także w nawadnianie gospodarstw.

Więcej informacji poniżej:

  1. Naborów wniosków o przyznanie pomocy z PROW 2014-2020 na inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią, a także w nawadnianie gospodarstw.