informacjaBurmistrz Nasielsk ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży pt. "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nasielsk z programem profilaktyki uzależnień".

Ponadto Burmistrz Nasielska ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację w/w zadania publicznego.

Szczegóły poniżej:

 Rodzic w sieci

Rodzicu, masz wpływ na to co Twoje dziecko robi w sieci!
Zapraszamy na bezpłatne szkolenie.

i

 

 

Masz firmę nie dłużej niż dwa lata? Jesteś zainteresowany wsparciem finansowym? Jeśli tak to w ramach partnerstwa międzypowiatowego powiatów nowodworskiego i legionowskiego zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące warunków otrzymania dofinasowania unijnego dla młodych przedsiębiorstw. Wydarzenie odbędzie się 25 kwietnia (czwartek), o godz. 16.00 w Ratuszu Miejskim w Legionowie.

Kontakt i zgłoszenia: Fundacja Centrum Innowacji FIRE, mail: , tel. /22/ 658 22 00, www.firg.pl

       Pani
Jadwidze Szymańskiej
Kierownikowi Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Miejskiego w Nasielsku

  najszczersze i płynące z głębi serca wyrazy współczucia
z powodu śmierci

  Mamy3447875c8abcfe8e796

składają
Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku
oraz
w imieniu Rady Miejskiej w Nasielsku
Jerzy Lubieniecki
Przewodniczący Rady

wielkanoc2019aWszystkim mieszkańcom naszej Gminy życzymy zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych.

Niniejszym informujemy, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 24 kwietnia 2019 roku (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

informacjaUprzejmie informujemy, że w dniu 19 kwietnia 2019 r. (Wielki Piątek) Urząd Miejski w Nasielsku będzie czynny w godzinach od 8.00 do 13:00.

00015Tylko regularne kontrolowanie stanu zdrowia pozwala ocenić, czy w organizmie nie zachodzą niebezpieczne zmiany chorobowe. Bezpłatna mammografia w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ pozwala to skutecznie sprawdzić.