jp2nasielskDziś przypada szczególna data – 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II. Jego postać trwale zapisała się na kartach polskiej historii. W gminie Nasielsk imieniem św. Jana Pawła II nazwane są skwer, szkoła podstawowa w Dębinkach czy Dom Pomocy Społecznej. Z okazji tej okrągłej rocznicy przypominamy napawający nadzieją i optymizmem cytat:

„Żaden człowiek nie potrafi odebrać wolności drugiemu człowiekowi. Może człowieka upokorzyć, zamknąć do więzienia, do obozów koncentracyjnych. Jak długo człowiek ma świadomość Boga, jak długo Bóg jest z człowiekiem, nie potrafi godności człowiekowi odebrać żaden człowiek i żadna ludzka instytucja.”

000152Na prośbę Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku - Pani Agaty Nowak publikujemy pismo odnośnie sytuacji związanej z wirusem SARS-CoV-2, które zostało dostarczone w dniu dzisiejszym Burmistrzowi Nasielska.

Projekt bez tytułuWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza, że od dnia 15.05.2020 r. nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w oparciu o:
zmienioną wersję programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Program),
nowy wzór formularza wniosku o dofinansowanie,
nowy regulamin naboru wniosków.

przymrozki Podajemy o publicznej wiadomości Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 18 maja 2020r. dotyczące przyjmowania wniosków o oszacowanie strat spowodowanych wystapieniem w dniu 18 kwietnia 2020r na terenie Gminy Nasielsk niekożystnego zjawiska atmosferycznego - przymrozki wiosenne. Poniżej zamieszczamy Obwieszczenie Burmistrza Nasielska oraz wniosek o oszacowanie strat, który poszkodowani rolnicy mogą składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku do dnia 29 maja 2020r. Więcej informacji pod numerem tel.(23) 69-33-077, lub pod adresem e-mail: .

 

  1. Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 18 maja 2020.
  2. Wzór wniosku o oszacowanie strat.

W związku z wejściem w życie z dniem 18.05.2020 roku Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 05.2020r., dopuszczającego możliwość rozpoczęcia w placówkach oświatowych realizacji zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, Burmistrz Nasielska informuje, że rozpoczęcie ww. zajęć w publicznych placówkach oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Nasielsk będzie możliwe od dnia 25.05.2020 roku.

Debata

Federacja Mazowia zachęca przedstawicieli NGO:

▶️do udziału w debacie online pt. „Mazowieckie NGO w czasie pandemii”

Termin: 19 maja (najbliższy wtorek), godz. 14:00

Noc na Cytadeli

Muzeum Niepodległości w Warszawie, organizuje w najbliższą sobotę, 16 maja „Noc na Cytadeli” w wersji online. Planowane są dwa wejścia na żywo na Facebooku, podczas których widzowie będą mogli zobaczyć najciekawsze zakątki Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej takiej jak: cela Józefa Piłsudskiego, Romualda Traugutta, czy Romana Dmowskiego. Ponadto została zaplanowana rekonstrukcja drogi skazańca z celi do Bramy Straceń, w której wezmą udział rekonstruktorzy wykorzystujący rekwizyty i stroje z okresu Powstania Styczniowego.

Zachęcamy mieszkańców naszej gminy do udziału w wydarzeniu

Link do Facebooka Muzeum Niepodległości:
https://www.facebook.com/MuzeumNiepodleglosci/?ref=bookmarks

ikona

Nabór wniosków w zreformowanym programie „Czyste Powietrze” rusza 15 maja. Do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu trafił projekt ustawy przewidującej wydawanie przez gminy zaświadczeń potwierdzających prawo do otrzymania podwyższonego poziomu finansowania w programie. NFOŚiGW podpisał porozumienie ze Związkiem Banków Polskich – to bilet wstępu do programu dla zainteresowanych banków. Wspólnie z Polskim Alarmem Smogowym przygotowujemy cykl e-szkoleń pod nazwą #AkademiaCzystegoPowietrza.

„Każdy z nas – niezależnie od wieku czy poglądów – oddycha tym samym powietrzem i wszystkim nam zależy na tym, aby było ono czyste. Dyskusja na temat czystego powietrza stała się dyskusją społeczną i cywilizacyjną. To bez wątpienia kwestia, która jednoczy Polaków ponad wszelkimi podziałami, dlatego w resorcie klimatu intensyfikujemy działania na rzecz zwalczania smogu” – podkreśla Michał Kurtyka, minister klimatu.

„Wypracowaliśmy uproszczenia w „Czystym Powietrzu”, które otwierają Polakom drzwi do łatwiejszego dofinansowania wymiany nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizacji domów jednorodzinnych. Czeka na to jeszcze prawie trzy miliony domów w Polsce. Zaangażowani w ten proces byli m.in. przedstawiciele rządu, samorządów, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, sektor bankowy i alarmy smogowe” – wyjaśnia Piotr Woźny, Pełnomocnik Premiera ds. programu „Czyste Powietrze” i prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

„Będziemy przyglądali się temu, jak wnioskodawcy wdrażają się w nowe zasady, które przyspieszą tempo realizacji tego strategicznego dla Polski programu” – dodaje.

Od 15 maja – podstawowy poziom dofinansowania

Zgodnie z nowymi zapisami w programie „Czyste Powietrze”, beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania mogą liczyć na wsparcie do kwoty 20 tys. zł. Jeżeli inwestycja obejmuje bardziej efektywne źródło ogrzewania, czyli pompę ciepła – wtedy można dostać do 25 tys. zł, a jeśli do tego instalowane są panele fotowoltaiczne, to łączna wypłata sięgnie nawet 30 tys. zł.

Będzie można finansować przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, przy czym data ich rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż 15 maja br. Zmieniona wersja programu umożliwia także wsparcie inwestycji już zakończonych.

„Czyste Powietrze” na gov.pl

Czas pandemii koronawirusa NFOŚiGW wykorzystał na testowanie – wraz z wojewódzkimi funduszami, bankami i alarmami smogowymi – nowego formularza wniosku do „Czystego Powietrza”. Efektem prowadzonych prac i konsultacji było nie tylko wprowadzenie uwag do wzoru wniosku, ale również zmiana programu „Czyste Powietrze”, przewidująca możliwość łączenia dofinansowania oferowanego przez program z dofinansowaniem z gminnych programów ograniczania niskiej emisji. W ten sposób „Czyste Powietrze” staje się wspólnym mianownikiem programów finansujących walkę z niską emisją, a gminy uzyskują możliwość tworzenia własnych programów uzupełniających finansowanie otrzymywane z „Czystego Powietrza”.

W maju, jeszcze przed uruchomieniem naboru do „Czystego Powietrza” na nowych zasadach, na rządowym portalu gov.pl pojawi się podstrona dedykowana programowi. W pierwszej fazie wnioskodawcy znajdą tam linki do generatorów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, a następnie – z końcem maja – planuje się ogólnopolską odsłonę e-wniosków na gov.pl.

Przepisy umożliwiające wsparcie najuboższych

Procedowane są także zmiany legislacyjne, które umożliwią wsparcie mniej zamożnych gospodarstw domowych. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu otrzymała do zaopiniowania projekt ustawy przewidującej wydawanie przez samorządy gminne zaświadczeń potwierdzających prawo gorzej sytuowanych gospodarstw domowych do otrzymania w programie dofinansowania o zwiększonej intensywności. Na wprowadzenie tego rozwiązania potrzebna jest jeszcze zgoda Sejmu.

Do podwyższonego poziomu dofinansowania – do 37 tys. zł – uprawnieni będą ci o przeciętnym dochodzie na jedną osobę w gospodarstwie domowym nieprzekraczającym 1 400 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub 1 960 zł (gospodarstwa jednoosobowe).

Sektor bankowy docenił zmiany w „Czystym Powietrzu”

Uproszczenie „Czystego Powietrza”, w tym przede wszystkim formularza wniosku i sposobu aplikowania o środki, stworzyło sektorowi bankowemu możliwość efektywnego włączenia się do programu. Dlatego dzisiaj, 30 kwietnia, NFOŚiGW oraz Związek Banków Polskich podpisały porozumienie, które docelowo pozwoli beneficjentom na występowanie przez banki z wnioskiem o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu. Dla wprowadzenia takiej możliwości potrzebne jest jeszcze wypracowanie do końca maja szczegółów technicznych procedur gwarantujących klientom pełną obsługę wniosków o dofinansowanie i kredytów.

PGNiG strategicznym partnerem „Czystego Powietrza”

Wraz z uruchomieniem naboru na nowych zasadach, czyli od 15 maja, w program „Czyste Powietrze” zaangażowane będzie także Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, z którym NFOŚiGW podpisał w styczniu tego roku porozumienie o współpracy. Dzięki temu szybciej będzie można weryfikować dostępność sieci gazowej dla konkretnej nieruchomości, której właściciel składa wniosek o dofinansowanie w „Czystym Powietrzu”. Zgodnie z danymi PGNiG ok. 400.000 polskich domów jednorodzinnych podłączonych do sieci gazowej korzysta z gazu jedynie dla potrzeb przygotowywania posiłków, a nie dla potrzeb ogrzewania. To powoduje, że NFOŚiGW i PGNiG są dla siebie naturalnymi partnerami we wdrażaniu programu „Czyste Powietrze” i będą wspólnie działać na rzecz wymiany przestarzałych kopciuchów zainstalowanych w wielu z tych domów.

#AkademiaCzystegoPowietrza

Ponadto Ministerstwo Klimatu wspólnie z NFOŚiGW – z inicjatywy i ze wsparciem Polskiego Alarmu Smogowego – przygotowują cykl bezpłatnych webinariów pn. #AkademiaCzystegoPowietrza. Ich celem jest nie tylko szerzenie informacji na temat dotacji