IMG 67942 grudnia br. Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski wraz z młodszym aspirantem Radosławem Wasilewskim odwiedzili Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach w ramach kontynuacji akcji „Warto powracać bezpiecznie”.

Podczas wizyty rozmawiali oni z dziećmi o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. W podziękowaniu za aktywność dzieci otrzymały breloki odblaskowe oraz kamizelki mające poprawić widoczność najmłodszych na drodze.

i

Urząd Stanu Cywilnego w Nasielsku zaprasza wszystkie pary małżeńskie, będące stałymi mieszkańcami gminy Nasielsk zainteresowane otrzymaniem medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie o wyrażenie swojej woli poprzez dokonanie zgłoszenia. Powyższe dotyczy par małżeńskich, które będą obchodziły w roku 2020 Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz par małżeńskich, które mają dłuższy staż małżeński i nie zostały odznaczone medalami. Z uwagi na dość długi czas oczekiwania na przyznanie odznaczeń proszę o wcześniejsze dokonywanie zgłoszeń i jednocześnie przypominam, że wręczanie medali następuje w ciągu 6-ciu miesięcy od chwili przyznania ich przez Prezydenta RP.

Informacje o kandydatach należy zgłaszać osobiście do końca grudnia 2019 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego  w Nasielsku, pok. Nr 213.

( Informacja pod numerem tel.: 23-6933112 )

                                                                      Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

                                                                  /-/ Ewa Mikulska

kalendarz 2020Z przyjemnością informujemy o wydaniu przez Urząd Miejski w Nasielsku kalendarza gminnego na rok 2020. Kalendarz formatu A2 składa się z 6 podwójnych stron oraz okładki. Wykorzystano w nim fotografie przedstawiające krajobraz Gminy Nasielsk. Autorami zdjęć są Michał Brodowski, Krzysztof Miller oraz Jarosław Dylewski. W kalendariach zamieściliśmy m.in. wydarzenia rocznicowe, kulturalne.

Kalendarz można otrzymać bezpłatnie w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, w pokoju 107.

Serdecznie zapraszamy!

IMG 4942

Wczoraj, tj. 27 listopada br., odbyło się IV spotkanie partnerstwa międzypowiatowego na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego powiatu nowodworskiego i legionowskiego. Celem przyświecającym obu powiatom jest budowanie współpracy międzysektorowej na rzecz poprawy życia mieszkańców poprzez podejmowanie działań aktywizujących społeczeństwo, promowanie i rozwój kształcenia ustawicznego oraz zawodowego, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, zwalczanie bezrobocia.

handsPiersi to symbol kobiecości, macierzyństwa i urody, ale czasem miejsce groźnej choroby. Amazonki to według mitologii greckiej kobiety dzielne i waleczne, które obcinały sobie pierś, aby nie przeszkadzała im w naciąganiu łuku i władaniu włócznią. Współczesne Amazonki to też kobiety dzielne, odważne, walczące o swoje życie, którym dla ratowania życia odjęto pierś.
W dniu 18 listopada 2019 roku z inicjatywy Pani Moniki Nojbert Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku w siedzibie MOPS odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Wsparcia dla Amazonek.

ogłoszenie szkolenie kursNa prośbę LGD Zielone Mosty Narwi publikujemy ogłoszenie dotyczące projektu współpracy „Lokalna Akademia Współpracy”, w ramach którego realizowany będzie kurs na operatora koparki- ładowarki. Szczegóły poniżej.

000111Na prośbę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim informujemy, że w styczniu 2020 roku w Nowym Dworze Mazowieckim rozpocznie swą działalność Środowiskowy Dom Samopomocy!
➡️ Osoby chętne do udziału w zajęciach powinny zgłosić się najpierw do Miejskiego Ośrodka Pomocy w Nasielsku w celu wypełnienia stosownego wniosku.
Więcej informacji na załączonym plakacie.

                           

IMG 6746

Wczoraj, 26 listopada, w gospodarstwie zajmującym się hodowlą bydła mięsnego u Państwa Rasińskich mieliśmy okazję gościć delegację z Nowej Zelandii: Panią Mary Thurston – Ambasador Nowej Zelandii, Pana Mike'a Petersena – Wysłannika Nowej Zelandii ds. Handlu Produktami Rolnymi oraz Panią Mel Poulton, desygnowaną do zastąpienia Pana Petersena na tym stanowisku w nowym roku.

Spotkanie dotyczyło projektu "Zrównoważona wołowina", w ramach którego opracowywane są standardy w zakresie hodowli bydła mięsnego i produkcji wołowiny, dotyczące w szczególności ochrony środowiska, zdrowia i dobrostanu zwierząt, ograniczenia stosowania antybiotyków dla zwierząt, a także zarządzania gospodarstwem hodowlanym i produkcyjnym.

W trakcie wizyty goście dowiedzieli się, jak wygląda nowoczesna produkcja mięsa w Polsce, jakie są różnicę pomiędzy hodowlą polską a nowozelandzką oraz jakie kierunki rozwoju obiera Polska i Unia Europejska w dziedzinie hodowli bydła mięsnego. Podzielili się również informacjami na temat rozwiązań stosowanych w ich ojczyźnie, a także przyjętej tam polityki zrównoważonego rozwoju.