Twoj e PIT slajder 460x290 px EmeryciNa prośbę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych publikujemy informacje dotyczące deklaracji podatkowej PIT za 2020 r. dla emerytów i rencistów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła deklaracje podatkowe za 2020 rok: PIT-40A albo PIT 11A i PIT-11. Deklaracje trafią do wszystkich osób, które w 2020 roku chociaż raz pobrały świadczenie z ZUS.

ZUS wyśle w 2021 roku następujące formularze:

ebudownictwo➡Na prośbę Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego informujemy, że od nowelizacji ustawy Prawo budowlane, która umożliwia przesyłanie wniosków w formie elektronicznej, trwają działania związane z wdrożeniem nowej wersji serwisu e-budownictwo. Obecnie prace znajdują się w końcowej fazie.
 
➡Serwis umożliwi obywatelom i inwestorom wypełnianie i składanie wniosków związanych z procesem budowlanym w sposób elektroniczny do właściwych urzędów powiatowych.
 
Więcej informacji na plakacie👇👇👇 oraz pod linkiem 👉https://www.gunb.gov.pl/o-gunb

122916105 1475546439312245 3801313740547496715 oNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020r. poz.713 ze zm.) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) zarządzam na dzień 4 marca 2021 roku przeprowadzenie XXVI sesji Rady Miejskiej w Nasielsku o godz. 10.00 w trybie zdalnego obradowania.

Grafika do ogloszenia posta

Fundacja Znajdź Pomoc prowadzi rekrutację do projektu „Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawności” w ramach programu „Absolwent” współfinansowanego ze środków PFRON.

Ostatnie miejsca warsztaty psychologiczne w ramach LOWEW marcu br. (13 i 26 marca) ruszają bezpłatne warsztaty psychologiczne organizowane w ramach

LOWE Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w gminie Nasielsk.

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”
[Wisława Szymborska]

 

Z powodu śmierci

Pani Iwony Dełęgowskiej

Pracownika Centrum Usług Wspólnych

czarna wstążka

najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia
dla rodziny i znajomych

składają

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski

Zastępca Burmistrza Nasielska
Andrzej Kordulewski

wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku

oraz
w imieniu Rady Miejskiej w Nasielsku
Jerzy Lubieniecki Przewodniczący Rady

grafika tvp

Pragniemy poinformować, iż w dniu dzisiejszym w Kurierze Mazowieckim emitowanym w TVP3 o godz. 18:00 lub 21:30 pojawi się materiał dotyczący aplikacji „Moja Okolica”, którą wdrożyliśmy 30 listopada 2020 roku w Gminie Nasielsk. „Moja okolica” to bezpłatna aplikacja mobilna, ukierunkowana na budowanie i pogłębianie relacji lokalnych społeczności. Przede wszystkim wspiera informacyjnie mieszkańców i usprawnia komunikację w najbliższym sąsiedztwie.

burmistrz komunikat

Szanowni Państwo,

W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej Gminy Nasielsk rozgorzała dyskusja dotycząca nagród przyznanych przeze mnie pracownikom Urzędu Miejskiego w Nasielsku w 2020 roku. Dodajmy, dyskusja wywołana przez środowiska nieprzychylnie nastawione i negujące działania podejmowane przeze mnie jako Burmistrza Nasielska oraz przez kierowany przeze mnie Urząd. Dlatego chciałbym przedstawić Państwu informację z pierwszej ręki, opatrzoną rzetelnym i obiektywnym komentarzem.