SSkanerUrza18090712270 1Szanowni Państwo, mijają cztery lata sprawowania przeze mnie, zaszczytnej funkcji Burmistrza Nasielska.  Dzięki ciężkiej i skutecznej pracy udało się zrealizować wiele przedsięwzięć, które na lepsze zmieniły Naszą Małą Ojczyznę. Pomimo ograniczeń budżetowych, podjęte przez nas działania dotyczyły prawie wszystkich możliwych obszarów. Wykonaliśmy inwestycje najbardziej oczekiwane przez mieszkańców (przedszkole wraz ze żłobkiem,  sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej).  Jestem przekonany, że mieszkańcy dostrzegają pozytywne efekty naszych decyzji i zauważają jak zmienia się nasza gmina.

informacjaInformujemy, iż w dn. 10.09.2018r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbędzie się posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Planowany porządek obrad:

1.Otwarcie posiedzenia RDPP.

2.Omówienie aktualnej sytuacji prawnej ZZO w Jaskółowie.

3.Rozmowy na temat utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Nasielsk.

4.Wolne wnioski i zapytania.

informacjaPrzypominamy komitetom wyborczym, które będą zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie na terenie Gminy Nasielsk, iż zgodnie z § 4 ust. 4 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, kandydatem do składu komisji nie może być:

PlakatTenisNa prośbę Stowarzyszenia Dolina Wkry zamieszczamy plakat turnieju tenisa stołowego który odbędzie się w dniu 22.09.2018r. w sali OSP Cieksyn o godz. 10:00

Informujemy, iż w związku z budową kanalizacji przy ul. Tylnej w Nasielsku (przy sklepie Guliwer) zmieniła się organizacja ruchu przy dojeździe do sklepu Guliwer. Prosimy o zwracanie uwagi na znaki drogowe. Przepraszamy za utrudnienia.

informacjaW dniu 7 września 2018 r. od godz. 10.00 do 12.00 na terenie stacji kolejowej Nasielsk (bocznica kolejowa) odbędzie się na ćwiczenie pk. „KOLEJ 2018”, którego tematem jest współdziałanie służb powiatowych ze służbami PKP PLK i Kolei Mazowieckich podczas katastrofy kolejowej organizowane przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim.

IMG 8744Wczoraj, w Urzędzie Miejskim, odbyło się spotkanie Burmistrza Nasielska, Bogdana Ruszkowskiego, z Panią Sołtys Moniką Sitkiewicz. Na ręce Pani Sołtys został przekazany czek na 3 500 zł, za zajęcie II miejsca w konkursie na najaktywniejsze sołectwo. Środki zostaną przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego na konto gminy i rozdysponowane na potrzeby sołectwa.
Raz jeszcze gratulujemy Cieksynowi !

bieg erasmusa ang 2018Na prośbę Zespołu Edukacji Szkolnej informujemy, że ruszyła rejestracja do Biegu Erasmusa +. Formuła jest w tym roku nieco inna – bieg odbędzie się na PGE Narodowym (to pierwszy w historii bieg w całości rozegrany na płycie stadionu), na dystansie ok. 8,3 km, a dokładnie – 25 okrążeń po ok. 333 m. Bieg organizowany będzie z Ministerstwem Sportu i Turystyki.