informacjaZapraszamy na szkolenie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - możliwość uzyskania wsparcia finansowego, w dniu 25.09.2018 r. godz. 16:00. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3 (sala nr 112, I piętro), wykładowca - Albert Jaworski.

MODRMazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego  Oddział Poświętne, Terenowy Zespół Doradczy  w Pomiechówku zapraszają na:

informacjaNiniejszym informuję, iż w związku z wyborami do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonymi na dzień 21 października 2018 roku, Miejska Komisja Wyborcza w Nasielsku będzie dyżurować w celu przyjmowania do zarejestrowania zgłoszeń list kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Nasielsku oraz kandydatów na Burmistrza Nasielska zgodnie z Uchwałą Nr 4/2018 z dnia 11 września 2018 r.

informacjaNiniejszym informujemy, iż na posiedzeniu w dniu 11 września 2018 r. ukonstytuował się skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku działającej podczas wyborów do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., powołanej na mocy Postanowienia Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 10 września 2018 r.:

informacjaW dniu 11 września 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbyło się pierwsze posiedzenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku powołanej Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 10 września 2018 r. w związku z wyborami do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. Posiedzenie został zwołane przez organ powołujący, tj. Komisarza Wyborczego w Warszawie III, zaś za jego organizację odpowiadał Burmistrz Nasielska.

informacjaPoniżej publikujemy uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt. "Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej oraz integracyjnej w Nasielskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku" złożoną przez Fundację "Bądźmy Razem" z Nasielska. Ponadto poniżej zamieszczamy również ogłoszenie Burmistrza Nasielska dotyczące w/w oferty.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie Burmistrza Nasielska

 

Dym z kominaZapraszamy Państwa, na spotkanie organizowane przez Ministerstwo Środowiska dotyczące ograniczenia emisji spalin oraz możliwości uzyskania dofinansowania na wymianę i zakup źródła ciepła.

 

informacjaPublikujemy skan zawiadomienia o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa znieważenia funkcjonariusza publicznego Burmistrza Nasielska oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku, jakie w dniu 7 września br. zostało złożone w Prokuraturze Rejonowej w Pułtusku przez Burmistrza Nasielska jako pokrzywdzonego. Zawiadomienie dotyczy opublikowania na portalu Facebook w ramach otwartej grupy „STOP wysypisku w Jaskółowie k. Nasielska” wpisu z użyciem obraźliwych i wulgarnych sformułowań. W przypadku powtarzających się podobnych sytuacji będą podejmowane kroki mające na celu przeciwdziałanie takiemu stanowi.

 

 

pdf22 -Pobierz- Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa