Zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego przy Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • Jeśli picie alkoholu jest problemem dla Ciebie lub kogoś z twoich bliskich,
 • podejrzewasz uzależnienie u bliskiej Ci osoby,
 • jesteś uwikłany w przemoc domową,
 • jesteś dorosłym dzieckiem alkoholika,
 • potrzebujesz porady w trudnej sytuacji życiowej.

Punkt Konsultacyjny jest przeznaczony dla osób chcących zasięgnąć rady specjalisty w leczeniu uzależnień. Zapraszamy zarówno osoby nadużywające alkoholu, jak i ich rodziny do korzystania z rozległej wiedzy terapeuty.

Zapraszamy mieszkańców Gminy Nasielsk do korzystania z pomocy psychologów w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Nasielsku

 • w każdy wtorek w godz. od 14:00 do 16:00 (pok. 103) – Psycholog Ewa Szatkowska
 • w każdą środę w godz. od 7:55 do 10:55 (pok. 113) - Psycholog Anna Ścioch

powiat nZapraszamy do wzięcia udziału w III Spotkaniu Świątecznym mieszkańców powiatu nowodworskiego.

OPIS PROJEKTU

W dniu 04 grudnia 2017 r. Gmina Nasielsk zawarła Umowę o dofinansowanie Projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w centrum Nasielska". Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w Nasielsku.

Zakres prac w ramach projektu przewiduje:

Budowę grawitacyjnej i ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Nasielsk o łącznej długości 5,26 km w rejonie ulic Gwiaździsta, Cmentarna, Folwark, Młynarska, Ślepa, Tylna, Rynek, Żwirki i Wigury, Świętego Wojciecha, Kościelna, Mała, Składowa, Kozia, Kościuszki, Płońska, Starzyńskiego.

Koszt całkowity projektu: 8 486 442,52 zł w tym VAT 1 546 210,76 zł.

Wydatki kwalifikowane wynoszą 4 872 134,87zł

dofinansowanie z Funduszu Spójności 4 141 314,63 zł (co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych).

Cele projektu:

 1. Wypełnienie przez gminę Nasielsk wymagań zawartych w Dyrektywach UE oraz prawie polskim w zakresie

gospodarki wodno–ściekowej.

 1. Zmniejszenie zanieczyszczenia wód rzeki Nasielnej, dzięki czemu ulegnie zmniejszeniu wielkość ładunków

zanieczyszczeń wprowadzanych do Wisły, a w konsekwencji do Morza Bałtyckiego.

3.Ochrona środowiska naturalnego gminy oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa ekologicznego miasta i

gminy.

 1. Wykorzystanie pomocy finansowej UE w celu poprawy warunków funkcjonowania w gminie Nasielsk

systemu gospodarki wodno–ściekowej i spełnienia zobowiązań z zakresu oczyszczania ścieków komunalnych

wynikających z Traktatu Akcesyjnego Polski do Unii Europejskiej poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej i

poprawę gospodarki osadowej.

 1. Poprawa jakości życia mieszkańców Nasielska oraz zwiększenie perspektyw rozwoju gospodarczego dzięki

poprawie stanu środowiska.

 1. Poprawa stanu zdrowia publicznego wynikająca z redukcji skażenia wód i gleb.
 2. Utrzymanie dotychczasowej aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców na rozwijających się

obszarach miasta i gminy poprzez zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej.

informacjaNa prośbę SKR Nasielsk publikujemy nowy rozkład jazdy "SKR" obowiązujący od 10 grudnia 2017r. do 10 marca 2018r.

 

 

pdf-pobierz rozkład jazdy-

 

 

informacjaNa prośbę Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku informujemy, że w dniu 13 grudnia br. (środa) nastąpi przerwa w dostawie wody w godz. 12:00 – 14:30. Brak wody odczują wszyscy odbiorcy zasilani ze Stacji Uzdatniania Wody SUW Cieksyn. Za powyższe utrudnienia bardzo przepraszamy.

3 grudnia 2017r. w hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Nasielsku odbył się "II Turniej Dwójek Siatkarskich". Patronat nad rozgrywkami objął Burmistrz Nasielska Pan Bogdan Ruszkowski. Do turnieju przystąpiło 6 par: 4 żeńskie i 2 męskie. Grano systemem każdy z każdym do dwóch wygranych setów (set do 21 punktów). Po zaciętych pojedynkach wyłoniono zwycięzców. Najlepszymi dwójkami siatkarskimi w naszej gminie zostały: Katarzyna Tybuchowska i Dominika Sławińska, a wśród panów Kacper Wiśniewski i Michał Drajer.

173 14864912 grudnia br. we wtorek o godz. 17.00 w nasielskim kinie „NIWA” odbędzie się debata społeczna. Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Marek Chodakowski zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Nasielsk do czynnego udziału w spotkaniu, w nowej formule, dotyczącym bezpieczeństwa publicznego w ramach cyklu "Porozmawiamy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ".