adults affection arms around 1586481W związku z pracami podjętymi przez Urząd Miejski w Nasielsku oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku nad wprowadzeniem w naszej gminie Programu „Nasielska Karta Seniora” zapraszamy na spotkanie podsumowujące.

informacjaPoniżej publikujemy uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt. „Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży” złożoną przez Uczniowski Klub Sportowy "Junior" z Cieksyna. Ponadto zamieszczamy również ogłoszenie Burmistrza Nasielska dotyczące w/w oferty.

Ogłoszenie Burmistrza Nasielska

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego UKS "Junior"

IMG 3708Wczoraj, tj. 11 lutego br., rozpoczęliśmy II turę trzydniowego szkolenia pt. „Rolnik w sieci" w ramach programu „Ja w Internecie". Uczestnicy spotkania dowiedzą się jak poprawnie wypełniać wnioski o dotacje, korzystać z możliwości Internetu oraz rozwijać swoje gospodarstwo.

Ostatnia III tura szkolenia odbędzie się 11, 13 i 14 marca br. Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu pod nr tel. (23) 69 33 021 lub e-mail:

rdpp1W poniedziałek 11.02.2019r. w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Nasielsk. Podczas spotkania przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk.  

W wyniku głosowania na nowych członków RDPP wybrani zostali:

- Robert Sierzputowski reprezentujący Stowarzyszenie Nasielsk Baszta Team

                                                   - Daniel Królak reprezentujący Nadwkrzański Hufiec Harcerzy ZHR

komisjaNiniejszym informujemy, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się w najbliższą środę 13 lutego 2019 r. o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Obraz 20190108 112125 1Informujemy, że w najbliższą środę tj. 13 lutego br. zostaną odebrane choinki od mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej i Wspólnot. Prosimy pozostawić choinki przy altanach śmietnikowych lub przy pojemnikach do gromadzenia odpadów.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Szanowni Państwo,

w ostatnim czasie dotarły do nas głosy o podpisach zbieranych pod petycją przeciwko inwestycji na terenie Siennicy. Informujemy, że w chwili obecnej w Siennicy nie są realizowane i nie są planowane żadne inwestycje, a – jak przekazała nam jedna z tamtejszych mieszkanek – podpisy zbierane pod petycją dotyczą poparcia dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dzień otwarty2 1Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach serdecznie zaprasza rodziców dzieci z obwodu szkoły oraz rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Nasielsk na Dzień Otwarty Szkoły, który odbędzie się w dniu 16 lutego 2019 r. w godzinach 10.00-13.00.